Beauty - Kat Von D Alchemist Holographic palette

9:00:00 AM


Hi girls! Last year I decided not to post beauty reviews anymore. Fashion is more my thing, I know more about it and that's why I decided to focus more on that. Today I am going to break this rule again, but for a special product. This Kat Von D Alchemist Holographic palette is so beautiful that I could not help but write a review about it. Check it out!

○●

Hi girls! Vorig jaar heb ik besloten om geen beauty reviews meer te plaatsen. Fashion is meer mijn ding, ik weet er ook meer over en daarom besloot ik mij daarop meer te focussen. Vandaag ga ik deze regel weer even breken, maar wel voor een bijzonder product. Dit Kat Von D Alchemist Holograpic palette is zo prachtig, dat ik niet anders kon dan een review erover te schrijven. Check it out! 
First of all,  a little fact. I love Kat Von D. Ever since I've seen here in LA ink or Miami ink, I'm totally fan of this rock chick. She is an amazing tattoo artist, a strong woman and she throws herself in everything she does. When she first started with her beauty line for Sephora I knew it was going to be a winner. Sadly enough, no Sephoras in Belgium and also you can't find the Kat Von D make up in every Sephora. Luckily for me you can find it in the Sephora in Germany. I knew a boyfriend in Germany would pay off ;) Okay, back to the product. The Kat Von D Holograpic Palette is part highlighter, part topcoat, part transformer. It contains four prismatic shades you can use seperatly or layer. The colours are green called Emerald, blue called Saphyre, ultra-violet called Amethyst and pink called Opal.

○●

Allereerst een klein feitje. I love Kat Von D. Sinds ik hier in LA ink en Miami ink heb gezien, ben ik helemaal fan van deze rock chick. Ze is een geweldige tattoo-artiest, een sterke vrouw en ze gooit zichzelf in alles wat ze doet. Toen ze voor het eerst met haar make up lijn voor Sephora begon, wist ik dat het een winnaar zou worden. Jammer genoeg, geen Sephora's in België en ook kun je de Kat Von D-make-up niet vinden in elke Sephora. Gelukkig vind je het wel in de Sephora in Duitsland. Ik wist dat een vriend in Duitsland zou lonen ;) Oké, terug naar het product. Het Kat Von D Holograpic palette is een deel highlighter, een deel toplaag en een transformator. Het bevat vier prismatische tinten die u afzonderlijk of laag kunt gebruiken. De kleuren zijn groen genaamd Emerald, blauw genaamd Saphyre, ultraviolet genaamd Amethyst en roze genaamd Opal. 

With these four colours you can highlight anything: cheekbones, eyes, nose, lips, collarbone, Cupid’s bow. Kat Von D’s super-special hybrid formula features Double Dimension Technology. As stated on the website, this formula is packed with 360° refractive pearls, dipped in a prismatic coating, to deliver twice the transforming power. As a result, each of the four shades within the palette catches the light from every angle for a spectrum of luminizing special effects. This results in an extreme highligh and special effect. And when I say extreme, I mean extreeeeme. As you can see on the swatches the highlight is clearly visible and you also don't need a lot, this thanks to the formula packed with top-quality pearlescent particles. As I told you can do anything with this palette, but for this article I choose to make two eye looks with it.

○●

Met deze vier kleuren kun je alles benadrukken: jukbeenderen, ogen, neus, lippen, sleutelbeen, boog van Cupido. De super-speciale hybride formule van Kat Von D is voorzien van Double Dimension Technology. Zoals vermeld op de website, zit deze formule boordevol 360° 'refractive pearls', gedompeld in een prismatische coating, om tweemaal de transformatiekracht te leveren. Als een resultaat vangt elk van de vier tinten in het palet het licht vanuit elke hoek voor een spectrum van verlichte speciale effecten. Dit resulteert in een extreme highlight en speciaal effect. En als ik extreem zeg, bedoel ik extreeeem. Zoals je op de swatches kunt zien, is de highlight duidelijk zichtbaar en heb je ook niet veel nodig, dit dankzij de formule boordevol parelmoer deeltjes van topkwaliteit. Zoals ik al zei, kun je alles doen met dit palette, maar voor dit artikel kies ik ervoor om twee ooglooks te maken.
For this eye look I used the purple and pink shades of the Desert Dusk palette from Huda Beauty in combination with Saphyre and Opal. First and foremost, I applied my basic colors of the Desert Dusk palette above and in the crease and blended it into the outside corners of my eyes. Around the middle of my eyes and also the inside corner I first applied a concealer primer and then Saphyre, the blue highlight of the Alchemist palette. In the inside corner of my eyes I also applied Opal, the pink hightlight, and also blended it under my eyes and water line.

○●

Voor deze ooglook heb ik de paarse en roze tinten van het Desert Dusk palette van Huda Beauty gebruikt in combinatie met Saphyre en Opal. Eerst en vooral heb ik mijn basiskleuren van het Desert Dusk palette aangebracht boven de vouw en deze geblend tot in de buitenhoeken van mijn ogen. Rond het midden van mijn ogen en ook de binnenhoek heb ik eerst een concealer primer aangebracht en dan Saphyre, de blauwe highlight van het Alchemist palette. In de binnenhoek van mijn ogen heb ik dan ook nog Opal, de roze hightlight, aangebracht en ook onder mijn ogen en waterlijn verder geblend. For this eye look I have combined brown tones of the I Hear Makeup Chocolate Rose Gold palette with Emerald, the green highlight color. Both in the inner corner and the outer corner of my eye I applied an orange brown color. I blended these colors together in the crease of my eyes. In the middle of my eye I applied Emerald with my finger and blended this color with the brown color with a brush. In the outside corner of my eye I also added a dark brown color and a small wing. The look is actually fairly simple and you do not need much, but due to this highlight green color the look becomes very special and eye-catching. 

○●

Voor deze ooglook heb ik bruine tinten van het I Hear Makeup Chocolote Rose Gold palette gecombineerd met Emerald, de groen highlight kleur. Zowel in de binnenhoek als de buitenhoek van mijn oog bracht ik een oranje bruine kleur aan. Deze kleuren heb ik naar elkaar toe geblend in de vouw van mijn ogen. In het midden van mijn oog heb ik dan met mijn vinger Emerald aangebracht en met een kwast deze kleur geblend met de bruine kleur. In de buitenhoek van mijn oog heb ik ook nog een donkere bruine kleur aangebracht en een kleine wing. De look is eigenlijk redelijk eenvoudig en je hebt niet veel nodig, maar door deze highlight groene kleur wordt de look heel speciaal en in het oogspringend. Of course, this look is just one example of what you can do with this palette. I have also used these colors as a highlighter and I have to say that it shows super intense. As a highlight I like to use these when the rest of my make up is pretty quiet, I do not want to look like a mirror palace. Anyway, I still have a lot to test with this palette, but I am already a big fan and I can not wait to make even more looks with this product. What do you think of this product?

○●

Uiteraard is deze look maar één voorbeeld van wat je met dit palette kunt doen. Ik heb deze kleuren ook al gebruikt als highlighter en ik moet zeggen dat hij super intens toont. Als highlight gebruik ik deze graag als de rest van mijn make up redelijk rustig is, ik wil er ook niet gaan uitzien als een spiegelpaleis. Anyway, ik heb nog heel veel uit te testen met dit palette, maar ik ben wel al een grote fan en ik kan niet wachten om nog meer looks te maken met dit product. Wat vind jij van dit product?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram