Hair - Kérastase K Nutritive

9:26:00 AM


Hiyaa girls! My hair is my pride, so I also want to use the best products for my hair. After the summer, my hair is always a little drier than it should be, in the autumn I have some time to get my hair completely healthy again and maybe also to guard it against the coming cold. Today I tell you about the products from Kérastase Nutritive K specially formulated for dry hair.

○●

Hiyaa girls! Mijn haar is mijn trots en daarom wil ik natuurlijk ook het beste voor mijn haar gebruiken. Na de zomer is mijn haar altijd een beetje droger dan zou moeten, in het najaar heb ik dan weer de tijd om mijn haren weer helemaal in orde te krijgen en misschien ook wel te wapenen tegen de komende koude. Vandaag vertel ik jullie over de producten van Kérastase K Nutritive die speciaal ontwikkeld zijn voor de droge haren. 


Bain Magistral
First of all I'll start with the shampoo, namely the Bain Magistral. This shampoo is specially made for dry to very dry hair, so the really bad cases. This shampoo removes impurities, provides hair nutrition and deeply nourishes the hair from within. It also prepares the hair for optimal treatment, so the conditioner and mask will have a lot of effect. Result: Smooth and soft hair touch, extremely supple texture and some shine for your hair. This shampoo has a content of 250 ml, like a standard shampoo.

○●

Allereerst begin ik hier met de shampoo, namelijk de Bain Magistral. Deze shampoo is speciaal ontworpen voor droog tot zeer droog haar, de acute gevallen dus. Deze shampoo verwijdert verontreinigingen, biedt het haar voeding en voedt het haar diep van binnenuit. Het bereidt het haar voor op een optimale behandeling, zodat de conditioner en masker goed zal opgepakt worden door het haar. Resultaat: Glad en zacht haar, zeer soepele textuur en een prachtige glans voor je haar. Deze shampoo heeft een inhoud van 250 ml, zoals een standaard shampoo.
The formula of this shampoo consists out of four key ingredients. First of all, Benjoin Resin, precious resin generated by the Benjoin tree able to recreate its inner nutrition from within. Secondly, you got Irisome 4600PPM, an optimal dosage in lipids, proteins and glucose that restores the hair fiber's nutrition balance from root to tip and protects hair from drying out. Thirdly you got the Iris Rhizome extract: an ultra-powerful nutritional reserve derived from the Iris flower that prevents the return of hair dryness. The Cermamide in this shampoo then protects the hair fiber through its refractory properties and Xylose gives some heat protection.

○●

De formule van deze shampoo bestaat uit vier belangrijke ingrediënten. Allereerst heb je de 'Benjoin Resin', dit is hars gegenereerd door de Benjoin boom die de inwendige voeding van het haar recreëert. Ten tweede, heb je Irisome 4600PPM, een optimale dosering in vetten, eiwitten en glucose dat de haarvezel herstelt van wortel tot punt en beschermt het haar ook tegen uitdrogen. Ten derde heb je de Iris Rhizome extract: een ultra-krachtige voeding afkomstig van de bloem van de iris dat de terugkeer van droog haar voorkomt. De Cermamide in deze shampoo beschermt de haarvezel door middel van haar vuurvaste eigenschappen en xylose geeft bescherming tegen hitte.


Fondant Magistral
Secondly you got, of course, the conditioner, Fondant Magistral, specifically designed to get some life back into your hair. This conditioner replenishes, softens and provides hair nutrition from within. Thanks to this product you hair is easier to detangle and it also makes your hair more and high manageable. Result: again smooth and soft hair touch, extremely supple texture and added shine. The conditioner has the same ingredients and technology as the shampoo, so you get the drill right?

○●

Als tweede heb je natuurlijk de conditioner, Fondant Magistral, specifiek voor de droge haren wat te doen opleven. Deze conditioner herstelt, verzacht en geeft het haar voeding van binnenuit. Dankzij dit product is je haar makkelijker te ontwarren en het maakt je haar meer beheersbaar. Resultaat: weer glad en zacht haar zowel qua look als bij aanraking, zeer soepele textuur en een toegevoegde glans. De conditioner heeft dezelfde ingrediënten en technologie als de shampoo, so you get this drill right?


Crème Magistrale
Last, but not least you got this Crème Magistrale, a hair mask from the K Nutritive range. This Crème Magistrale is a creamy leave-in balm that immediately melts into hair to smooth, soften and add shine. So it's a leave-in cream-in-jar to deeply nourish hair from within. It makes sure your hair gets a lightweight finish that won't weigh hair down. The result is an extreme fiber suppleness and shiny hair. It also gives your hair some heat resistance, so dry hair won't come back. Here also the same technology is use as with the shampoo and conditioner.

○●

Last, but not least heb je de Crème Magistrale, een haarmasker uit het K Nutritive gamma. Deze Crème Magistrale is een romige leave-in balsem die onmiddellijk smelt in het haar om het haar glad te maken, te verzachten en glans toe te voegen. Dus het is een leave-in crème om het haar diep te voeden van binnenuit. Het zorgt ervoor dat je haar een lichtgewicht afwerking krijgt die het haar ook niet verzwaard. Het resultaat is een extreme soepelheid en glanzend haar. Het maakt je haar ook meer hittebestendig. Ook hier wordt weer dezelfde technologie gebruikt als bij de shampoo en conditioner.


Of course I also tested the products for you. First and foremost, I also have to mention that my hair was not really completely dead, as you can see in the before-image. I just had a big piece of my hair cut, so dry and dead pieces were gone before I've starting to use these products. All three products I found very nice to work with and the combination of the three gave lovely shiny hair, but there was also a downside. The hair mask fed my hair so well that my hair got too much oil and my hair was getting greasy faster. That is why I actually mainly used the shampoo and conditioner, I used the hair mask only when it was really needed.

○●

Uiteraard heb ik alle producten ook goed uitgetest voor jullie. Eerst en vooral moet ik er wel bij zeggen dat mijn haar niet echt helemaal doods was, zoals je op de before-foto kan zien. Ik had net een groot stuk van mijn haar laten knippen, dus de droge en dode stukken waren al weg voor ik deze producten ben beginnen te gebruiken. Alle drie de producten vond ik heel fijn om mee te werken en de combinatie van de drie zorgde voor prachtig glanzende haren, maar er zat ook een nadeel aan. Het haarmasker voedde mijn haar zo goed, dat het iets te veel olie meekreeg waardoor mijn haren sneller vettig werden. Daarom heb ik eigenlijk vooral de shampoo en conditioner gebruikt, het haarmasker gebruikt ik dan enkel wanneer het echt nodig was. In summary, these are pretty good products that are perfect for dry hair. Since my hair was not very dry, these products fed my hair a bit too much, making it a bit greasy. But I think that these products would do well during a sunny summer where many pools and chlorine are involved. What do you think of this product?

○●

Samengevat zijn dit best goede producten die ideaal zijn voor droog haar. Daar mijn haren niet enorm droog waren, voedde deze producten mijn haren iets te goed waardoor het wat sneller vettig werd. Maar ik denk wel dat deze producten wel goed zouden scoren tijdens een enorm zonnige zomer waar ook veel zwembaden en chloor bij komt kijken. Wat vind jij van deze producten?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram