New - Les Cordes Golden Earrings

8:34:00 AM


Hiyaa darlings! Without accessories, an outfit is never done to me. Less is more, but jewelry should always be there, in my opinion. And so Les Cordes thinks the same way. They are already very busy with their summer collection from this year and obviously I am happy to looking forward to it. Today I introduce you to one of the items of the summer collection from Les Cordes. Check it out!

○●

Hiyaa darlings! Een outfit is bij mij nooit klaar zonder accessoires. Less is more, maar juwelen moeten er altijd zijn voor mij. En zo denkt Les Cordes er ook zo over. Zij zijn al volop bezig met hun zomercollectie van dit jaar en uiteraard kijk ik hier maar al te graag naar uit. Vandaag stel ik jullie voor aan één van de items van de zomercollectie van Les Cordes. Check it out! For those who are not familiar with Les Cordes, this is a Belgian jewelry brand created by a sister and brother, and meanwhile a fixture in the jewelry world in Belgium. And with each collection they prove it again, also with these gold earrings. The earrings resemble ordinary normal round earrings, but in fact these are studs. The design of these earrings are special, but without going over the top. There are hanging bars of different sizes on the large circular ring, which makes for a playful effect.

○●

Voor wie Les Cordes nog niet kent, dit is een Belgisch juwelenmerk opgericht door een zus en broer en ondertussen een vaste waarde in de juwelenwereld in België. En met elke collectie bewijzen ze dit weer, zoals ook weer met deze gouden oorbellen. De oorbellen lijken gewone normale ronde oorbellen te zijn, maar eigenlijk zijn het stekertjes. Het design van deze oorbellen zijn speciaal, maar zonder over the top te gaan. Aan de grote ronde ring hangen staafjes van verschillende grote, wat zorgt voor een speels effect.
These earrings are special without being over the top. Although they come from the summer collection of Les Cordes these earrings are timeless and you can wear them in every season of course. Because of this simplistic look you can also combine these earrings with a lot of outfits. they also form a perfect match with my other ear piercings, and since these are quite numerous so not unimportant me. You may discover even more of their summer collection on Facebook and Instagram from Les Cordes. You can also buy the collections of Les Cordes on the online shop J-A-M Jewels & More. What do you think about these earrings?

○●

Deze oorbellen zijn speciaal zonder over the top te zijn. Hoewel ze uit de zomercollectie komt van Les Cordes zijn deze tijdloos en kan je ze in elke seizoen dragen natuurlijk. Door deze simplistische look kan je deze oorbellen ook combineren met oneindig veel outfits. Ook vormen ze een perfecte combinatie met mijn andere oorpiercings, en aangezien deze redelijk talrijk zijn zeker niet onbelangrijk voor mij. Je kan trouwens nog meer van hun zomercollectie ontdekken op de Facebook en Instagram van Les Cordes. Je kan de collecties van Les Cordes trouwens ook shoppen op J-A-M Jewels & More. Wat vind jij van deze oorbellen?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram