Beauty - Kiko Smart Lip Pencil 710

9:29:00 AM


Hiyaa girls! As I said before, I've done a reasonably large order for a small price at Kiko Milano during the sales. I have already discussed many lip products from Kiko, these were mainly lip glosses in soft colors. Today, however, I review a slightly darker color with this smart lip pencil. Check it out!

○●

Hiyaa girls! Zoals ik al eerder zei, heb ik met de solden een redelijk grote bestelling gedaan voor een klein prijsje bij Kiko Milano. Ik heb al heel wat lipproducten van Kiko besproken, deze waren voornamelijk lipglossjes in zachte kleurtjes. Vandaag review ik echter een iets donkerder kleur met deze smart lip pencil. Check it out! 
This Smart Lip Pencil is a lip pencil with a deep color and a super precise line. The lip liner is a thin pencil like an eyeliner pencil. The tip of the pencil is protected by a shiny silver-colored cap. The pencil itself has a deep black, matte color. At the end of this pencil you can also see the color. In this case, this number is 710, which corresponds to the color "BlackBerry". This is a dark red color with brown-purple shades incorporated. This Smart Lip Pencil is available in 36 different colors.

○●

Deze Smart Lip Pencil is een lippotlood met een diepe kleur en een superprecieze lijn. Het lippotlood is een dun potloodje zoals een oogpotlood. De tip van het potlood wordt beschermd door een glanzende zilverkleurige dop. Het potlood zelf heeft een diep zwarte, matte kleur. Op het uiteinde van dit potlood zie je ook over welke kleur het gaat. In dit geval is dit nummer 710, dat overeenkomt met de kleur 'Blackberry'. Dit is een donkerrode kleur met bruin-paarse tinten in verwerkt. Deze Smart Lip Pencil is verkrijgbaar in 36 verschillende kleurtjes. 
The Smart Lip Pencil has rich and creamy texture. This makes that the lip pencil will also apply quite easily, leaving no spots or streaks. The texture is smooth and the color is also intense and colors the lips immediately. The formula ensures that the lipstick stays in place better, and the application can be done delicate and smooth. The Smart Lip Pnecil has a soft matte finish, so this is a matt result with a little brightness. With the precise line the form of the lips can be accentuated, which makes for a refined, strong defined make-up.

○●

De Smart Lip Pencil heeft rijke en crèmige textuur. Hierdoor brengt dit lippotlood ook heel gemakkelijk aan, zonder vlekken of strepen achter te laten. De textuur is smeuïg en de kleur is ook nog eens intens en geeft onmiddellijk af. De formule zorgt ervoor dat de lippenstift beter blijft zitten en het aanbrengen delicaat en glad kan gebeuren. De Smart Lip Pnecil heeft een soft matte finish, dit is dus een matt resultaat met nog een klein beetje glans in. Met de precieze lijn kan de vorm van de lippen worden geaccentueerd, wat zorgt voor een geraffineerde, sterk gedefinieerde make-up. 


Now the result on my own lips. As you can see from the swatch, the color covers very well and gives off a beautiful deep red color with purple hues. The swatch on my wrist tends slightly to a purple color, but on the lips themselves, the red color is more present. As you can see on the lips, the color covers completely and perfectly. This lip liner remains intact for a long time on the lips, it holds a whole day. Only with a large meal you should reapply.

○●

Nu het resultaat op mijn eigen lippen. Zoals je op de swatch kan zien, dekt de kleur heel goed en geeft het een mooie dieprode kleur met paarse tinten af. Op de swatch op mijn pols neigt de kleur iets meer naar paars, maar op de lippen zelf komt de rode kleur toch iets meer tot zijn recht. Zoals je kan zien op de lippen, dekt de kleur helemaal en perfect. Dit lippotlood blijft ook een hele tijd intact op de lippen, deze gaat met gemak een hele dag mee. Enkel bij een grote maaltijd moet je wel eens bijwerken. 


Conclusion? I'm really happy with this lip pencil. The Smart Lip Pencil applies fast and glides easily over the lips. The color covers fully and applies perfectly, with no spots or streaks. In addition, this color also remains perfect for a whole day, without much reapplying needed. This Smart Lip Pencil has recently changed its name and can be found online or in the store under the name Smart Fusion Lip Pencil. You can buy this for € 2.50, in my opinion a real bargain. What do you think of this lip pencil?

○●

Conclusie? Ik ben echt tevreden van dit lippotlood. Het Smart Lip Pencil brengt makkelijk aan en glijdt snel en eenvoudig over de lippen. De kleur dekt volledig en brengt perfect aan, zonder vlekken of strepen. Daarnaast blijft deze kleur ook met gemak een dag zitten, zonder veel bijwerken. Deze Smart Lip Pencil is onlangs van naam veranderd en kan je nu vinden online of in de winkel onder de naam Smart Fusion Lip Pencil. Deze koop je voor €2,50, wat mij betreft een echt koopje. Wat vind jij van dit lippotlood?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram