New - Topshop Fluffy Heels

10:58:00 AM


Hiyaa girls! Recently my boyfriend and I went to Scotland for a well deserved holiday. When we were in Scotland, and more specifically Glasgow, we also briefly shopped. Well .. I actually shopped briefly. Glasgow has a large center with many big shopping streets and since they have a lot of nice stores in the UK, I wanted to explore the shops a bit. I have not really bought much, but an item that I just have to introduce you to, are these new Topshop shoes. Gift from the boyfriend by the way.

○●

Hiyaa girls! Recent zijn mijn vriend en ik naar Schotland gegaan voor een welverdiendd vakantie. Toen we in Schotland waren, en meer bepaald Glasgow, hebben we ook kort even geshopt. Wel.. ik heb eigenlijk kort geshopt. Glasgow heeft een groot centrum met heel wat grote winkelstraten en aangezien ze in de UK heel wat leuke winkels hebben, wou ik toch even een beetje de winkels verkennen. Ik heb niet echt veel gekocht, maar een item waaraan ik jullie gewoon moet voorstellen, zijn deze nieuwe schoenen van Topshop. Cadeau'tje van the boyfriend trouwens.Topshop is one of my favorite stores when I go to the UK. Since you can only shop this brand online in Belgium, I really like to walk around in the shops and browse around in the huge collection of clothes. So I found these shoes in Glasgow's Topshop and it was love at first sight. The shoes are a bit 'extra', but I absolutely love the fluffy look of these shoes. One and all fashion if you ask me.

○●

Topshop is één van mijn favoriete winkels als ik naar de UK ga. Aangezien je dit merk in België enkel kan shoppen online, vind ik het echt leuk om gewoon eens in de winkels rond te lopen en rond te snuisteren in de enorme collectie kleren. Deze schoenen vond ik dus in de Topshop van Glasgow en het was liefde op het eerste gezicht. De schoenen zijn toch wel een klein beetje 'extra', maar ik ben helemaal weg van de fluffy look van deze schoenen. Eén en al fashion als je het mij vraagt.
Behind these shoes there is also a funny story. Earlier that day we saw a girl with almost the same shoes in the subway My boyfriend saw this and said immediately that those shoes were my thing. In the meantime, of course, I had spotted the shoes of that girl for a long time already and had already become instantly jealous. So when I came to the shoe department of Topshop and spotted almost the same fluffy pink shoes, in my size (as the only size still available) I knew it was meant-to-be.

○●

Achter deze schoenen zit er ook wel een grappig verhaal eigenlijk. Eerder die dag zagen we namelijk een meisje met bijna dezelfde schoenen in de metro. Mijn vriend zag dit en zei direct dat die schoenen helemaal mijn ding waren. Ik had de schoenen van dat meisje ondertussen natuurlijk ook al lang gespot en was al instant jaloers geworden. Dus toen ik op de schoenen afdeling van topshop kwam en bijna dezelfde fluffy roze schoenen spotte, in mijn maat (als enige maat nog aanwezig overigens) wist ik dat het meant-to-be was.The shoes have a fairly high heel, but the sole is relatively comfortable - given the fact that it is a heel - which gives my feet a gentle support. The shoe fits well and the pink plumes are just a real eye catcher, no matter what outfit I put on with these, they will always stand out. What do you think of my new shoes?

○●

De schoenen hebben een redelijk hoge hak, maar de zool is relatief comfortabel - gezien het feit dat het een hak is - waardoor mijn voeten toch een zachte steun hebben. De schoen sluit goed aan en de rozige pluimen vormen gewoon een echte eyecatcher, maakt niet uit welke outfit ik hiermee aanheb, ze zullen altijd opvallen. Wat vind jij van mijn nieuwe schoenen?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram