Hair - Kruidvat Colors to Play Wash Out Violet Pastel

8:00:00 AM


Hiyaa girls! Since I've discovered that there is something like semi-permanent hair coloring, I'm looking for all kinds of new colors and products to color my hair with. So now it's finally Spring, it's certainly in order to experiment a bit with pastel colors in my hair. I've already tried the L'Oréal Colorista and La Riche Directions, but today I review the Colors to Play Wash out from Kruidvat.

○●

Hiyaa girls! Sinds ik heb ontdekt dat er zoiets bestaat als semipermanente haarkleuringen, ga ik op zoek naar allerlei nieuwe kleurtjes en producten om mijn haren mee te kleuren. Nu het lente is, vind ik het zeker op zijn plaats om wat meer te experimenteren met pastel kleurtjes in mijn haar. Ik heb eerder al producten geprobeerd van L'Oréal Colorista en La Riche Directions, maar vandaag review ik de Colors to Play Wash out van het huismerk van Kruidvat. 
The Colors to Play Wash out from Kruidvat is a semi-permanent hair color that should survive 3 to 10 hair washings. It is a fairly new product in their own label range. The Color To Play Wash Out products are available in five different colors: Coral, Flamingo Pastel, Plum, Turquoise and Violet Pastel. I myself chose the latter color, namely Violet Pastel. I was a huge fan of pastel pink from L'Oréal Colorista, but I still wanted to try another color. I kinda promised myself that if this product would suit me, I also would try Flamingo Pastel.

○●

De Colors to Play Wash out van Kruidvat is een semi-permanente haarkleuring dat 3 tot 10 wasbeurten zou moeten meegaan. Het is een vrij nieuw product in hun huismerken gamma. De Colors To Play Wash Out producten bestaan in vijf verschillende kleuren: Coral, Flamingo Pastel, Plum, Turquoise en Violet Pastel. Ikzelf koos voor de laatste kleur, namelijk Violet Pastel. Ik was een enorm grote fan van het pastel roze van L'Oréal Colorista, maar ik wou toch ook eens een ander kleurtje proberen. Ik had mezelf ook voor genomen dat indien dit product mij zou bevallen, ik ook wel Flamingo Pastel zou proberen. 
This semi-permanent hair color comes in a small bottle with a screw-on cap. Personally I think this is not very handy, because you have to cut the bottle open to get everything out, because it is not a squeeze bottle. The bottle has enough content to do your hair once. I myself just had enough and I've a lot of hair. The Colors To Play haircolor Violet Pastel is a dark purple color that should turn your hair pastel purple. You apply this hair color on dry and clean hair. For applying you use gloves because this product stains a bit and you don't want to walk around with purple stuff under and around your nails. After applying, you let it rest for 10 to 30 minutes. I recommend 30 minutes, especially if you're not extremely light blonde like me.

○●

Deze semi-permanente haarkleuring komt in een klein flesje met een draaidop. Persoonlijk vind ik dit niet super handig, want je moet het flesje sowieso open knippen om er alles uit te krijgen, het is namelijk geen knijpfles. In de fles zit er voldoende om één keer je haar volledig te doen. Ikzelf kwam er net mee toe en ik heb redelijk veel haar. De Colors To Play haarkleuring in Violet Pastel is een donkerpaarse kleur welke je haren dan pastel paars zouden moeten kleuren. Deze haarkleuring breng je aan op droog en schoon haar. Voor het aanbrengen gebruik je het best handschoenen want dit product vlekt wel redelijk en je wilt geen week rondlopen met paars onder en rond je nagels. Als je het product hebt aangebracht, laat je dit 10 à 30 minuten intrekken. Ik raad sowieso aan om voor het maximum te gaan, zeker als je niet extreem lichtblond bent zoals mij. 

I applied the product as I have just explained and I got it on my hair for about 40 minutes. As you can see, your hair looks very purple when the product is applied, after washing the result is less chocking. The coloring applies best on bleached or light blonde hair. My hair is light to medium blonde and so I didn't expect extreme purple hair, but rather a pastel purple. And that's exactly what I got with a little extra. Because my blonde hair has got a purple and silver makeover. I love it, I just LOVE it. The result is a subtle, but the purple is certainly present in my hair and the silver appearance is just a bonus because it's something I wanted for a long time. This color disappeared after 3 washes.

○●

Ik heb het product aangebracht zoals ik net heb uitgelegd en heb het ongeveer 40 minuten laten opzitten. Zoals je kan zien, zijn je haren extreem paars wanneer het product helemaal in aangebracht, na het uitwassen van je haren is het natuurlijk heel wat minder fel. De kleuring pakt het best op gebleekt of heel lichtblond haar. Mijn haren zijn licht tot medium blond en dus verwacht ik ook geen extreem paarse haren, maar eerder een pastel paarse gloed. En dat is exact wat ik heb gekregen, met nog een beetje extra. Want mijn blonde haren hebben nu een paars en zilveren make over gekregen. Ik ben er helemaal weg van, I just LOVE it. Het is een subtiel resultaat, maar het paars is zeker wel aanwezig in mijn haren en die zilveren schijn is alleen maar een bonus want die wou ik al lang. Deze kleur verdween na 3 wasbeurten. 


So yeah, I'm really pleased with this product. It does exactly what it promises. My hair has that pastel purple glow. Also my hair feel very soft after using the product, so it is also soothing. The smell of the product is enjoyable so that's a plus too. I bought this Colors To Play for € 3.99 at Kruidvat, which I personally really think is a bargain. And I will surely test some other colors. What do you think of the result?

○●

Jullie horen het al, ik ben echt wel tevreden van dit product. Het doet exact wat het belooft. Mijn haren hebben na één wasbeurt een pastel paars gloed. Ook voelen mijn haren enorm zacht aan na het gebruiken van het product, dus het is ook verzorgend. De geur van het product is zelfs aangenaam dus daar hoef je ook al niet voor te laten. Ik kocht deze Colors To Play voor € 3,99 bij Kruidvat, wat ik persoonlijk echt een koopje vind. En ik ga er zeker nog een paar van kopen en uittesten. Wat vind jij van het resultaat? 

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram