Home deco - World map canvas by Wereldkaarten.nl

8:49:00 AM


Hi girls & boys! Since I have my own apartment, I am always looking for nice things to brighten up my rooms. Every other month I move my furniture around to give a fresh look to my home. Thanks to wereldkaarten.nl there is now an easier way to make your walls and rooms more cozy. In this webshop you can find all kinds of world maps and today I introduce you to my beautiful new world map on canvas.
○●

Hi girls & boys! Sinds ik mijn eigen appartement heb, ben ik altijd wel op zoek naar leuke spulletjes om de boel op te leuken. Om de zoveel maand versleur ik mijn meubelen wel eens om een frisse look aan mijn woning te geven. Dankzij wereldkaarten.nl is er nu ook een eenvoudigere manier om je muren en kamers gezelliger te maken. Op deze webshop kan je namelijk allerlei soorten wereldkaarten vinden en vandaag stel ik jullie voor aan mijn prachtig nieuwe wereldkaart op canvas. The choices you have on wereldkaarten.nl are almost unbelievable. You have world maps on canvas, wood, pin board, aluminum, plexiglass, school plate... you name it. Not really a fan of a world map? No problem, because they also have city maps and maps of Belgium, the Netherlands and Germany. In addition to the material, you can also choose a specific print for your world map and you can as well choose out of different dimensions. You can find traditional prints, but also cards with an old-fashioned look or one with bright colors. I myself opted for a map of the world on canvas with an informative print and dimensions 120 cm by 90 cm.

○●

De keuzes die je hebt op wereldkaarten.nl hou je bijna niet voor mogelijk. Je hebt wereldkaarten op canvas, hout, prikbord, aluminium, plexiglas, schoolplaats en noem maar op. Niet echt te vinden voor een wereldkaart? Geen probleem, want ze hebben ook stadskaarten en landkaarten van België, Nederland en Duitsland. Naast het materiaal kan je ook kiezen voor een bepaalde print voor je wereldkaart en je hebt eveneens keuze uit verschillende afmetingen. Je kan er de traditionele prints terugvinden, maar ook kaarten met een ouderwetse look of eentje met vrolijke kleurtjes. Ikzelf koos voor een wereldkaart op canvas drukken met een informatieve print en afmeting 120 cm op 90 cm. The informative canvas I chose is a black and white world map. This print can be printed on canvas, but can also be perfectly printed on the many other materials that they have. And every print is also very sharp. Of course, the larger the dimensions of your world map, the sharper the print is. I chose this print because it fits perfectly in my interior of wood and white and black colors. A world map on canvas is really just a photo on canvas. The photo is printed on the canvas and stretched on a wooden frame. Because the frame is made of stretcher bars, it is also totally not heavy. And tadaah this wonderful result you get delivered to your door.

○●

De informatieve canvas die ik koos, is een zwart witte wereldkaart. Deze print kan je op canvas laten drukken, maar is ook perfect af te drukken op de vele andere materialen die ze hebben. En elke print is ook haarscherp. Uiteraard is het wel zo hoe groter de afmetingen van je wereldkaart, hoe scherper de print is. Ik koos voor deze print, omdat hij perfect past in mijn interieur van hout en witte en zwarte kleuren. Zo'n wereldkaart op canvas is eigenlijk gewoon een foto op schildersdoek. De foto wordt geprint op het canvasdoek en gespannen op een houten frame. Doordat het frame is gemaakt van spielatten is het ook totaal niet zwaar. En tadaah dit prachtig resultaat krijg je dan aan je deur geleverd.  For the delivery of a large canvas like this you have to count on 5 to 10 working days. My canvas was delivered after 7 working days. Unfortunately, the postman had not been very careful with my canvas and one of the slats was broken. Although it would be easy to glue, I contacted their customer service and sent them a photo of the damage. That same day I received an answer that they would send the same canvas to me again free of charge. Now that's what I call a real good service. And within a few days my new canvas was already on my doorstep and I could hang it on the wall. What do you think of my informative map of the world?

○●

Voor de levering van een groot canvas zoals deze moet je rekenen op een 5 tot 10 werkdagen. Mijn canvas werd bij geleverd na 7 werkdagen. Helaas was de postbode niet enorm voorzichtig geweest met mijn canvas en was één van de latten gebroken. Hoewel het zelf eenvoudig te lijmen zou zijn, nam ik toch even contact op met hun klantenservice en stuurde ik hen een foto van de schade mee. Diezelfde dag nog kreeg ik antwoord dat zij opnieuw dezelfde canvas kosteloos naar mij zouden verzenden. DAT noem ik nu eens een echte service. En binnen enkele dagen stond mijn nieuwe canvas al weer voor de deur en kon ik het aan de muur hangen. Wat vind jij van mijn informatieve wereldkaart canvas?


Stay up to date by following Polished Cats on
   


*Disclaimer: Voor deze post heb ik een wereldkaart canvas toegestuurd gekregen. Dit neemt niet weg dat dit artikel geschreven is door mij vanuit mijn persoonlijke interesses. De samenwerking heeft geen invloed op mijn eigen mening.

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram