Outfit - Big & Fluffy

10:43:00 AM


Hi girls & boys! The winter temperatures are not here yet, but I have certainly already put my winter coats into use. More than that, I bought a new fluffy jacket a few weeks ago. This fluffy camel cloak is really trending these months. Being a fan of fluffy jackets and considering that I also like to be warm in the winter, I had to buy one.

○●

Hi girls & boys! De winterse temperaturen zijn er nog niet, maar mijn winterse jassen heb ik zeker al in gebruik genomen. Meer nog, ik heb een paar weken geleden nog een nieuwe fluffy jas aangeschaft. Deze fluffy camel mantel is deze maanden enorm aan het trenden. Zelf een fan zijnde van fluffy jassen en gezien ik het ook graag warm heb in de winter, heb ik dus niet lang getwijfeld er ook eentje aan te kopen. 

This jacket is not only wonderfully warm, it is also lovely and cozy and because of the camel color it is also super easy to combine. I really went for this look for a winter outfit. The white turtleneck is one of my favorite jerseys for the winter. It is also one of the most war pieces in my closet. As a result, it is also no problem to walk around with the jacket open with these temperatures. When it starts to snow, it will be a different story.

○●

Deze jas is niet alleen heerlijk warm, hij zit ook heerlijk en cozy en door de camel kleur is hij ook super makkelijk te combineren. Ik ben voor deze look echt gegaan voor een winterse outfit. De witte coltrui is één van mijn favoriete truien voor de winter. Het is eveneens één van de warmste stuks in mijn kast eigenlijk. Hierdoor is het ook geen probleem om met de jas open rond te lopen met deze temperaturen. Als het gaat sneeuwen, wordt dat vast een ander verhaal. 

Whatever is new in this look are my white shoes. In terms of white shoes I had almost only sneakers in my closet and I also wanted something different than white sneakers. These white cut out shoes are therefore ideal. They are comfortable and they give that extra touch to the look. What do you think of this look?

○●

Wat er ook nog nieuw is in deze look, zijn mijn witte schoenen. Qua witte schoenen had ik eigenlijk bijna alleen maar sneakers in mijn kast en ik wou ook wel eens wat anders dan witte sneakers. Deze witte cut out schoenen zijn daarom ideaal. Ze zitten comfortabel en ze geven toch dat tikkeltje extra aan de look. Wat vind jij van deze look?

Wearing:
Coat - Aliexpress / Sweater - Shein / Pants - H&M / Shoes - Aliexpress / 
Hat - Shein / Watch - Les Cordes / Ring - Aliexpress

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram