Beauty - L'Oréal Sublime Bronze self-tanning gel

7:56:00 AM


Hiyaa girls! The summer is coming and of course we want  to show off our beautiful brown legs the moment the temperatures rise and the sun shines. But of course that is the problem here in Belgium, because of the weak spring weather we have no possibility of tanning our legs for the summer. That's why we have to solve it with a different solution and the solution here is tanning lotion. Today I review this L'Oréal Sublime Bronze gel.

○●

Hiyaa girls! De zomer kom eraan en uiteraard willen we vanaf dat de temperaturen de hoogte in gaan en de zon schijnt ook onze mooie bruine benen tonen. Maar daar zit natuurlijk het probleem hier in België, door het zwakke lente weertje hebben we geen mogelijkheid om onze benen te bruinen voor de zomer. Daarom moeten we het oplossen op een andere manier, en deze andere manier is bruiningslotion. Vandaag review ik deze L'Oréal Sublime Bronze gelA few years ago I reviewed the L'Oréal Sublime Bronze Serum, this serum really gave a nice result without stripes, and I've been using it for a number of years. Recently, this self-tanning gel of the Sublime Bronze line entered the market, which is ideal for giving the entire body a brown hue. The Sublime Bronze Serum is then optimized to use on the face and neck. For this reason, I found it interesting to review this self-tanning gel of Sublime Bronze.

○●

Een paar jaar geleden reviewde ik al de L'Oréal Sublime Bronze Serum, deze serum gaf echt een mooi resultaat zonder strepen en ik heb er dan ook een aantal jaar mee gedaan. Sinds kort is deze zelfbruinende gel van de Sublime Bronze lijn op de markt gekomen en deze is ideaal om het gehele lichaam een bruine tint te geven. De Sublime Bronze Serum is dan weer geoptimaliseerd om op het gezicht en de hals te gebruiken. Om deze reden leek het mij dan ook interessant om deze zelfbruinende gel van Sublime Bronze te reviewen.This L'Oréal sublime bronze tan gel hydrates the skin and instantly gives a smooth, natural brown complexion. The texture is easy to lubricate and does not stick. The formula of this gel is composed in a way that the gel gets applied evenly and without stripes, for a natural color. The gel is mainly suitable for the body. For the face there are other Sublime Bronze products available. Before using this gel, it is recommended to scrub the skin and wash your hands properly after use, otherwise you may get brown hands.

○●

Deze L'Oréal sublime bronze zelfbruinende gel hydrateert de huid en geeft direct een egale, natuurlijke bruine teint. De textuur is makkelijk uit te smeren en plakt niet. De formule van deze gel is zo samengesteld dat de gel gelijkmatig en zonder strepen aanbrengt, voor een natuurlijke kleur. De gel is voornamelijk geschikt voor het lichaam. Voor het gezicht zijn er andere Sublime Bronze beschikbaar. Voor gebruik van deze gel is het aangeraden om de huid te scrubben en je handen goed te wassen na gebruik, want anders kan je wel eens hele bruine handen krijgen. To begin the tan process, you apply this self-tanning gel daily until the desired brown complexion is reached. After that, apply 2 to 3 times a week to maintain your color. When lubricating this gel, keep your focus. The formula is designed to create as few stripes as possible, but if you do not spread the gel well, you will get brown spots. The gel attracts quickly after application and already shows direct result and a light brown tint. To test this gel I applied the lotion two days after each other and you'll see the result on the right photo. Not bad if you ask me. A subtle brown tint, without stripes or stains, it doesn't leave brown spots on clothes and it also has a nice smell

○●

Deze zelfbruinende gel breng je om te beginnen dagelijks aan tot de gewenste bruine teint is bereikt. Daarna smeer je  je 2 tot 3 keer per week in met de gel om je kleurtje te behouden. Bij het smeren van deze gel moet je wel aandachtig blijven. De formule is er weliswaar op voorzien om zo min mogelijk strepen te creeren, maar als je ergens de gel niet goed uitsmeert, krijg je gegarandeerd bruine vlekken. De gel trekt na aanbrengen heel snel in en ziet dan ook al direct resultaat en een licht bruine tint. Ik heb om de gel uit te testen, de lotion twee dagen na elkaar aangebracht en het resultaat daarvan zie je op de rechterfoto. Niet slecht als je mij vraagt. Een subtiele bruine tint, zonder strepen of vlekken, het geeft niet af én het heeft ook nog eens een lekker geurtje


In conclusion, I can tell you that I am very pleased with this Sublime Bronze Self-tanning gel. The gel is easy to apply without the mess, it does not produce any stripes and doesn't leave spots on the clothes as it retracts so quickly. Your legs will have a pretty brown color after 2 times usage and if you stop using this lotion, the color will definitely last a week on the skin. This self-tanning gel can be bought at the drugstore, you buy this for € 17,49 at Kruidvat. Which is a good price for such a product. What do you think of this Sublime Bronze gel? Do you use a self-tanning lotion?

○●

Als conclusie kan ik jullie zeggen dat ik super tevreden ben van deze Sublime Bronze zelfbruinende gel. De gel brengt makkelijk aan zonder knoeien, het geeft geen strepen en gaat ook niet af op de kleren doordat het zo snel intrekt. Je benen krijg al na 2 keer gebruiken een mooi bruin kleurtje en als je stopt met deze lotion te gebruiken dan blijft het kleurtje zeker nog een dikke week op de huid. Deze zelfbruinende gel kan je kopen bij de drogisterij, zo koop je deze voor € 17,49 bij Kruidvat. Wat een goede prijs is voor dergelijk product. Wat vind jij van deze Sublime Bronze gel? Gebruik jij een zelfbruiner?

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram