Hair - La Riche Directions Silver Haircolour

7:43:00 AM


Hiyaa girls! Funky colors in your hair is something that every girl would like to try. Not everyone is ballsy enough to do this permanently, a lot can go wrong. My hair is my pride so I'm one of those women who dream of an out of the box hair color but don't really want to do anything drastically. Semi-permanent hair color is something that's perfect for me. I tested earlier the Colorista Washout, I was pretty happy here but the result went away fast. Today I test a different hair color, that of La Riche Directions in the color Silver.

○●

Hiyaa girls! Funky kleuren in je haren is iets dat elk meisje wel eens wilt proberen. Niet iedereen is ballsy genoeg om dit ook echt permanent door te voeren, a lot can go wrong. Mijn haar is mijn trots dus ik ben één van die vrouwen die wel droomt van een out of the box kleurtje in haar haren maar niets drastisch wilt doen. Semi-permanente haarkleuring is dus iets dat perfect is voor mij. Ik testte al eerder de Colorista Wash-out, ik was hier vrij tevreden van maar het resultaat ging vrij snel weg. Vandaag test ik voor jullie een andere haarkleuring, namelijk die van La Riche Directions in de kleur Silver. La Riche Directions is a brand of semi-permanent hair coloring that you can find online at various online shops. La Riche Directions has 33 different and eye-catching colors. Although the colors are very bright, it is semi-permanent hair coloring. The colors with only stay in you hair for a month. La Riche Directions hair dyes contain no ammonia, in addition, there is no hydrogen in the coloring and the products are not tested on animals. Only good stuff. The disadvantage of this hair dye is that it covers only good on light blond hair, before applying you should first bleach your hair or colour it extra blonde. Since I'm really happy with my natural blonde hair, I chose not to do so. Instead, I first used a toner so that the brassy hues were neutralized in my hair.

○●

La Riche Directions is een merk van semi-permanente haarkleuring dat je online kan vinden op verschillende webshops. La Riche Directions heeft 33 verschillende en opvallende kleuren. Hoewel de kleurtjes heel fel zijn, is deze haarkleuring semi-permanent. De kleur blijft dus maar een maand in je haar. De La Riche Directions haarkleuringen bevatten geen ammonia, daarnaast zit er ook geen waterstofperoxide in de verf en zijn de producten niet op dieren getest. Only good stuff. Het nadeel van deze haarverf is echter dat het enkel goed dekt op lichtblond haar, je moet je haar voor het aanbrengen van de verf eerst ontkleuren of blonderen. Aangezien ik echt happy ben met mijn natuurlijke blonde haren, koos ik ervoor dit niet te doen. In plaats daarvan gebruikte ik eerst een toner zodat de gelere tinten in mijn haar werden geneutraliseerd. La Riche Directions hair coloring is a coloring paste. This means that it has the substance of a thick paste, kind of pudding actually. The coloring paste comes in a bottle of 89 ml, which is good for coloring your entire hair once. It is also perfectly possible to use the jar several times for example to dye only the tips of your hair. The coloring paste is dark blue, this color gives the grey or silver result on light blonde hair. This hair color is also super easy to use. Before application, wash your hair with a shampoo. Then you ensure that your hair is towel dry and then apply the paste with a brush for hair dyeing, that can be bought in almost any drugstore. You leave the coloring in for 15 to 30 minutes and then you just rinse it. As this pasta is also caring, you do not need conditioner afterwards.

○●

De haarkleuring van La Riche Directions is een verfpasta. Dit wilt zeggen dat het de substantie heeft van een dikke pasta, een soort van pudding eigenlijk. De verfpasta komt in een potje van 89 ml, wat goed is om je volledige haar één keer te kleuren. Het is ook perfect mogelijk om het potje meerdere keren te gebruiken bijvoorbeeld om enkel de puntjes van je haar te verven. De kleurpasta is donkerblauw, deze kleur geeft op lichtblond haar het grijze of zilveren resultaat. Deze haarkleuring is ook super eenvoudig in gebruik. Voor het aanbrengen, was je je haren met een shampoo. Daarna zorg je ervoor dat je haren handdoek droog zijn en dan breng je de pasta aan met een haarverfborstel, deze kan je in zowat elke drogisterij kopen. De verf kan je 15 tot 30 minuten inlaten en dan gewoon uitspoelen. Aangezien deze pasta ook verzorgend is, heb je geen conditioner meer nodig achteraf. Now the real test. I've applied the product as it says on the package. The only thing I haven't done, is to ensure that my hair is light blond. To achieve this I would have need to color it with permanent coloring and that's exactly what I certainly do not want to do. Because of this I already knew that the effect will not be entirely gray or silver is as it should be, but I nevertheless ventured on. As you can see from the before and after photos above, the coloring had certainly effect. My hair is much less yellow and the blonde color is a little more toned down to a blonde with blue undertones. But I wouldn't call it completely silver.

○●

Nu de echte test. Ik hebt het product aangebracht zoals er op de verpakking staat. Het enige dat ik dus niet heb gedaan, is ervoor gezorgd dat mijn haar lichtblond is. Om dit te bekomen zou ik het permanent moeten kleuren en dat is juist hetgeen ik zeker niet wil doen. Hierdoor wist ik al dat het effect niet helemaal grijs of zilver zal zijn zoals zou moeten, maar ik waagde het er toch op. Zoals je kan zien op de voor en na foto hierboven, heeft de kleuren zeker wel effect gehad. Mijn haar is veel minder gelig en de blonde kleur is een beetje meer afgezwakt naar een blond met blauwe ondertonen. Helemaal zilver zou ik het nu ook niet noemen. Up close, the effect is visible. Further away, I think the result actually less clear. As you can see on the full face before - after photos, my hair certainly has a different color, but it still leans closer to the blonde than the silver. With certain lighting, the color of my hair looks slightly more silver, on the pictures you can see my hair with the lighting that makes it the most silver ... So not really a lot. Save to say that not many people will see that I have used a coloring on my hair. So even though my hair looks somewhat paler and less yellowish, I think the effect is a bit disappointing. I had certainly expected more. I have also done some research on Youtube and other blogs and opinions are certainly also divided. With some people the result is indeed good, with others it does little or nothing and some are getting some blond blueish hair,  oops.

○●

Van dichtbij is het effect dus wel zichtbaar, van verder af vind ik het resultaat eigenlijk al minder duidelijk. Zoals je kan zien op de full face before - after foto's, heeft mijn haar zeker wel een ander kleurtje maar leunt het nog steeds dichter bij het blonde aan dan het zilver. De kleur van mijn haar ziet er bij bepaalde belichting ook iets meer zilver uit, de foto's tonen de belichting waarbij mijn haar dus het meest zilver lijken... Niet echt veel dus. Save to say dat niet veel mensen zullen zien dat ik een kleuring in mijn haar heb. Dus hoewel mijn haren best wat bleker zijn en minder gelig, vind ik het effect wel een beetje tegenvallen. Ik had er zeker wel meer van verwacht. Ook heb ik wat research gedaan op Youtube en andere blogs en de meningen zijn daar zeker ook verdeeld. Bij sommige mensen pakt het inderdaad goed uit, bij anderen doet het niets of weinig en bij sommigen worden blonde haren wel eens blauwig, oops.  


Generally speaking, I'm pretty disappointed. The color of my hair is not silver, just a little paler and less blond, but that's it then. Of course, I must say that my hair was not light blond to begin with, so I couldn't possibly expect a perfect result. But this is still very little result. So little that I first didn't want to write any review because there was little to see. I ordered the La Riche Directions Silver online for € 7.26, not a lot . But a lot to have so little effect. Besides this Silver I also bought pastel pink and I will soon be reviewing this one. Here the opinions are generally positive, so fingers crossed!

○●

Algemeen gezien, I'm pretty disappointed. De kleur van mijn haren zijn helemaal niet zilver, juist een beetje bleker en minder blond, maar dat is het dan ook. Uiteraard moet ik erbij zeggen dat mijn haren niet lichtblond waren om mee te beginnen, dus ik kon onmogelijk het perfecte resultaat verwachten. Maar dit is toch bitter weinig resultaat. Zo weinig dat ik eerst geen review wou schrijven omdat er maar weinig te zien was. Ik heb de La Riche Directions Silver online besteld voor € 7,26, niet extreem veel. Wel veel om zo weinig effect te hebben. Naast deze Silver heb ik ook nog pastel pink gekocht en deze zal ik binnenkort reviewen. Hier zijn de meningen algemeen positiever over, dus fingers crossed! 

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram