Beauty - Kiko unmeasurable Length mascara

7:37:00 AM


Hiyaa girls! As I said before, I've done a pretty large order during sales for a small price at Kiko Milano. Today is finally time to show you the only mascara from this order, namely the unmeasurable Length Mascara. A mascara that should provide my lashes of unprecedented length. Alright let's do this.

○●

Hiyaa girls! Zoals ik al eerder zei, heb ik met de solden een redelijk grote bestelling gedaan voor een klein prijsje bij Kiko Milano. Vandaag is het dan eindelijk de beurt aan de enige mascara in deze bestelling, namelijk deze Unmeasurable Length Mascara. Een mascara die mijn wimpers zou moeten voorzien van ongekende lengte. Alright let's do this. 
The unmeasurable Length Mascara is - as the name itself actually says - a mascara with immediately lengthening effect for long and defined lashes. The first thing you notice about this mascara is the packaging and the size of the package, there iq about 11ml content in it. The pack has a special design with rounded corners. The pale golden color and glossy finish looks like precious metals.

○●

De Unmeasurable Length Mascara is - zoals de naam eigenlijk zelf al zegt - een mascara met verlengend effect voor onmiddellijk lange en gedefinieerde wimpers. Het eerste dat opvalt aan deze mascara is de verpakking en voornamelijk de grootte van de verpakking, er zit zo'n 11ml inhoud in. De verpakking heeft een speciaal design met afgeronden hoeken. De bleekgouden kleur en de glanzende finish doen denken aan edelmetalen.
The formula of this mascara is reinforced by a complex of flower max this protects the lashes and makes the texture creamier. The soft, fluid texture does not form clumps, is adjustable and easy to apply. The brush with five scoops of elastomer collect the right amount of texture and distributes it evenly. The spaces between the spheres hold the mascara and display it gradually. The hairs grip the lashes for an immediate lengthening effect.

○●

De formule van deze mascara wordt versterkt door een complex van bloemenwas dat de wimpers beschermt en de textuur crèmiger maakt. De zachte, vloeibare textuur vormt geen klonten, is regelbaar en makkelijk aan te brengen. Het borsteltje met vijf bolletjes van elastomeer verzamelt de juiste hoeveelheid textuur en verdeelt deze gelijkmatig. De ruimten tussen de bolletjes houden de mascara vast en geven deze geleidelijk af. De haartjes grijpen de wimpers voor een onmiddellijk verlengend effect.
Et voila, here is a before and after photo to show the effect of this mascara. As you can clearly see, this mascara creates extremely long eyelashes. I estimate that my eyelashes have become 2 or 3 times longer compared to their natural state. The brush makes the application easy and it embraces every hair thus prolonging the lashes optimal. The only drawback here I think is that the texture makes the lashes stick together a bit, it certainly is not extreme, but I would have liked the eyelashes to be more separated thereby making the prolonging more extreme.

○●

Et voila, hierbij ook een voor en na-foto om het effect van deze mascara aan te tonen. Zoals je duidelijk kan zien, zorgt deze mascara voor enorm lange wimpers. Ik schat dat mijn wimpers zo 2 à 3 keer zo lang zijn geworden in vergelijking met hun natuurlijke staat. Het borsteltje maakt het aanbrengen heel makkelijk en het omarmt elke haartje waardoor de verlenging van de wimpers optimaal is. Het enige nadeel vind ik persoonlijk is dat de textuur de haartjes een beetje laten samen plakken, het is zeker niet extreem, maar ik had de wimpers iets meer gescheiden willen hebben waardoor het verlengende effect nog beter zou uitkomen. In conclusion I can say that I am quite satisfied with this mascara. It actually does what it promises: incredible length of the lashes. The mascara is easy to apply, without any clumps, and it is easily to be removed with makeup remover, but most importantly the length of your eyelashes is really phenomenal. This mascara can buy in a store or online Kiko for € 6.90. What do you think of the result?

○●

Als conclusie kan ik wel stellen dat ik best tevreden ben met deze mascara. Het doet eigenlijk wat het belooft: ongelooflijk lengte voor de wimpers. De mascara brengt makkelijk aan, het klontert niet, je krijgt het ook makkelijk verwijderd met make up remover, maar het belangrijkste de lengte van je wimpers is echt fenomenaal. Deze mascara kan je in een Kiko winkel of online kopen voor € 6,90. Wat vind jij van het resultaat?


Stay up to date by following Polished Cats on

   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram