Beauty - Kiko Eyebrow Expert Styling Kit

6:48:00 AM


Hiyaa girls! Although in the past the eyebrows have been forgotten in the makeup routine, anno 2017 it is really not done to give your eyebrows no attention. I'm blessed with a pair of dark and fairly heavy eyebrows - being a blonde this is not evident - allowing me to coloring my eyebrows occasionally, but on the other hand, I need to maintain them well. That's why I was looking for a complete eyebrow kit, today I review the Eyebrow Expert Styling Kit from Kiko.

○●

Hiyaa girls! Hoewel de wenkbrauwen vroeger wel eens werd vergeten in de make up routine, is dit nu anno 2017 echt not done om je wenkbrauwen geen aandacht te geven. Ik ben gezegend met een stel donkere en redelijk zware wenkbrauwen - wat voor een blondine niet vanzelfsprekend is - waardoor ik af en toe het inkleuren wel kan laten, maar daarentegen staat dat ik ze wel goed moet onderhouden voor wildgroei. Daarom ging ik op zoek naar een compleet wenkbrauwen kit, vandaag review ik de Eyebrow Expert Styling Kit van Kiko. 
The Kiko Eyebrow Expert Styling Kit is a complete set for eyebrow care and styling. The packaging is a stylish box in matte black with a mirror, a modeling and fixing wax, two colored powders, small professional tweezers, an oblique applicator and a brush applicator. There are two colors available: a palette for dark brown and black hair and a palette for brown, red and blond hair. I chose the palette for dark brown and black hair, because my eyebrows are quite dark.

○●

Het Eyebrow Expert Styling Kit van Kiko is een complete set voor de verzorging en de styling van de wenkbrauwen. De verpakking is een stijlvol doosje in mat zwart met een spiegeltjes, een modellerende en fixerende wax, twee kleuren poeder, een kleine professionele pincet, een applicator met schuine punt en een applicator met borsteltje. Er zijn twee kleuren beschikbaar: een palette voor donkerbruin en zwart haar en een palette voor bruin, rood en blond haar. Ik koos voor het palette voor donkerbruin en zwart haar, omdat mijn wenkbrauwen redelijk donker zijn. 
The accessories are quite obvious. With the tweezers, you'll get rid of the hairs that are out of line. You use the applicator to apply the wax and powders. The brush applicator is used to comb the hairs in the right direction. The light wax is slightly pigmented and is very smooth, which makes it easy to apply. The formula fills and fixes the eyebrows and makes them soft without sticking together. The powders have more pigment and can be faded perfectly. This allows the color to be controlled. The eyebrows can easily be filled and defined. The wax and powders stay up to 10 hours.

○●

De accessoires zijn vrij obvious. Met de pincet haal je alle overbodige haartjes weg. De applicator met schuine borstel gebruik je om de wax en poeders mee aan te brengen. De applicator met borstel is om de haartjes in de goeie richting te kammen. De lichte wax is iets gepigmenteerd en is goed smeuïg waardoor je het makkelijk kan aanbrengen. De formule vult en fixeert de wenkbrauwen en maakt ze zacht zonder dat ze aan elkaar plakken. De poeders hebben meer pigment en kunnen perfect vervaagd worden. Dit zorgt ervoor dat de kleur gecontroleerd kan worden aangebracht. De wenkbrauwen kunnen gemakkelijk worden opgevuld en gedefinieerd. De wax en de poeders blijven lang zitten, tot wel 10 uur.
As a result, you get defined and modeled eyebrows that have a natural finish. In the picture above you can see my eyebrows before and after using the kit. As you can see, the result is subtle but surely present. My eyebrows have a little more pigment and are more in line. I also remove some hairs that were not completely in line. Since my eyebrows are already quite dark, the powder and wax are rather subtle, but it makes my eyebrows somewhat tighter.

○●

Als resultaat krijg je gedefinieerde en gemodelleerde wenkbrauwen die een natuurlijke finish hebben. Op de foto hierboven kan je mijn wenkbrauwen zien voor en na het gebruiken van de kit. Zoals je kan zien, is het resultaat subtiel maar zeker wel aanwezig. Mijn wenkbrauwen hebben iets meer pigment en zijn beter afgelijnd. Hier en daar heb ik ook wat haartjes verwijdert die niet helemaal in de lijn stonden. Aangezien mijn wenkbrauwen al redelijk donker zijn, is het poeder en wax eerder subtiel, maar het maakt mijn wenkbrauwen wel iets strakker. In conclusion, I can tell you that I am very pleased with this eyebrow kit, it gives my eyebrows that extra bit of oomphf. I bought this Eyebrow Styling Kit with a discount online at Kiko. You can still buy this kit online or in stores for about € 13.95. It's worth its money, though I paid only half of that. What do you think of this eyebrow kit?

○●

Als conclusie kan ik jullie zeggen dat ik heel erg tevreden ben van dit eyebrow kit, het geeft mijn wenkbrauwen dat extra beetje oomphf. Ik heb dit Eyebrow Styling Kit met korting gekocht online op Kiko. Je kan deze kit nog altijd online of in de winkels kopen voor zo'n € 13,95. Z'n geld meer dan waar, al heb ik er maar de helft voor betaald ;) Wat vind jij van dit wenkbrauwen kit?

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram