Beauty - Kiko Quick Dry & Frozen Smoothies Nail Polish

9:01:00 AM


Hiyaa girls! As I said before, I've done a pretty big order during the sales for a small price at Kiko Milano. Which was certainly present in this order were nail polishes. Earlier I discussed four other nail polishes from Kiko which were in my order. Today I will discuss the last two nail polishes and both come from another collection: one is from the quick dry collection and the other from the Frozen Smoothies collection.

○●

Hiyaa girls! Zoals ik al eerder zei, heb ik met de solden een redelijk grote bestelling gedaan voor een klein prijsje bij Kiko Milano. Wat er zeker aanwezig was in deze bestelling waren nagellakjes. Eerder besprak ik al vier andere nagellakjes van Kiko die in mijn bestelling zaten. Vandaag bespreek ik de laatste twee nagellaken en deze komen beide uit een andere collectie: de ene uit de quick dry collectie en de andere uit de Frozen Smoothies collectie.


Frozen Smoothies Nail Polish
The Frozen Smoothies nail polish collection is a series of nail polishes with soft and sweet summer colors. I chose Frozen Smoothies no. 12, and this corresponds to a peach-like orange colour. The nail polish is packaged in a small bottle with rounded corners and a white cap. In total it contains approximately 10 ml of nail polish, that is a standard quantity for nail polish. Personally, I find such nail polish bottles always just a little too big, I have thrown quite a few bottles away in the past because they were all dried out.

○●

De Frozen Smoothies nagellak collectie is een serie van nagellakjes met zachte en zoete zomerkleurtjes. Ik koos voor Frozen Smoothies nr. 12 en dit komt overeen met een perzikachtig orangje kleurtje. Het nagellakje zit verpakt in een flesje met afgeronde hoeken en een witte dop. In totaal bevat het zo'n 10 ml aan nagellak, dit is een standaard hoeveelheid voor nagellak. Persoonlijk vind ik dergelijk nagellak flesjes altijd net iets te veel, in het verleden heb ik al redelijk wat flesjes moeten wegsmijten omdat deze uitgedroogd waren. 
The Frozen Smoothies is a limited edition collection that's not any more for sale. When I bought this nail polish during the sales, there was only one colour present. Fortunately for me, the perfect tan. This nail polish has a handy, wide brush which fans out when it is applied to the nails. With a few strokes you've done your whole nail, without spots or stripes or other irregularities. Down below You can see that this nail polish fully covers with one layer. The coverage is fully and flawless, that's the way I like it. The nail polish stays intact for about 3 days before it starts to chip.

○●

De Frozen Smoothies is een limited edition collectie die nu niet meer te koop is. Toen ik deze nagellak kocht tijdens de solden, was er ook nog maar één kleurtje aanwezig. Gelukkig wel het perfecte kleurtje voor mij. Deze nagellak heeft een handig, brede brush die mooi uitwaaiert wanneer je het op de nagels aanbrengt. Met een paar bewegingen heb je zo heel je nagel gedaan, dit zonder vlekken of strepen of andere onregelmatigheden. Zoals je kan zien hieronder dekt de kleur ook volledig met één laagje. De dekking is volledig en flawless, that's the way I like it. De nagellak bleef ook zo'n 3 dagen intact voor het begon te chippen.
Quick Dry Rose Gold
The second comes from the Quick Dry collection. These nail polishes dry quickly so you don't have to wait hours and sit quietly out of fear that you will ruin your newly painted nails. The Quick Dry collection offers 32 different colors. I chose a soft summer tan, called Rose Gold. Rose Gold is a pink color with a golden shimmer in it. thus you get a special effect on your nails, but this effect you can also see in the bottle. This small bottle is fairly standard, and has a black cap, the content is about 10 ml. This Frozen Smoothies normally costs about €1,40.

○●

Het tweede nagellakje komt van de Quick Dry collectie. Deze collectie van nagellakjes droogt extra snel waardoor je dus geen uren hoeft stil te zitten uit angst dat je je pas gelakte nagels gaat verknallen. De Quick Dry collectie heeft 32 verschillende kleurtjes. Ik koos voor een zacht en zomers kleurtje, namelijk Rose Gold. Rose Gold is een roze kleurtje met een gouden shimmer in verwerkt. hierdoor krijg je een speciaal effect op je nagels, maar dit effect zie je bijvoorbeeld ook al in het potje. Dit flesje is redelijk standaard en heeft een zwarte dop, de inhoud is zo'n 10 ml. De Frozen Smoothie kostte reeds afgeprijsd € 1,40.

The Quick Dry has a reduced drying time thanks to its special formula enriched with ingredients that can quickly fix the color. The first layer dries in less than 60 seconds. Fast drying does not mean less gloss or color. The texture has a high percentage of pigments for instant color effect. The components enhance the brilliance of the color and if the nail polish is dry, it has a deep gloss finish. The brush of this nail polish has a maxi format with extra hairs which makes the application quickly and easily. The extra hairs apply evenly on the nail, without streaks.

○●

De Quick Dry heeft een verminderde droogtijd dankzij de speciale formule die is verrijkt met ingrediënten die de kleur snel kunnen fixeren. De eerste laag droogt in minder dan 60 seconden. Snel drogend betekent niet minder glanzend of kleur. De textuur heeft een hoog percentage pigmenten voor een onmiddellijk kleureffect. De componenten versterken de glans van de kleur en als de nagellak droog is, heeft hij een intens glanzende finish. Het penseeltje van deze nagellak is van een maxi formaat met extra veel haartjes waarmee je de nagellak makkelijk en snel aanbrengt. De extra haartjes neemt de nagellak makkelijk en geleidelijk op en geeft gelijkmatig op de nagel af, zonder strepen.
Rose Gold is a fairly light tan, but oh so beautiful. Because it is a light color, it does not fully cover with one layer. The brush makes it extra easy to apply it, a few strokes and your nails are done. Because it is a quick drying formula, I can start with the second layer in no time. In a few minutes I've completely done both nails. Even after I applied the polish and stubbed my hand against the table the nail polish still looked good. Thank God Kiko. This nail polish remains intact for three days before the first chips emerge. You can buy this nail polish for € 3.90 at the store or shop

○●

Rose Gold is een redelijk licht kleurtje, maar oh zo mooi. Doordat het zo'n licht kleurtje is, dekt het ook niet volledig met één laagje. De brush maakt het extra makkelijk om alles aan te brengen, een paar keer over je nagels gaan en klaar. Doordat het een sneldrogende formule is, kan ik al weer snel aan het tweede laagje beginnen. In een paar minuten heb ik beide nagels volledig gedaan. Ook nadat ik de nagellak net heb aangebracht en ik mij weer ergens tegen stoot met mijn hand, zit de nagellak nog goed. Thank God Kiko. Deze nagellak blijft ook weer 3 dagen intact voor de eerste chips tevoorschijn komen. Deze nagellak koop je normaal voor zo'n € 3,90 in de winkel of webshop.


Both nail polishes are winners to me. They apply both easily, without any irregularities. The Frozen Smoothies covers in one layer and has a beautiful full color. The Quick Dry nail polish dries in no time and has a beautiful gloss and special effect because of the golden shimmer. Since I bought these nail polishes during a summer sales action "5 nail polishes for € 5," I only paid €1 for each nail polish. A real bargain. What do you think of these colors?

○●

Beide nagellakjes zijn voor mij winnaars. Ze brengen allebei makkelijk aan, zonder enige onregelmatigheden. De Frozen Smoothies brengt in één laag volledig dekkend aan en heeft een mooie volle en zomerse kleur. De Quick Dry nagellak droogt in no time en heeft een prachtige glans en speciaal effect door de gouden shimmer. Omdat ik deze nagellakjes kocht tijdens een solden-actie "5 nagellaken voor €5", heb ik voor elk nagellakje amper € 1 betaald. Echt een koopje. Wat vind jij van deze kleurtjes?

Stay up to date by following Polished Cats on
   


You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram