DIY - Simple Diamond Stitch Scarf

7:11:00 AM


Hiyaa girls! As I have already told you, during the winter and autumn, I change in a real knitting monster. Since knitting is no longer a challenge, I often look for another stitch to learn. For this scarf I chose a simple diamond stitch. Today I show you my new scarf and I also tell you how to knit it yourself.

○●

Hiyaa girls! Zoals ik jullie al vertelde, verander ik in de herfst en winter in een echt breimonster. Aangezien breien geen uitdaging meer is voor mij, ga ik vaak op zoek naar een andere steek om te leren. Voor deze sjaal koos ik voor een simpele diamantsteek. Vandaag laat ik jullie mijn nieuwe sjaal zien en vertel ik ook hoe je deze zelf kan gaan breien.
The wool for this scarf is a thick wool, but not extremely thick. You can knit this wool with a needle number 7 or 8, I have chosen a No. 8 (for the simple reason I do not have No. 7). I purchased the wool from Zeeman, they always have beautiful, quality wool for a small price. Especially the color of this wool attracted me a lot, it is a pink mixed with skin and green tones. The diamond stitch is a stitch that consists of four different needles that you need to repeat. For this stitch, make an even number of stitches. The four needles are as follows:

  • Row 1: * Right * On the first needle, knit all stitches
  • Row 2: * Purl* On the second needle, purl all stitches.
  • Row 3: 1 right * 2 right together *, 1 right. Repeat stitches between *
  • needle 4: 1 sright, * 1 right, 1 right between the stitches *, 1 right. Repeat the stitches between * (To knit the right stitch between the stitches, pick up the thread between the two stitches, place them on your left needle and just knit them)
○●

De wol voor deze sjaal is een dikke wol, maar niet extreem dik. Je kan deze wol breien met een naald nr. 7 of 8, ik heb gekozen voor een nr. 8 (om de eenvoudige reden dat ik geen nr. 7 heb). De wol heb ik gekocht bij Zeeman, ze hebben daar altijd mooie, kwalitatieve wol voor een klein prijsje. Vooral de kleur van deze wol sprak mij enorm aan, het is een roze gemengd met huidskleurige en groene tinten. De diamantsteek is een steek die bestaat uit vier verschillende naalden die je elke keer herhaalt. Voor deze steek zet je een even aantal steken op. De vier naalden gaan als volgt: 
  • Rij 1: *Recht* Op de eerste naald brei je alle steken gewoon recht. 
  • Rij 2: *Averecht* Op de tweede naald brei je alle steken averecht.
  • Rij 3: 1 recht, * 2 steken recht samenbreien *, 1 recht.  Herhaal de steken tussen *
  • Rij 4 : 1 recht, * 1 recht, 1 recht tussen de steken*, 1 recht. Herhaal de steken tussen * (Om de rechte steek tussen de steken te breien, neemt je de draad op tussen de twee steken, leg je deze op je linkernaald en brei je deze gewoon recht)The diamond stitch is a stitch that looks very much like the barley stitch, it's just a bit fuller and more 3D. Not only the front but also the back looks pretty special and fun. Also with this scarf I chose to finish it with fringes at the ends. So if you want to do this, you'll need to put some wool aside to do this. This stitch is not very difficult, but you have to keep your mind in it, be sure to remember what needle you are on, otherwise you will make a mistake soon. What do you think of this scarf and the stitch?

○●

De diamantsteek is een steek die heel erg op de gerstekorrelsteek lijkt, alleen is deze iets voller en meer 3D. Niet alleen de voorkant, maar ook de achterkant ziet er redelijk speciaal en leuk uit. Ook bij deze sjaal heb ik ervoor gekozen om het af te werken met franjes aan de uiteinden. Dus indien je dit ook wilt moet je zeker wat wol opzij houden om dit te doen. Deze steek is niet enorm moeilijk, maar je moet er zeker je gedachte bij houden, hou zeker goed bij aan welke naald je zit, anders gaat het snel fout. Wat vind jij van deze sjaal en de steek? Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram