Beauty - Clarisonic Brush Head dupes from AliExpress

8:46:00 AM


Hiyaa girls! As some of you know I got a Clarisonic a couple of years ago for my birthday from my parents. Those who have read the review, know that I was super excited about the Clarisonic. The disadvantage of the Clarisonic I think are those damn expensive brush heads you need to replace every three months - didn't do that though - and you currently can only find them at Ici Paris XL for € 20. That's why I went looking for an alternative for the brush heads. And fortunately for all those Clarisonic lovers I also found one! So check out this article.
○●

Hiyaa girls! Zoals sommigen onder jullie weten heb ik een paar jaar geleden voor mijn verjaardag een Clarisonic gekregen van mijn ouders. Diegene die de review hebben gelezen, weten dan ook dat ik super enthousiast was over de Clarisonic. Het nadeel van de Clarisonic vind ik wel die verdomd dure brush heads die je elke 3 maand moet vervangen - wat ik dus nooit echt heb gedaan - en je momenteel enkel kan vinden bij Ici Paris XL voor €20. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een alternatief voor deze brush heads. En gelukkig voor elke Clarisonic lover heb ik er ook één gevonden! Lees snel dit artikel verder. 
And yes, I have taken refuge to AliExpress. Actually, I buy all my little trinkets at AliExpress, and also things I find slightly overpriced and for which I want to find a dupe. A good example is the brush heads of Clarisonic. As you can see, these brush heads are made for the Clarisonic, it is even in exactly the same box as at Ici Paris XL. And tbh, these brush heads are probably made in just the same factory in China. The box is the same, the brush head looks the same, but what is not the same, is the price. Because I have bought these two brush heads (they can be ordered by two) for € 7.54, that's € 3.77 per piece .. a lot cheaper than € 20. I bought them from this link on AliExpress.

○●

En ja hoor, ik heb mijn toevlucht genomen tot AliExpress. Eigenlijk koop ik al mijn kleine hebbedingetjes bij AliExpress, alsook dingen die ik iets te duur vind en waarvoor ik dus op zoek ga naar een dupe. Een goed voorbeeld hiervan is dus de brush heads van Clarisonic. Zoals jullie kunnen zien, zijn deze brush heads gemaakt voor de Clarisonic, het zit zelfs in juist hetzelfde doosje als bij Ici Paris XL. En tbh komen deze brush heads waarschijnlijk ook gewoon uit dezelfde fabriek in China. Het doosje is hetzelfde, de brush head ziet er hetzelfde uit, maar wat niet hetzelfde is, is de prijs. Ik heb namelijk voor deze twee brush heads (ze zijn te bestellen per twee) €7,54 betaald, € 3,77 per stuk.. heel wat goedkoper dan die €20 dus. Ik kocht ze via deze link op AliExpress.
Also like where you can buy the brush heads, you have at AliExpress the choice between different types of brush heads. You have the normal standard head brush, the sensitive brush (which I bought for my sensitive skin), the delicate brush for delicate sensitive skin, acne brush for impure skins and the deep pore brush for people with enlarged pores. The sensitive brush is most similar to the normal version, but this brush have slightly softer hairs thus are less harsh on the skin. The AliExpress head brush also comes with a plastic cap to protect the hairs when you are not using the Clarisonic.

○●

Net zoals waar je de brush heads kan kopen, heb je hier bij AliExpress ook de keuze tussen de verschillende soorten opzetborstels. Je hebt de normale standaard head brush, de sensitive brush (deze heb ik gekocht voor mijn tere en gevoelige huidje), de delicate brush voor de delicate overgevoelige huid, de acne brush die voor onzuivere huidjes goed is en de diep poriën brush voor mensen met vergrote poriën. De sensitive brush lijkt het meest op de normale versie, maar deze opzetborstel heeft net iets zachtere haartjes die dus iets minder ruw zijn voor de huid. De head brush van AliExpress komt ook met een plastiek beschermdopje om de haartjes te beschermen wanneer je de Clarisonic niet gebruikt. 
Now the big question is whether this brush also feels quite the same as the expensive version of our stores. Well: YES. This brush completely feels the same as the ones I have ever bought at Ici Paris XL, with the big difference that my older brush head looks terribly dirty and clearly in need of replacement. The bristles of the brush head are equally soft, they have the same pattern, the same colors and the brush head feels the same on my skin. My skin also reacts normally, so no outbreaks or other oddities. This is just a good standard brush head for a Clarisonic.

○●

Nu is de grote vraag of deze brush ook helemaal hetzelfde aanvoelt als de dure versie uit onze winkels. Wel: JA. Deze brush voelt helemaal hetzelfde aan als diegene die ik ooit had gekocht bij Ici Paris XL, met het grote verschil dat mijn ouder brush head er vreselijk vuil uitziet en duidelijk dringend aan vervanging toe was. De haren van deze brush head zijn even zacht, ze hebben hetzelfde patroon, dezelfde kleuren en op mijn huid voelt dit opzetborsteltje ook helemaal hetzelfde aan. Mijn huid reageert er ook normaal op, dus geen uitbraken of andere rariteiten. Dit is gewoon een goede standaard brush head voor een Clarisonic. 
Conclusion? The brush heads of AliExpress are totally worth it. They feel the same as those that you find here, they have the same choices in brushes online, they fit perfectly on the Clarisonic and they just come in standard Clarisonic brush head packaging. This brush heads of AliExpress save you more than € 16 per head brush, that's a lot of money if you ask me. Also, I would not really call this a dupe, because we all know that those things just come out of a factory in China .. What do you think of this brush head? Do you sometimes buy a dupe?

○●

Conclusie? Deze brush heads van AliExpress zijn helemaal de moeite waard. Ze voelen hetzelfde aan als diegenen die je hier vindt, ze hebben dezelfde keuzes online in borstels, ze passen perfect op de Clarisonic en ze komen ook gewoon in de standaard Clarisonic brush head verpakkingen. Met deze brush heads van AliExpress bespaar je ook meer dan € 16 per head brush, dat is heel wat geld als je het mij vraagt. Ook zou ik dit niet echt een dupe noemen, want we weten allemaal dat die dingen gewoon uit een fabriek uit China komen.. Wat denk jij van deze brush head? Koop jij als eens een dupe?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram