Beauty - Essie Nail Polishes Steal His Name & Coconut Cove

8:08:00 AM


Hiyaa girls!  Today, I finally reached the end of my Essie nail polishes reviews. Because I have bought a number of Essie nail polishes for the first time in my life. I've already written two reviews on four Essie nail polishes and today I review the last two: Steal his Name and Coconut Cove.

○●○

Hiyaa girls! Vandaag heb ik eindelijk aan het einde gekomen van mijn Essie nagellakjes reviews. Ik heb namelijk voor de eerste keer in mijn leven een aantal Essie nagellakjes aangekocht. Ik heb al eerder twee reviews geschreven over vier nagellakken van Essie en vandaag review ik de twee laatste: Steal his Name en Coconut Cove. Steal His Name

The first one I review here is Steal His NameSteal His Name is a light pink color with peachy undertones, on the website of Essie this colour is described as a 'cheeky sheer peach. The color is actually a very romantic hue, a hue that perfectly matches the name of this color. It is a color that is somewhere between a pink color and a peachy color. This color is especially ideal for spring and summer. But because it is such a lovely peachy pink, you can also wear it as a rosy nude during the autumn. In addition to these color I think the brush of the Essie nail polishes are very useful, they are wide enough to paint the entire nail almost at once.

○●○

De eerste die ik hier review is Steal His NameSteal His Name is een lichtroze kleur met een peachy ondertoon, op de website van Essie wordt deze omschreven als een 'cheeky sheer peach'. De kleur is eigenlijk een heel romantische tint, een tint die dus perfect matcht met de naam van deze kleur. Het is een kleur die ergens zit tussen een roze kleur en een perzikachtig kleur. Deze kleur is voornamelijk ideaal voor het voorjaar, de lente en zomer. Maar doordat het zo'n prachtig peachy roze is, kan je het ook wel dragen als een rozige nude tijdens het najaar. Naast deze kleur vind ik ook het borsteltje van deze Essie nagellakken enorm handig, ze zijn breed genoeg om de hele nagel bijna geheel in één keer te lakken.

Of course you also get to see how the nail polish is showing on the nails. I have applied the nail polish with two layers. In the pictures I show you how this polish shows with one layer and two layers. As you can see the nail polish doesn't completely cover with one layer. The color is a very light pink so you still see quite a lot of the nail. With two layers the coverage is something fuller, but you still see a bit of the white of your nails. As you can see, this Steal His Name applies nicely without streaks or stains. The color looks on the nails as in the bottle, which makes me a very happy girl. The nail polish will remain intact for a long time, three days with no chipping.

○●○

Uiteraard krijgen jullie van mij ook te zien hoe de nagellak op de nagels toont. Ik heb de nagellak met twee laagjes aangebracht. Op de foto's toon ik je hoe dit nagellakje toont met één laagje en met twee laagjes. Zoals je kan zien dekt de nagellak niet volledig in één lakje. De kleur is een heel licht roze waardoor je best nog veel ziet van de nogal. Met twee laagjes dekt het al iets vollediger, maar zie je toch nog steeds een beetje het wit van je nagels. Zoals je kan zien brengt deze Steal His Name mooi aan zonder strepen of vlekken. De kleur oogt op de nagels net zoals in het flesje, which makes me a very happy girl. De nagellak blijft ook een lange tijd intact, ik kan hier bijvoorbeeld drie dagen mee doen zonder chippen. 
Coconut Cove

The next one I review here is Coconut Cove. Coconut Cove is a white color with a creamy undertone, it is described on the Essie website as a 'sweet cream white. The color is actually a very soft but full shade. The color actually looks a bit like coconut, hence the name is chosen very well. It is a color that is somewhere between white and eggshell white, off-white is perhaps the best description. This color is especially ideal for spring and summer, but also suitable for the autumn. Again, you have here the same convenient brush.

○●○

De volgende die ik hier review is Coconut Cove. Coconut Cove is een witte kleur met een creamige ondertoon, op de website van Essie wordt deze omschreven als een 'sweet cream white'. De kleur is eigenlijk een hele zacht, maar volle tint. De kleur doet inderdaad een beetje denken aan kokosnoot, dus ook hier is de naam heel goed gekozen. Het is een kleur die ergens zit tussen wit en eierschaal wit, misschien is gebroken wit hier wel de beste omschrijving. Deze kleur is voornamelijk ideaal voor het voorjaar, de lente en zomer, maar ook wel geschikt voor het najaar. Ook hier weer heb je hetzelfde handige borsteltje. 
Again, I show you how the nail polish looks on the nails. Unlike Steal His Name, this nail polish will be a perfect cover with one coat. One coat of nail polish is sufficient to fully cover the entire nail. Although it is a white color, it is a beautiful full color. As you can see this Coconut Cove applies nicely without streaks or spots, which is not always the case with a white nail polish. The color looks on the nails as in the bottle, which of course is the intention. The nail polish will remain intact for a long time, three days without chipping.

○●○

Ook hier laat ik jullie zien hoe de nagellak op de nagels toont. In tegenstelling tot Steal His Name, brengt deze nagellak wel perfect aan met één laagje. Eén laag nagellak is voldoende om de volledige nagel volledig te dekken. Hoewel het een witte kleur is, is het wel een mooie volle kleur. Zoals je kan zien brengt deze Coconut Cove mooi aan zonder strepen of vlekken, wat bij een witte nagellak niet altijd het geval is. De kleur oogt op de nagels net zoals in het flesje, wat natuurlijk wel de bedoeling is. De nagellak blijft ook een lange tijd intact, drie dagen zonder chippen.


In conclusion, you can say that I am satisfied with my first Essie nail polishes. Both Steal His Name as Coconut Cove are two beautiful colors. I bought these nail polishes at bol.com for € 5 the piece, a bargain for Essie. What do you think of these nail polishes?

○●○

Als conclusie kan je dus wel stellen dat ik tevreden ben met mijn eerste nagellakjes van Essie. Zowel Steal His Name als Coconut Cove zijn twee prachtige kleurtjes. Ik heb deze nagellakjes gekocht bij bol.com voor € 5 het stuk, een koopje voor Essie dus. Wat vind jij van deze nagellakjes?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram