Beauty - Osis+ Dust it Texture Mattifying Powder

7:43:00 AM


Hiyaa girls! Big hair, don't care? But actually I do care a lot. Volume in my hair is something that I try to achieve every day. Some days I succeed more than others, especially since I no longer use hair conditioner I notice more volume in my hair. But it can always get better and hopefully I reach some more volume with this Osis + Dust it Mattifying Powder Texture.

○●○

Hiyaa girls! Big hair, don't care? Maar eigenlijk I do care a lot. Volume in mijn haar is iets dat ik elke dag probeer te bereiken. De ene dag lukt het al beter als de andere, vooral sinds ik geen conditioner meer gebruik merk ik meer volume in mijn haar. Het kan natuurlijk altijd beter en hopelijk bereik ik iets beter met deze Osis+ Dust it Texture Mattifying Powder.  
The Osis + Dust it Mattifying Powder Texture is a volume of powder from Schwarzkopf which gives more texture to the hair without making it heavier and weighing it down. As a result you get with this volume powder a nice head of hair with extra volume and separation. The powder is packed in a small red bottle that gets slightly narrower upwards. At the top there are small holes where the powder can go through. This way you can properly control the amount of powder and you do not suddenly use too much product.

○●○

De Osis+ Dust it Texture Mattifying Powder is een volume poeder van Schwarzkopf die meer textuur aan het haar geeft zonder het zwaarder te maken. Als resultaat krijg je met deze volume poeder dus een mooie bos haar met extra veel volume en separatie. Het poeder zit verpakt in een klein rood flesje dat een beetje smaller wordt naar boven toe. Bovenaan zitten er kleine gaatjes waar het poeder uit kan. Op deze manier kan je het poeder goed doseren en heb je niet ineens te veel product gebruikt.

The Osis + Dust it is lightweight powder which still gives a lot of volume. The powder feels dry and stiff and therefore creates a matte effect. Although it is fairly stiff, the hair does not lose much of its natural movement. This powder gives some control over the hair, but not so much that there is no movement at all. With the silica powder and film formers you get a dry, but lightweight reinforcement of the hair. You can apply this powder in two ways. Either you sprinkle a little powder into your palms, rub your hands together and comb your hands through your dry hair. Either sprinkle it directly on the base of the hair so that you can give volume to your hair from the roots.

○●○

De Osis+ Dust it is lightweight poeder die toch voor enorm veel volume zorgt. De poeder voelt droog en stug aan en zorgt daardoor ook voor een mat effect. Hoewel het redelijk stug is, verliest het haar niet veel van zijn natuurlijke beweging. Met deze poeder breng je wel wat controle in het haar, maar niet zozeer dat er helemaal geen beweging meer in te vinden is. Door de silica poeder en 'film formers' krijg je een droge, maar lightweight versteviging van het haar. Je kan deze poeder op twee manieren aanbrengen. Ofwel strooi je een beetje poeder in je handpalmen, wrijf je je handen samen en kam je met je handen door je droge haren. Ofwel strooi je het direct op de aanzet van het haar zodat je volume kan geven vanuit de wortels. 
Of course I also tested the powder for you. For a little volume, you actually do not need a huge amount of this product. I divide my hair and apply some powder directly to the roots, so I usually do this four times over my whole scalp. The powder is fairly dry so you have to make some effort to distribute it in your hair. After application of the powder, you style your hair in the desired shape. I usually comb my hair a bit extra and I'm ready to go. As you can see this Osis + Dust it gives some volume to the hair, unlike other volume powders this effect remains for a long time. So my hair keeps this way for an entire evening. If my do somewhat collapses, you just push you hair up from the roots and you're good to go again.

○●○

Uiteraard heb ik het poeder ook uitgetest voor jullie. Voor een beetje volume heb je eigenlijk niet enorm veel van dit product nodig. Ik verdeel mijn haar en breng wat poeder direct aan op de haarwortels, Meestal breng ik zo vier keer een klein beetje poeder aan op mijn hoofdhuid. Het poeder is redelijk droog dus je moet wel wat moeite doen om het te verspreiden in je haren. Na het aanbrengen van het poeder, stijl je je haar in de gewenste vorm. Ik kam meestal mijn haren nog wat extra op and I'm ready to go. Zoals je kan zien geeft deze Osis+ Dust it wel wat volume aan het haar, in tegenstelling tot andere volume poeders blijft dit effect wel een hele tijd. Zo houdt mijn kapsel het makkelijk een hele avond vol. Indien het toch wat inzakt, duw je gewoon even vanaf de haarwortels je haren omhoog en you're good to go again. 
Overall I am really happy with this powder. It is easy to use and it just does what it should do: give volume to the hair. The only downside? That is the price, because for this little bottle of just 10 grams you pay between €10 and €14. So it is quite a lot for a bit of powder, but this product is fortunately very economical ub use so you can do some months with it. Did you already know this powder? What do you think?
○●○


Algemeen gezien ben ik echt super tevreden met deze poeder. Het is makkelijk in gebruik en het doet gewoon wat het moet doen: volume geven aan het haar. Het enige minpuntje? Dat is misschien wel de prijs, want voor dit potje van amper 10 gram betaal je tussen de € 10 en € 14. Wat dus wel redelijk veel is voor weinig poeder, maar dit product is gelukkig wel zuinig in gebruik dus je doet hier zeker wel heel wat maanden mee. Kende jij deze poeder al? Wat vind jij ervan?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram