Beauty - Kiko Eyebrow Marker

8:50:00 AM


Hiyaa girls! Eyebrows became suddenly super important those last few years. Nowadays you have to not only maintain and keep them in shape, but they're also included in the daily makeup routine. A makeup look without flawless eyebrows is not done. Anyway, I am provided with some heavy eyebrows, but that does not mean that I don't have to devote some attention to them. A little more definition is always welcome, and today I also review the Eyebrow Marker from  Kiko.

○●

Hiyaa girls! Wenkbrauwen zijn de laatste jaren ineens super belangrijk geworden. Tegenwoordig moet je ze niet alleen goed onderhouden en in shape houden, maar ze behoren nu ook helemaal in de dagelijkse make up routine. Een make up look zonder flawless eyebrows is not done. Anyway, ik ben voorzien van een stel stevige wenkbrauwen, maar dat neemt niet weg dat ik ook nog wat aandacht aan ze moet besteden. Een beetje meer definitie is altijd welkom en vandaag review ik dan ook de Eyebrow Marker van Kiko. 
As the name Eyebrow Marker itself says, this is a marker to color in your eyebrows. The marker has a thin point as an applicator, this ensures control and precision, ideal for maintaining and filling the eyebrows. The stylus is no transfer so it won't transfer on other skin once you applied it, it gives a kind of natural tattoo result. The Eyebrow Marker is available in 4 different colors. These colors are determined based on your hair color. I chose the color "Chestnut haired and blond women".

○●

Zoals de naam Eyebrow Marker zelf al zegt, is dit een stiftje om je wenkbrauwen bij te kleuren. De stift heeft een dunne punt als applicator, deze garandeert controle en precisie, ideaal voor het bijtekenen en opvullen van de wenkbrauwen. De stift is no-transfer waardoor deze eens aangebracht niet zal afgeven, het geeft een soort van natuurlijk tattoo-resultaat. De Eyebrow Marker is beschikbaar in 4 verschillende kleuren. Deze kleuren zijn bepaald op basis van je haarkleur. Ik koos voor de kleur 'Chestnut haired and blonde women'.
The formula of this Eyebrow Marker is enriched with extracts of ginseng and vitamin B5 which slow the aging process of the skin and hair follicles. So that's all good if you like your eyebrows big and bold like me. The Eyebrow Marker also has a "capillary system". This is a controlled-release system of the product, so the eyebrows can be redrawn in a natural way without the ink running out. So you can just apply enough product to make the perfect eyebrows.

○●

De formule van deze Eyebrow Marker is verrijkt met extract van ginseng en vitamine B5 die het verouderingsproces van de huid en de haarzakjes vertragen. Wat dus helemaal goed is als je van je volle wenkbrauwen houdt zoals ik. De Eyebrow Marker heeft overigens ook een ''capillary system". Dit is een gecontroleerd afgiftesysteem van het product waarmee de wenkbrauwen op een natuurlijke manier kunnen worden bijgetekend zonder uit te lopen. Je kan dus net voldoende product aanbrengen om precies te werk te gaan.
And now the result. As you can see, I have pretty dark and heavy eyebrows. Maintenance is not always easy, especially since I don't get it done but I try to maintain it myself - I have a panic fear that they are going to do their job a little bit too enthusiastic and I love my big bold eyebrows. Anyway, the hairs are not as numerous on some places and the eyebrow marker is perfect for that. I apply the marker in small dashes on my eyebrows until I obtain the desired effect. The application is sometimes rough. You should be careful that you do this at the beginning of your routine. For example if you get some foundation or powder in your eyebrows, this marker will not apply very well and you'll get little colour. You should therefore always ensure that the tip of the stylus stays clean and this is not always easy. The color is the perfect match for my eyebrows and it stays in place for a whole day, and night if you'd like to.

○●

En dan nu het resultaat. Zoals jullie kunnen zien, heb ik vrij donkere en stevige wenkbrauwen wel. Onderhoud is niet altijd even makkelijk, zeker aangezien ik dit niet laat doen maar het zelf probeer te onderhouden - lees ik heb een panisch angst dat ze iets te veel gaan bijwerken and I love my big bold eyebrows. Anyway, op sommige plaatsen zijn de haartjes niet even talrijk en daarvoor is de eyebrow marker perfect. Ik breng de stift in kleine streepjes aan over mijn wenkbrauwen tot ik het gewenste effect bekom. Het aanbrengen gaat soms wel stroef.  Je moet hierbij opletten dat je dit in begin van je routine doet. Als je bijvoorbeeld wat foundation of poeder in je wenkbrauwen krijgt, brengt deze stift echt niet meer goed aan en komt er weinig kleur vanaf. Je moet er dus ook altijd voor zorgen dat de punt van de stift zuiver blijft en dit is niet altijd even makkelijk. De kleur is wel een perfecte match voor mijn wenkbrauwen en het blijft ook een hele dag perfect zitten, zelfs een nacht als het moet. In conclusion I can say that this marker is quite ok. It makes my eyebrows get a little more padding and the necessary definition. The color is a perfect match for my eyebrows. The application of this marker is not always easy, but with patience you'll get there for sure. Also this product is really ideal for people who want to update their brows for the first time, with this marker you can't do anything wrong. Since I bought this Eyebrow Marker during the sales, I have bought it for a mini price. Currently, you can buy it online for € 5.90. 

○●

Als conclusie kan ik wel stellen dat deze marker best ok is. Het zorgt dat mijn wenkbrauwen een beetje meer vulling krijgen en de nodige definitie. De kleur is een perfecte match voor mijn wenkbrauwen. Het aanbrengen van deze stift gaat niet altijd even soepel, maar met geduld kom je er zeker. Ook is dit product echt ideaal voor mensen die hun wenkbrauwen voor de eerste keer willen bijwerken, met deze marker kan je echt niet veel misdoen. Aangezien ik deze Eyebrow Marker in de solden heb gekocht, heb ik dit echt voor een miniprijsje kunnen scoren.  Momenteel kan je hem nog steeds online kopen voor € 5,90.

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram