New - Winter Sale Shoplog

7:30:00 AM


Hiyaa girls! Winter sale is in full swing and although I did not really intend to go in, I found myself a few times in the past few weeks on the shopping streets in Antwerp .. just 'to look' yeah right. I did not really need anything, but I could still use a few things. I found those few things ... and more.

○●

Hiyaa girls! De winter solden zijn volop aan de gang en hoewel ik niet echt van plan was om hier in mee te gaan, bevond ik mij de voorbije weken toch een aantal keer op de shoppingstraten in Antwerpen.. gewoon 'om eens te kijken' yeah right. Ik had niet écht iets nodig, maar ik kon nog wel een aantal spulletjes gebruiken. Die vond ik.. en meer. 

First of all, I went to H & M for the simple reason that I was looking for a few sport tops and leggings and personally I am really satisfied with the sports items they make there. Leggings to my taste I have not found, but these two nice sports tops. I buy only tops and nothing with sleeves because that can sometimes irritate my armpits while exercising and sweating. These tops with nice text were completely my thing.

○●

Allereerst ging ik langs bij H&M met de eenvoudige reden dat ik op zoek was naar nog een paar sporttopjes en leggings en persoonlijk ben ik wel echt tevreden met de sportitems die ze daar maken. Leggings naar mijn smaak heb ik niet gevonden, maar wel deze twee leuke sporttopjes. Ik koop sowieso alleen topjes en niets met mouwtjes omdat dat mijn oksels wel eens kan irriteren tijdens het sporten en zweten. Deze topjes met leuke tekst waren helemaal mijn ding.

I also visited Uniqlo where I bought this long white scarf with black lines. No, I did not need a scarf, I still have a whole collection of scarves, but a white one was not in my collection. Anyway the scarf is very big, but it's pretty light, so I can also wear it in spring or autumn. I bought the dress in Zara. Actually I do not like to be in Zara during the sales, but between the mountains and mountains of clothing I found this nice dress. A dress that I was actually looking for, because I wanted a double breasted dress for a while and tadaaah.

○●

Ook ben ik langs geweest bij Uniqlo waar ik deze lange witte sjaal met zwarte lijnen kocht. Nee, een sjaal had ik niet nodig, ik heb nog een hele collectie sjaals, maar een witte zat daar niet tussen.. Anyway de sjaal is heel groot, maar redelijk luchtig dus ook nog best te dragen in de lente of herfst. De jurk kocht ik in Zara. Eigenlijk kom ik niet graag in Zara tijdens de solden, maar tussen de bergen en bergen kledij vond ik toch dit leuk jurkje. Een jurk waar ik eigenlijk al even naar op zoek was, want ik wou al een tijdje een double breasted geklede jurk en tadaaah.

The last stop was at Pull & Bear, there they really had a mountain of sales. In the shrubs with winter sweaters I found this cream colored oversized sweater. Since I have had to remove my last oversized sweater because of too much worn, I was left without, until now ... Yay! I also found this striped fabric skirt. It is simple, but has beautiful colors and the bow at the front gives it something extra. I found the shirt in the never ending racks with shirts, I saw a cat and I was sold.

○●

De laatste stop was bij Pull & Bear, daar hadden ze ook echt een berg aan solden. In de rekken met wintertruien vond ik deze cremekleurige oversized trui. Aangezien ik mijn laatste oversized trui heb moeten wegdoen wegens te veel gedragen en versleten, zat ik dus even zonder, tot nu... Yay! Ook vond ik daar dit gestreept stoffen rokje. Het is eenvoudig, maar heeft mooie kleuren en de strik aan de voorkant geef het toch ook iets extra. De T-shirt vond ik in de eindeloze rekken met shirtjes en ik zag een kat and I was sold. 

In Pull & Bear I also bought two more jackets. The oversized khaki bomber is really a fashion statement item and it is ideal for creating a more cool look. Since I do not have a real bomber in my wardrobe, I did not have to think long. Finally, I also found this bright blue faux leather jacket. Blue is a color that looks very good on me and since I am really a big fan of leather jackets and I like to wear them... Not a difficult choice! What do you think of my sale  buys? Did you buy something with the sales?

○●

In Pull&Bear kocht ik ook nog twee jasjes. De oversized kaki bomber is echt een fashion statement item en het is ideaal voor een meer stoerdere look mee te creëren. Aangezien ik ook geen echt bomber in mijn kleerkast heb, moest ik niet lang nadenken. Als laatste heb ik ook nog dit fel blauw faux lederen jasje gevonden. Blauw is een kleur die mij ontzettend goed staat en aangezien ik echt een grote fan ben van lederen jasjes en ik ze super graag draag... Geen moeilijk keuze! Wat vind jij van mijn solden-koopjes? Heb jij iets gekocht met de solden?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram