Outfit - My Oktoberfest Dirndl

8:27:00 AM


Hiyaa guys, today I have a slightly different outfit for you. In today's post, I introduce you to my new Dirndl. I bought him a week ago when I went to Oktoberfest for the first time, which was AWESOME by the way. Traditional clothing is something that's part of the Oktoberfest and actually I think it's a must have piece of clothing for my closet, so here you go.

○●

Hiyaa guys, vandaag heb ik een lichtjes andere outfit voor jullie. In de post van vandaag stel ik jullie namelijk voor aan mijn nieuwe Dirndl. Ik heb hem een week geleden gekocht toen ik voor de eerste keer naar Oktoberfest ging, wat trouwens ge-wel-dig was. Traditionele kledingdracht is iets dat bij het Oktoberfest hoort en eigenlijk vind ik het ook wel een must have kledingstuk voor mij kast, so here you go. For people who do not know what a dirndl is. A dirndl is a traditional Bavarian (and Austrian) dress for women, for the men this is the famous lederhose. A dirndl consists of a dress with a thight waist and a short blouse underneath which makes the bosom look fuller and so the dirndl emphasizes the female shapes, what else do you need? Dirndls and lederhose are mostly worn during the October festivals and I have seen hundreds of versions of different colors and shapes. But of course I think mine is the best.

○●

Voor mensen die niet weten wat een dirndl is. Een dirndl is een traditioneel Beiers (en Oostenrijks) klerendracht voor vrouwen, voor de mannen is dit de bekende lederhose. Een dirndl bestaat uit een jurk met een ingesnoerde taille en een kort blousje daaronder dat de boezem voller doet lijken en zo benadrukt de dirndl de vrouwelijke vormen, wat moet je nog meer hebben? Dirndls en lederhose worden voornamelijk tijdens de Oktoberfeesten gedragen en daar heb ik dan ook honderden versies van gezien in verschillende kleuren en vormen. Maar natuurlijk vind ik de mijne het mooiste.There are also beautiful traditional accessories to wear with a dirndl. Like this cute choker necklace with heart on the front. The reason I actually bought my own dirndl is because my boyfriend is German - well kinda, sorta.. he's a mix - and his family lives in Munich. So let's say I still have some Oktoberfest to do. My boyfriend's mother helped me by picking the dirndl, she actually found the perfect colors for me right away. For the shoes I chose simple white heels, but for the Oktoberfest itself I just used my white sneakers. What do you think of my dirndl?

○●

Bij de dirndl heb je ook mooie traditionele accessoires. Zoals deze leuke choker ketting met hart aan de voorkant. De reden waarom ik eigenlijk een eigen dirndl heb gekocht is, omdat mijn vriend Duits is - wel een beetje toch, het is een mix - en zijn familie in Munchen woont. Dus laten we zeggen dat ik nog wel wat Oktoberfest plan te doen. De moeder van mijn vriend heeft mij trouwens geholpen met het uitkiezen van de dirndl, zij heeft eigenlijk meteen de perfecte kleuren voor mij gevonden. Voor de schoenen heb ik gekozen voor simpele witte hakken, voor het Oktoberfest zelf had ik wel gewoon mijn witte sneakers aan. Wat vind jij van mijn dirndl?

Wearing:
Dirndl - Wirkes Dirndl & Tracht / Choker - Wirkes Dirndl & Tracht 
Heels - Steve Madden / Ring - I am

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram