Beauty - imPRESS Press-on Manicure

10:03:00 AM


Hiyaa girls! Like every girl I love fancy nails and specifically fancy and polished nails. So yes, my nail polish collection is large, but all those nail polishes and nail polish remover are making my nails very fragile. My nails break and tear rapidly lately, so many of my nail polishes don't show very nice. So I went looking for an alternative and I came to fake nails. These nails from ImPRESS are press-on fake nails which don't need nail glue.

○●

Hiyaa girls! Zoals elk meisje hou ik van verzorgde nagels en meer bepaald in verzorgde en gelakte nagels. Mijn nagellak collectie is dan ook redelijk groot, maar al die nagellakjes en nagellak remover zorgen er wel voor dat mijn nagels heel broos worden. Mijn nagels breken en scheuren de laatste tijd enorm snel af, hierdoor tonen veel van mijn nagellakjes niet meer zo mooi. Dus ik ging op zoek naar een alternatief en kwam ik bij nep nagels. Deze nagels van ImPRESS zijn press-on nep nagels waarbij je geen nagellijm nodig hebt.
These fake nails from ImPRESS are a bit different from other fake nails, because you do not need a nail glue. No more messing around or fear to stick your fingers together with glue, yaaay. With these press on nails the glue is already on the nails, all you have to do is pull off the plastic film on the back of the nails and press it onto your nail and ready. These nails from ImPRESS exist in different colors, I opted for a  brown colour.

○●

Deze nepnagels van imPRESS zijn een beetje anders dan andere nepnagels, want hiervoor heb je namelijk geen nagellijm nodig. Geen geknoei meer of angst om je vingers aan elkaar te plakken, yaaay. Bij deze press on nagels zit de lijm al op de nagels, het enige dat je moet doen is eigenlijk het plastieke laagje op de achterkant van de nagels eraf trekken en op je nagel drukken en klaar. Deze nagels van imPRESS bestaan in verschillende kleurtjes, ik heb gekozen voor een bruin kleurtje. 
There are 24 different nail pieces in this case. The box is made in the form of a nail polish bottle, which is different than just simple square package. Before you apply the nails, you first check out what size you need for the nails. You choose the pieces you need and get them in line so you don't need to search during the application. Before you apply them, you must first clean your nails so that the glue will adhere properly. You do this by washing your nails with soap. In the package there is also a wet cloth with which you can clean your nails after washing. Push a the cuticles back and if your nails are completely dry, you can start.

○●

Er zitten 24 verschillende nagel opzetstukjes in dit doosje. Het doosje is gemaakt in de vorm van een nagellakpotje, wat toch eens iets anders is dan een gewoon simpel vierkante verpakking. Voor je de nagels aanbrengt, ga je eerst na welke grootte je nodig hebt voor welke nagels. Deze kan je dan al mooi klaar leggen op een rijtje zodat je niet meer moet zoeken bij het aanbrengen zelf. Voor je ze aanbrengt, moet je je nagels wel eerst reinigen zodat de lijm goed gaat kleven. Dit doe je door je nagels te wassen met zeep. In de verpakking zit er ook een nat doekje waarmee je je nagels na het wassen nog eens kan reinigen. Duw nog even die nagelriemen naar achter en als je nagels volledig droog zijn kan je aan de slag gaan. 
To apply you pull the plastic film from the fake nail. You put the nail onto your cuticle and pushes it on your nail. In order to attach it firmly push for 30 seconds in the middle, and then for 30 seconds on the sides. You do this with every nail and for the next half hour you push it regularly on your nails to bond them well. When they are locked, you file the nails. In the first picture above you can see the nails without filing, the picture under show the nails after filing in the correct form. The application is super easy, but the shape of the nails isn't perfect. Both on the side of the cuticles as at the tip of the nail there is a small opening. The fake nail doesn't stick perfectly on the nails. And since you do not have nail glue, you can not force this. In terms of sustainability, these fake nails are quite ok, they hold a week.

○●

Om het aan te brengen trek je het plastiek laagje van de nepnagel. Je zet de nepnagel aan aan je nagelriem en duwt het dan op je nagel. Om het stevig te bevestigen duw je eerst 30 seconden in het midden en daarna 30 seconden aan de zijkanten. Dit doe je bij elke nagel en voor het komende halfuurtje duw je ook best nog eens geregeld op je nagels om ze goed te laten hechten. Wanneer ze goed vast zitten, vijl je de nagels wat bij. Op de eerste foto hierboven zie je de nagels zonder bij vijlen, de foto daar onder toont de nagels na het vijlen in de juiste vorm. Het aanbrengen gaat super makkelijk, maar de vorm van de nagels laat een beetje te veel wensen over. Zowel aan de kant van de nagelriemen als de uiteinde van de nagels zit er nog een kleine opening. De nepnagel sluit niet perfect aan op mijn nagels dus. En aangezien je geen nagellijm hebt, kan je dit ook niet forceren. Qua houdbaarheid zijn deze nepnagels best ok, ze houden een week vast. Conclusion? These fake nails are super easy to apply, no issues with glue or whatever. The color is beautiful and it has an extremely beautiful shine, so it looks like you have flawless nails. One drawback is that the form is not completely consistent with my nails, so the nails don't stick perfectly on my nail as this may cause dirt to crawl between the fake nails and nails, because of that this is not going to be a rebuy. I bought these Impress nails at Kruidvat for € 8.99 for the package. What do you think of these fake nails?

○●

Conclusie? Deze nepnagels zijn super makkelijk om aan te brengen, geen gedoe met lijm of wat dan ook. De kleur is mooi en het heeft een extreem mooie glans, waardoor je flawless nails lijkt te hebben. Een minpuntje is wel dat de vorm niet helemaal aansluit bij mijn nagels, waardoor de nagels niet perfect op mijn nagel plakken hierdoor kan er her en der vuil tussen de nep nagels en de nagels kruipen, hierdoor ga ik deze dus niet opnieuw kopen. Ik heb deze imPRESS nagels gevonden bij Kruidvat voor €8,99 voor het pakketje. Wat vind jij van deze nep nageltjes?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram