Hair - La Riche Directions Pastel Pink Semi Permanent Hair Colour

7:04:00 AMHiyaa girls! As you know, I'm quite a fan of colors in my hair. Since I've discovered semi-permanent hair coloring, I often change hair color. Of course I go for special colors like purple, pink, blue ... Previously I reviewed the Colorista semi-permanent hair coloring from L'Oréal and also the Colors-To-Play from Kruidvat. Today I introduce you to the pastel pink coloring of La Riche Directions.

○●

Hiyaa girls! Zoals jullie ondertussen weten ben ik best wel een fan van kleurtjes in mijn haar. Sinds ik semipermantente haarkleuring heb ontdekt, wissel ik wel vaak van haarkleur. Uiteraard ga ik voor speciale kleurtjes, zoals paars, roze, blauw... Eerder reviewde ik de Colorista semipermanente haarkleuring van L'Oréal en ook de Colors-To-Play van Kruidvat. Vandaag stel ik jullie voor aan de pastel roze kleuring van La Riche Directions.
La Riche Directions is a brand of semi-permanent hair coloring with 33 different and eye-catching colors. Although the colors are very bright, it is semi-permanent hair coloring. The colors with only stay in you hair for max. a month. La Riche Directions hair dyes contain no ammonia, in addition, there is no hydrogen in the coloring and the products are not tested on animals. The disadvantage of this hair dye is that it covers only good on light blond hair, before applying you should first bleach your hair or colour it extra blonde. Especially the top and front of my hair is light-blonde so I focus on that when applying the coloration.

○●

La Riche Directions is een merk van semi-permanente haarkleuring met 33 verschillende en opvallende kleuren. Hoewel de kleurtjes heel fel zijn, is deze haarkleuring semi-permanent. De kleur blijft dus max. een maand in je haar. De La Riche Directions haarkleuringen bevatten geen ammonia, daarnaast zit er ook geen waterstofperoxide in de verf en zijn de producten niet op dieren getest. Het nadeel van deze haarverf is echter dat het enkel goed dekt op lichtblond haar, je moet je haar voor het aanbrengen van de verf eerst ontkleuren of blonderen. Vooral boven- en vooraan zijn mijn haren heel lichtblond dus daar heb ik mij op geconcentreerd bij het aanbrengen van de kleuring.

La Riche Directions hair coloring is a coloring paste. This means that it has the substance of a thick paste, kind of pudding actually. The coloring paste comes in a bottle of 89 ml.  For all of my hair, I think this is just too little, for only the light-blonde part of my hair this is just enough. The coloring paste is pastel pink, this color gives about the same pink result on light blonde hair. This hair color is also super easy to use. Before application, wash your hair with a shampoo. You ensure that your hair is towel dry and then apply the paste. You leave the coloring in for as long as you like, it is adviced to leave it in for 15  or 3à minutes and then you just rinse it. As this pasta is also caring, you do not need conditioner afterwards.

○●

De haarkleuring van La Riche Directions is een verfpasta. Dit wilt zeggen dat het de substantie heeft van een dikke pasta, een soort van pudding eigenlijk. De verfpasta komt in een potje van 89 ml. Voor al je haar vind ik dit net te weinig, voor enkel het lichtblonde gedeelte van mijn haar is dit voldoende. De kleurpasta is pastel roze, deze kleur geeft op lichtblond ongeveer hetzelfde roze resultaat. Deze haarkleuring is ook super eenvoudig in gebruik. Voor het aanbrengen, was je je haren met een shampoo. Daarna zorg je ervoor dat je haren handdoek droog zijn en dan breng je de pasta aan. De verf kan je eigenijk zo lang inlaten als je wilt, aangeraden wordt tussen 15 en 30 minuten en dan gewoon uitspoelen. Aangezien deze pasta ook verzorgend is, heb je geen conditioner meer nodig achteraf. 
I applied the La Riche Directions hair color as recommended and left it in for 45 minutes. The result you see above on the before and after pictures. As you can see, the result is quite subtle, actually a bit disappointing. My hair has got a pink hue, but this is mainly limited to the first locks of hair at the front. To give a comparison, I show you in the picture above how my hair looks after the Color-To-Play coloring from Kruidvat. This coloring is exactly the same in color, but as you see, I get a lot more color with the product from Kruidvat. Conclusion La Riche Directions is a loser in this comparison, so to me this coloring is disappointing.

○●

Ik heb de La Riche Directions haarkleuring aangebracht zoals aangeraden en in gelaten voor 45 minuten. Het resultaat zie je hierboven op de voor- en na-foto's. Zoals je kan zien is het resultaat redelijk subtiel tot eigenlijk wel een beetje teleurstellend. Mijn haar heeft wel een rozige schijn gekregen maar dit beperkt zich voornamelijk tot de eerste lokken vooraan. Om een vergelijking te geven, toon ik jullie op de foto hierboven hoe mijn haar eruit ziet na een kleuring met de Colors-to-play kleur Pink Flamingo van Kruidvat. Deze kleuring is exact hetzelfde qua kleur, maar zoals je zelf ziet, krijg ik heel wat meer kleur met de kleuring van Kruidvat. Conclusie La Riche Directions is wel een verliezer in deze vergelijking, de kleuring valt voor mij dus eerlijk gezegd wel tegen.My conclusion can already be guessed. This coloring of La Riche Directions in Pastel Pink is a disappointment. The coloring gives a pink tint to my hair, but not all my locks of hair have picked up the color and when they did, the tint is far too light. Certainly, in comparison with the Colors-To-Play staining of Kruidvat, this coloring is quite a disappointment. These La Riche Directions can be ordered online for € 7,26, but I really recommend you to choose the Kruidvat coloring that you can buy for € 3.99.

○●

Mijn conclusie kunnen jullie wel al raden. Deze kleuring van La Riche Directions in Pastel Pink is een teleurstelling. De kleuring geeft wel een roze tint aan mijn haar, maar lang niet al mijn lokken hebben de kleur opgepakt en wanneer dit wel gelukt is, is de tint veel te licht. Zeker in vergelijking met de Colors-To-Play kleuring van Kruidvat valt deze kleuring redelijk tegen. Deze La Riche Directions kan je online bestellen voor € 7,26, maar ik raad je eigenlijk aan om te kiezen voor de kleuring van Kruidvat die je kan kopen voor €3,99. 

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram