DIY - Honeycomb Brioche Stitch Scarf

9:05:00 AM


Hiyaa girls, it's Fall and we're heading for Winter and this makes me change my DIY projects a bit. When it gets colder, I start knitting spontaneously again. I have already made some scarves, and today I introduce you to one of these new scarves. I have already received a lot of compliments on this scarf and therefore I thought it was fun to explain to you how I made it.

○●

Hiyaa girls, het is herfst en wij zijn op weg naar de winter en dit zorgt ervoor dat ik mijn DIY projecten ook een beetje verander. Wanneer het kouder wordt, begin ik spontaan weer te breien. Ik heb ondertussen al een aantal sjaals gemaakt, en vandaag stel ik jullie voor aan één van deze nieuwe sjaals. Ik heb al enorm veel complimenten gekregen op deze sjaal en daarom leek het mij wel leuk om aan jullie uit te leggen hoe ik deze heb gemaakt. 
I made this scarf with pretty thick wool. I chose a minty blue wool, I found this in Action. Because this wool is already quite thick, I also chose a thicker needle, I used a needle no. 10 for this knitwear. Now the most important thing: the stitch. I chose to use a "honeycomb brioche" stitch for this scarf. This is a tricot stitch, but slightly more 3D.  You use an even number of stitches and have four rows:

 • Row 1: * 1 right, 1 right below* (You stitch below the stitch instead of just knitting stitch on the needle) Repeat stitches between * to the end
 • Row 2: * 1 knit with slip, 1 right * (You knit the Knit with slip by picking up the thread between the stitches and knit together with the thread that was already on the needle). Repeat the stitches between * to the end
 • Row 3: * 1 Right below, 1 right * Repeat stitches between * to the end
 • Row 4: * 1 Right, 1 knit with slip * Repeat stitches between * to the end

If not completely clear - for a beginner this may sound quite crazy - you can also watch this Youtube video of the honeycomb stitch online.

○●

Deze sjaal heb ik gemaakt met redelijk dikke wol. Ik heb gekozen voor een muntachtige blauwe wol, deze heb ik gevonden in Action. Omdat deze wol al redelijk dik is, heb ik ook gekozen voor een dikkere naald, ik heb een naald nr. 10 gebruikt voor dit breiwerk. Nu het belangrijkste: de steek. Ik heb gekozen om een 'honeycomb brioche' oftewel een honinggraat steek te gebruiken voor deze sjaal. Het valt onder de tricot steken, maar met iets meer 3D gehalte. Je gebruikt een even aantal steken en hebt vier rijen: 
 • Rij 1: *1 Rechts, 1 Rechts onder* (Hierbij steek je onder de steek in plaats van gewoon de steek te breien) Herhaal de steken tussen * tot het einde
 • Rij 2: *1 Rechts met slip, 1 Rechts* (De Rechts met slip brei je door de draad tussen de steken op te nemen en samen te breien met de draad die al op de naald zat). Herhaal de steken tussen * tot het einde
 • Rij 3: *1 Rechts onder, 1 Rechts* Herhaal de steken tussen * tot het einde
 • Rij 4: * 1 Rechts, 1 Rechts met slip* Herhaal de steken tussen * tot het einde
Indien niet helemaal duidelijk - Voor een beginner kan dit best nogal gek klinken - kan je ook dit Youtube video'tje van de honinggraat steek online bekijken. 
Not only the front but also the back of this stitch looks pretty special. At the end of the scarf I also attached fringes as finishing touch. If you want to do this, you need t save up a few feet of wool so that you can attach it at the end. In itself, this scarf is not so difficult to make and because of the thick wool it goes pretty fast. You just have to keep in mind that you remember what row you are on. What you should also consider is that a tricot stitch tends to roll in. So make your scarf wide enough so you still have volume. The rolling in goes away after a while, but not completely. What do you think of this scarf?

○●  Niet enkel de voorkant, maar ook de achterkant van deze steek ziet er vrij speciaal uit. Op het einde van de sjaal heb ik er ook franjes aan vastgemaakt als afwerking. Indien je dit ook wilt doen, moet je een paar meter breiwol overhouden zodat je deze op het einde kan bevestigen. Op zich is deze sjaal niet zo ontzettend moeilijk om te maken en door de dikke wol gaat het heel erg snel vooruit. Je moet er gewoon wel je gedacht bij houden zodat je onthoud aan welke rij je zit. Waar je ook rekening mee moet houden, is dat een tricot steek de neiging heeft om naar binnen te krollen. Maak je sjaal dus wijd genoeg zodat je toch nog volume hebt. Het krollen gaat er na een tijd wel uit, maar niet volledig. Wat vind jij van deze sjaal?


  Stay up to date by following Polished Cats on
     

  You Might Also Like

  0 reacties

  Like us on Facebook

  Instagram