Personal - My Birthday Gifts

10:50:00 AM


Hiyaa girls. Last month on 15 November it was my birthday, I entered my 26th year of life. Although there was actually not much on my wish list, I still got some nice gifts that I certainly wanted. A little later than planned, but here are the gifts of my birthday!

○●

Hiyaa girls. Vorige maand op 15 november was ik jarig, toen ben ik mijn 26ste levensjaar in gegaan. Hoewel er eigenlijk niet veel op mijn wish list stond, heb ik toch een aantal leuke cadeau's gekregen die ik zeker wel wou. Een beetje later dan voorzien, maar hier zijn dan de geschenken van mijn verjaardag! 


From my parents I got candy and this pancake pan. Of course, the candy has already disappeared in my stomach. A pan seems crazy as a birthday present, but I had asked for it myself. I eat quite a lot of eggs and my breakfast consists out of protein pancakes and therefore you need a good pan to which your pancakes do not stick. So now I can bake my pancakes every morning without making a mess! 

○●

Van mijn ouders kreeg ik snoep en deze pannenkoekenpan. Het snoep is natuurlijk al lang verdwenen in mijn buik. Een pan lijkt gek als verjaardagscadeau, maar ik had er zelf naar gevraagd. Ik eet namelijk redelijk veel eieren en mijn ontbijt bestaat uit proteine pannenkoeken en daarvoor heb je dus een goede pan nodig waar je pannenkoeken niet aan blijven plakken. Dus nu kan ik elke morgen mijn pannenkoekjes bakken zonder geknoei! From my boyfriend I got this funny sweater. I had seen this text in a meme and I thought it was hilarious. When I showed him to my boyfriend, he thought it was something for me. And what do you give your girlfriend for her birthday? Indeed a sweater with a quote that fits her perfectly. I also got a beautiful bouquet of roses, and there are even a few presents coming soon that are getting delivered later than he thought. Not bad, because now I get gifts for a month ;)

○●

Van mijn vriend kreeg ik deze grappige sweater.  Ik had deze tekst ooit gezien in een meme en ik vond deze wel hilarisch. Toen ik hem toonde aan mijn vriend, vond hij het helemaal iets voor mij. En tja wat geef je je vriendin dan voor haar verjaardag? Inderdaad een sweater met een quote die helemaal bij haar past. Ik had ook nog een mooie bos rozen gekregen, en er zijn zelfs nog een paar cadeau's op komst die iets later zijn geleverd dan voorzien. Niet erg, want nu krijg ik nog een maand lang cadeau's ;)From my brother I got these two cookbooks. I follow the blog drogespieren.nl for a while, because there are a lot of useful nutritional tips for people who want to exercise intensively and to build more muscle mass or to consciously deal with their diet. Recently his two cookbook "Fitchef Turbo" came out and with a good deal from bol.com you could order both cookbooks for a nice price. The first book "Fitchef" contains 105 protein-rich recipes, perfect for building muscle mass or just for losing weight, whatever your goal is, protein is the way to go. "Fitchef Turbo" contains 85 protein-rich recipes, but these are all ready in a quarter of an hour, hence the Turbo.

○●

Van mijn broer kreeg ik deze twee kookboeken. Ik volg al een tijdje de blog drogespieren.nl, omdat er enorm veel handige voedingstips opstaan voor mensen die intensief sporten en meer spiermassa willen opbouwen of bewust willen omgaan met hun voeding. Onlangs kwam zijn twee kookboek "Fitchef Turbo" uit en met een goede deal van bol.com kon je beide kookboeken bestellen voor een mooi prijsje. Het eerste boek "Fitchef" bevat 105 eiwitrijke recepten, perfect om spiermassa op te bouwen of juist om af te vallen, wat ook je doel is, eiwit is the way to go. "Fitchef Turbo" bevat dan weer 85 eiwitrijke recepten, maar deze zijn allemaal klaar te maken in een kwartier, vandaar de Turbo. So these were my (provisional) gifts from my birthday. I am happy with every gift I have received and I enjoy it a lot. What do you think of my presents?

○●

Zo dit waren mijn (voorlopige) cadeau's van mijn verjaardag. Ik ben blij met elke cadeau'tje dat ik heb gekregen en ga er veel plezier aan beleven. Wat vind jij van mijn cadeau's?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram