Beauty - Kiko Signature Eyemarker

6:57:00 AM


Hiyaa girls! As I said before, I've done a reasonably large order for a small price at Kiko Milano during the sales. With my signature cat eyeliner I use a lot of eyeliner, whenever I look for a new one, I'm usually going for a different brand. For now I am very satisfied of the liner feutre from Bourjois, but when I see a new eyeliner for a good price, I don't really doubt. Today I'm talking about this Signature Eyemarker from Kiko.

○●

Hiyaa girls! Zoals ik al eerder zei, heb ik met de solden een redelijk grote bestelling gedaan voor een klein prijsje bij Kiko Milano. Met mijn signature cat eyeliner verbruik ik wel heel wat eyeliner, telkens als ik op zoek moet gaan naar een nieuwe, ga ik ook meestal voor een ander merk. Voorlopig ben ik wel heel erg tevreden van de liner feutre van Bourjois, maar als ik een nieuwe eyeliner tegenkom voor een mooi prijsje, twijfel ik niet lang. Vandaag heb ik het over deze Signature Eyemarker van Kiko.The Signature Eyemarker from Kiko is an eyeliner pen with spatula-like tip. This eyeliner has - like most eyeliners - a marker tip with a long-lasting formula. The eyeliner has a deep black color and a beautiful pigment and coverage. The eyeliner is packed in a white pen with silver lettering. Straightforward and simple.
○●

De Signature Eyemarker van Kiko is een eyeliner pen met spatelvormige punt. Deze eyeliner heeft - zoals de meeste eyeliner - een stiftpunt met een langhoudende formule. De eyeliner heeft een diepzwarte kleur en een prachtig pigment en dekking. De eyeliner zit verpakt in een witte pen met zilverkleurige letters. Straight forward en simpel. 

The texture of the eyeliner dries quickly and therefore adheres perfectly to the eyelids, without fading or running out, all day long. The spatula-shaped tip follows the outer contour of the eye and gives a precise line with controllable thickness. The eyeliner applies easy and controlled, for a thin or thick line. The color is long lasting. In addition, this product is Paraben free.

○●

De textuur van deze eyeliner is sneldrogend en hecht zich daarom perfect aan de oogleden, zonder te vervagen of uit te lopen, een hele dag lang. De spatelvormige punt volgt de buitenste contour van het oog en geeft een precieze lijn met regelbare dikte. De eyeliner is makkelijk en gecontroleerd aan te brengen, voor een dun of een dikker lijntje. De kleur blijft lang zitten. Daarnaast is dit product ook Paraben free.
To be honest, such a spatula-shaped tip is quite an adjustment to use. I'm used to using a brush or an eyeliner pencil that bends a little. However, this eyeliner is very stiff so you have really be careful and precise. You also need to get used to get the correct thickness of line with the spatula shape, there is much turning involved. However, the result is there. The color is beautiful deep black, the coverage is phenomenal and it sits perfectly all day long.

○●

Om eerlijk te zijn, is zo'n spatelvormige punt best wel een aanpassing om te gebruiken. Ik ben het gewoon om een penseeltje te gebruiken of een eyeliner stift die een beetje mee buigt. Deze eyeliner is echter heel stijf waardoor je toch precies te werk moet gaan. Het is ook even wennen om met deze spatelvorm de juiste dikte van lijntje op je oog te krijgen, er komt veel draaien aan te pas. Maar, het resultaat mag er zeker zijn. De kleur is mooi diepzwart, de dekking is fenomenaal en het blijft ook een hele dag lang mooi zitten. 


In conclusion you can say that I am very satisfied with this eyeliner. The shape is very special and something I've never worked with before and therefore it is surely a bit of trial and error when applying the line on the eyes. But once you've done it a few times, the result is simply stunning. The color is super black, covers completely and does not fade quickly. What do you think of this product?

○●

Als conclusie kan je wel zeggen dat ik heel erg tevreden ben van deze eyeliner. De vorm is heel speciaal en iets waarmee ik nooit eerder heb gewerkt en daarom is het zeker een beetje aanpassen bij het aanbrengen van het lijntje op de ogen. Maar eens je het door hebt, is het resultaat gewoonweg prachtig. De kleur is super zwart, dekt volledig en vervaagt niet snel. Wat denk jij van dit product?


Stay up to date by following Polished Cats on

   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram