Deco - Printed Canvas from Fotofabriek.nl

8:01:00 AM


Hiyaa lieverds. Since I went from living together to living alone, I have the full freedom to arrange my apartment to my own taste. All my furniture fits nicely together and the only thing I missed was some nice wall decoration. Thanks to fotofabriek.nl, that has also been solved, because from this webshop I ordered a beautiful personalized canvas.

○●

Hiyaa lieverds. Sinds ik van samenwonende naar alleenwonende ben gegaan, heb ik de volledige vrijheid om mijn appartement naar mijn eigen smaak in te richten. Al mijn meubelen passen mooi bij elkaar en het enige dat ik hier en daar nog miste, was leuke muurdecoratie. Dankzij fotofabriek.nl is dat nu ook opgelost, want van deze webshop bestelde ik een prachtige gepersonaliseerde canvas. 

Previously I already ordered a beautiful photo on plexiglass at fotofabriek.nl, but a canvas is just something else. A photo on canvas from fotofabriek.nl is printed on a canvas made from 100% cotton. The canvas is tightly stretched around a wooden frame. This frame is 2cm thick and the fabric covers the entire front and sides of the canvas. You can choose to cover the entire canvas or you can cover just the front of the canvas with the picture and give the sides a color, as I did. My photo was not qualitative enough - Instagram photo - to stretch across the canvas. While making your canvas, you will also see how qualitatively the photo will be printed, a green box shows that the photo is ideal for printing. The print quality is beautiful, as well as the colors and the canvas is UV and water resistant.

○●

Eerder heb ik al een prachtige foto op plexiglas bij fotofabriek.nl besteld, maar een canvas is toch net iets anders. Een foto op canvas bij fotofabriek.nl wordt gedrukt op een doek dat 100% van katoen is gemaakt. Het canvasdoek wordt met de hand strak om een houtenframe gespannen. Dit frame is 2cm dik en het doek bedekt de volledige voorkant en zijkanten van de canvas. Je kan ervoor kiezen om de foto de gehele canvas te laten bedekken of je kan de foto enkel de voorkant van de canvas laten bedekken en de zijkanten een kleur geven, zoals ik heb gedaan. Mijn foto was namelijk niet kwalitatief genoeg - het was een Instagram foto - om over de hele canvas te laten spannen. Tijdens het maken van je canvas, krijg je ook te zien hoe kwalitatief de foto zal gedrukt worden, een groen vakje toont dat de foto ideaal is om te drukken. De drukkwaliteit is bij een foto op canvas prachtig, alsook de kleuren en het canvasdoek is ook nog eens UV- en waterbestendig. 

The canvas can be ordered in different sizes, square and standing or lying canvas sizes. I chose the size 30x30 cm. At the back of the frame is a hanging hook so that you can hang your own photo on canvas directly on the wall. Hanging on a hook is necessary for this canvas because the canvas is quite heavy because the wooden frame. I tried to hang it up with Tesa adhesive strips, but unfortunately it fell from my wall. Fortunately, the canvas wasn't damaged. So it's definitely solid (and fool-proof).

○●

De canvas kan je bestellen in verschillende formaten, vierkant en staande of liggende canvas formaten.. Ik koos voor de afmeting 30x30 cm. Aan de achterzijde van het frame is een ophanghaakje gemonteerd, zodat je eigen foto op canvas direct aan de muur kunt ophangen. Ophangen aan een haakje is wel nodig bij deze canvas, want door de houten frame is deze canvas wel redelijk zwaar. Ik heb het geprobeerd om het op te hangen met Tesa plakstrips, maar helaas donderde het zo naar beneden. Aan de canvas was er gelukkig niets te zien. Dus het is zeker wel stevig (en fool-proof). 


For a 30x30 cm canvas you pay € 17.99, which is really not much for such a beautiful and quality canvas. I probably add another two canvases to hang on my wall. So I have three beautiful square canvases in a row of my sweet cat. What do you think of this canvas? Have you ever made a canvas?

○●

Voor een canvas met het formaat 30x30 cm betaal je € 17,99, wat echt niet veel is voor zo'n mooie en kwalitatieve canvas. Waarschijnlijk bestel ik nog twee extra canvassen erbij om aan mijn muur te hangen. Zo heb ik drie mooie vierkanten canvassen op een rij van mijn lieve kat. Wat vind jij van deze canvas? Heb jij zelf al ooit een canvas laten maken?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram