Beauty - H&M Nailpolish Peachy Keen

7:44:00 AM


Hiyaa darlings! I once dared to buy nail polish from H & M. As often happens in clothing stores, their beauty products are often not that great, but I was still pretty surprised by the quality of the first nail polish, I recently bought me a new color during the sales. Today I review Peachy Keen for you.

○●

Hiyaa darlings! Ooit heb ik mij gewaagd aan het kopen van nagellak van H&M. Zoals dat vaker gaat bij kledingwinkels zijn hun beauty producten vaak iets minder, daar ik toch vrij verrast was van de kwaliteit van die eerste nagellak, kocht ik mij onlangs tijdens de solden een nieuw kleurtje. Vandaag review ik Peachy Keen voor jullie. 
Peachy Keen is a pink coloring with peach hues in. The name says it all, of course. Though I feared that this would be a fairly light translucent colour, it is however a beautiful full color. This nail polish is actually ideal for spring and summer, it is fresh and sweet tan that makes you instant happy. This bottle has a capacity of 8 ml, which is more than enough - as I have never cleared a nail polish bottle in my life.

○●

Peachy Keen is een roze kleurtje met perzik tinten in. De naam zegt het natuurlijk zelf al. Hoewel ik vreesde dat dit een redelijk licht doorschijnend kleurtje zou zijn, is het daarentegen een mooie volle tint. Deze nagellak is eigenlijk ideaal voor de lente en zomer, het is fris en zoet kleurtje dat je instant vrolijk maakt. Dit flesje heeft een inhoud van 8ml, wat meer dan voldoende is - aangezien ik nog nooit een nagellak flesje heb leeg gemaakt. 
As with the previous nail polish that I tried from H & M, this nail polish has a very handy brush. The brush is full and just wide enough to paint the nail in a couple lacquers. This brush ensures a good application, so no streaks or unevenness. This nail polish is also equipped with a high gloss formula making application quick and easy. These nail polish dries very quickly, so that's a nice plus for an impatient person like me.

○●

Net zoals bij de vorige nagellak die ik probeerde van H&M, heeft deze nagellak een super handig borsteltje. De borstel is net vol en breed genoeg om de nagel in een paar halen te lakken. Ook zorgt deze borstel voor een goede applicatie, geen strepen of oneffenheden dus. Deze nagellak is ook voorzien van een hoogglansformule waardoor het aanbrengen snel en eenvoudig gaat. Ook droogt deze nagellak heel erg snel, dus dat is ook een mooie plus voor een ongeduldig iemand zoals ik. 
As I said, the application of this nail polish is very simple. Because of the special formula you would have enough with one layer. And indeed, as you can see, these nail covers perfectly with one coat. The nail is thus fully covered, but you can of course always apply a second layer. With a second layer the color is slightly brighter. Besides the fact that this nail polish covers well, it also remains reasonably long intact on the nail. The edge began to wear down a little on day two and on the third day the first chips were there. This is pretty standard for all nail polishes that I own, whether they are by Kiko or Essie, so I find the quality certainly in order.

○●

Zoals ik al zei, gaat het aanbrengen van deze nagellak heel erg eenvoudig. Door de speciale formule zou ik genoeg hebben met één laagje. En inderdaad zoals jullie kunnen zien, dekt deze nagellak perfect met één laagje. De nagel is daarmee volledig gedekt, maar je kan natuurlijk altijd nog een tweede laagje aanbrengen. Met een tweede laag is de kleur net iets feller en feller. Naast het feit dat deze nagellak zo goed dekt, blijft deze ook wel redelijk lang heel op de nagel. De rand begon een beetje af te slijten op dag twee en op de derde dag waren de eerste chips er. Dit is vrij standaard voor alle nagellakjes die ik bezit, of deze nu van Kiko of Essie zijn, dus ik vind het kwalitatief zeker wel in orde. 


Specifically, I am again delighted with this nail polish from H & M. It brings easy on, it covers well and it remains intact for about three days on the nails. You can buy these for € 4.99, but I have scored this one during the sales for € 1.50. What do you think of this nail polish and this color?

○●

Concreet gezegd ben ik weer ontzettend blij met dit nagellakje van H&M. Het brengt makkelijk aan, het dekt goed en het blijft voor ongeveer drie dagen intact op de nagels. Deze nagellakjes kan je kopen voor € 4,99, maar ik heb deze tijdens de solden kunnen scoren voor € 1,50. Wat vind jij van deze nagellak en dit kleurtje?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram