Beauty - Kiko Prom Queen Eyeshadow Palette

7:01:00 AM


Hiyaa girls! As I said before, I've done a reasonably large order for a small price at Kiko Milano during the sales.A number of nail polishes and lip glosses have already passed the blog, but today I review something completely different. Because obviously I have ordered a palette too. Check it out!

○●

Hiyaa girls! Zoals ik al eerder zei, heb ik met de solden een redelijk grote bestelling gedaan voor een klein prijsje bij Kiko Milano. Er zijn al een aantal nagellakjes en lipglossjes voorbij gekomen, maar vandaag review ik iets helemaal anders. Want uiteraard heb ik ook een palette besteld. Check it out! 

The palette that I ordered is this Prom Queen Kiko eyeshadow palette. This eye shadow palette includes nude, brown and gray colours. This palette is actually the perfect base for any makeup look. Anyone who loves subtle eye makeup, can surely use this palette. Since I like to put emphasis on my lips, I love my eye makeup to be quite subtle and natural. When I saw this palette I just could not put it in my shopping cart. The palette has six different colors of each 2 grams, so in total you have about 12 grams of eyeshadow.

○●

Het palette dat ik besteld heb is het Kiko Prom Queen eyeshadow palette. Dit oogschaduw palette bestaat uit nude, bruine en grijze tinten. Dit palette is eigenlijke de perfecte basis voor elke make up look. Iedereen die dus van subtiele oog make-up houdt, kan met dit palette aan de slag. Aangezien ik zelf graag accent leg op mijn lippen, hou ik mijn oog make-up vrij subtiel en natuurlijk. Toen ik dit palette zag kon ik dus niet anders dan het in mijn winkelmandje duwen. Het palette heeft zes verschillende kleurtjes van elke 2 gram, in totaal heb je dus zo'n 12 gram aan oogschaduw. Hier kan je dus best wel even mee doen. 

The Kiko Prom Queen eyeshadow palette has as I said six different colors. The first color is white, the second a powder pink color with shimmer, as a third a gray-beige color, the fourth color is light gray, the fifth color is dark gray with shimmer and finally you have a dark brown color. All colors have a matte finish, with the exception of the two colors with shimmer in, they look a bit more polished, but you can actually still categorize them as 'matte'. With this palette you also get an eyeshadow applicator. Personally, I prefer brushes so I will not use this much.

○●

Het Kiko Prom Queen eyeshadow palette heeft zoals ik al zei zes verschillende kleurtjes. De eerste kleur is wit, de tweede een poederroze kleur met shimmer, als derde een grijs-beige kleurtjes, de vierde kleur is lichtgrijs, de vijfde tint is donkergrijs met shimmer en als laatste heb je een donkerbruine kleur. Alle kleurtjes hebben een matte finish, met uitzondering van de twee kleurtjes met shimmer in deze zijn iets meer glanzend, maar kan je eigenlijk nog wel in de categorie 'matt' kwijt. Bij het palette krijg je ook een oogschaduw applicator mee met twee uiteinden. Persoonlijk werk ik liever met kwasten dus deze zal ik dus niet veel gebruiken.  
I also swatched all colors on my arm to show the color on the skin and also to show the pigment of the eye shadow. The first three colors are very light and therefore aren't very flashy. Although they are relatively light, the pigment is good. There is plenty of color and product coming from the palette. The other three colors are darker and are therefore clearly visible on the arm swatch. Especially the one before the last color is very smooth in texture. The last and darkest color has a good pigment, but is very difficult to blend. With this palette I made three different look to show how much variation you have with this palette.

○●

Ik heb alle kleurtjes ook geswatcht op mijn arm om even de kleur op de huid te tonen en ook het pigment van deze oogschaduw mee te geven. De eerste drie kleurtjes zijn heel licht en vallen dus niet enorm op. Hoewel ze vrij licht zijn, zit het pigment wel goed. Er komt voldoende kleur en product van het palette af. De drie andere kleurtjes zijn donkerder en zijn dan ook duidelijk aanwezig op de arm swatch. Vooral de voorlaatste kleur is heel smeuïg van textuur en geeft heel wat af. De laatste en donkerste kleur heeft ook een goed pigment, maar laat zich heel erg moeilijk blenden. Met dit palette heb ik drie verschillende look gemaakt om aan te tonen hoeveel variatie je hiermee hebt.As you can see, you can make this different, soft eye makeup looks with this palette. All three looks are made with different colors. Since I like natural looking looks, I have chosen to be as subtle as possible with these three looks. With this palette you can also perfectly make a smokey eye look, but since I'm not really good at that, I haven't tried it yet. The eyeshadow colors apply easy and also blend nicely together. Personally, I'm excited with this palette. It is really a handy palette for a subtle everyday look. Unfortunately, this palette is now no longer available at Kiko since it was a limited edition, I bought this palette in sale for only €4,70. What do you think of this palette and different looks?

○●

Zoals je kan zien, maak je met dit palette verschillende, zachte oog make-up looks. Alle drie de looks zijn met verschillende kleuren gemaakt. Aangezien ik van naturel ogende looks houd, heb ik ook gekozen om deze drie looks zo subtiel mogelijk te maken. Met dit palette kan je echter ook perfect een smokey eye look maken, maar aangezien ik daar nog niet echt in geperfectioneerd ben heb ik er mij ook nog niet aan gewaagd. De oogschaduw kleurtjes brengen makkelijk aan en blenden ook mooi in elkaar. Persoonlijk ben super enthousiast met dit palette. Het is echt een handig palette voor een alledaagse subtiele look. Helaas is dit palette ondertussen niet meer te koop bij Kiko aangezien het een limited edition was, ik heb hier in de solden amper € 4,70 voor betaald. Wat vind jij van dit palette en de verschillende looks?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram