New - BeWooden Bow Ties for Men & Women

9:30:00 AM


Hiyaa girls! I might start a little early, but soon the holidays are coming up again, starting with Christmas and New Year, of course. Christmas is my favorite time of year and that's why I'm preparing for this periode in advance, like a few months in advance, Jup that's how it goes. The outfits for these days is for example a part of that and when you think about outfits during the holidays, of course, you also think of something more special. And that is exactly what I have found with this wooden bows collection from BeWooden. Check it out with me.

○●

Hiyaa girls! Ik begin er misschien een beetje vroeg over, maar binnenkort komen de feestdagen er weer aan, beginnend met Kerstmis en Nieuwjaar natuurlijk. Kerst is mijn favoriete periode en daarom ben ik hier al een paar maanden op voorhand mee bezig, jup zo erg is het. De outfits voor deze dagen is daar bijvoorbeeld een onderdeel van en wie denkt aan outfits tijdens de feestdagen, denkt natuurlijk ook aan iets specialere items. En dat is nu net wat ik heb gevonden met deze houten strikken collectie van BeWooden. Kijk je even mee?
BeWooden is a brand that specializes in creating the most original things in wood. The name of the brand itself says it all of course, but all of their products are partly made out of wood. Products that you can expect from this brand are bow ties for men and women, for the men there are also card holders, wallets, cufflinks, tie pins, belts and mirrors for women. BeWooden made his first wooden bow tie in 2013, followed by a portfolio of timber and cufflinks. Since this year, BeWooden is also active in Belgium. Today I'll tell you all about the bow ties for men and women.

○●

BeWooden is een merk dat gespecialiseerd is in het maken van de meeste originele dingen in hout. De naam van het merk zegt het natuurlijk zelf al, maar al hun producten zijn deels gemaakt van hout. Producten die je kan verwachten bij dit merk zijn vlinderdassen voor mannen en vrouwen,  voor de mannen ook nog kaartenhouders, portefeuilles, manchetknopen, dasspelden, riemen en spiegeltjes voor vrouwen. BeWooden maakte zijn eerste houten vlinderdas in 2013, gevolgd door een portefeuille in hout en manchetknopen. Sinds dit jaar, is BeWooden dan ook actief in België. Vandaag vertel ik jullie alles over de vlinderdassen voor mannen en vrouwen. 

BOW TIES FOR MEN

The first bow tie for men that I want you to meet, has a very special design. The wood in this bow tie is in fact made by hand by a local carpenter. Because it is all hand crafted, each bow is actually unique. The pattern of this first bow ties which has been given the name 'Cubo', consists out of small cubes that by engraving get a kind of 3D effect. The bow tie is finished with a white fabric, the strap of this bow is made out of the same material as the material in the middle of the bow. This bow tie costs € 69.

○●

Het eerste vlinderdasje voor mannen dat ik aan jullie voorstel, heeft al ineens een heel speciaal design. Het hout in deze vlinderdas is namelijk bewerkt met de hand door een lokale houtbewerker. Doordat het allemaal handbewerkt is, is elke strik ook eigenlijk uniek. Het patroon van deze eerste strik die de naam 'Cubo' heeft meegekregen, bestaat uit kleine kubusjes die door het graveren een soort van 3D effect mee krijgt. Het vlinderdasje is afgewerkt met een wit stofje, Het bandje van deze strik is in het zelfde materiaal als de stof in het midden van deze strik. Deze vlinderdas kost € 69. 

The second bow tie for men is less striking and a little simpler. The thing that asks more attention here, is the material which is used in the middle of the bow. The wood of the bow tie nicely shows the drawing of the natural wood. This bow is therefore quite easy to match with different outfits. This can also contribute perfectly without making a statement, which you do with the previous bow tie. The bow also costs € 69.

○●

Het tweede vlinderdasje voor mannen is iets minder opvallend en een beetje eenvoudiger. Hetgeen hierbij meer de aandacht vraagt, is de stof die er gebruikt is in het midden van het strikje. Het hout van deze vlinderdasje toont mooi de tekening van het natuurlijke hout. Deze vlinderdas is daarom ook heel makkelijk te combineren met verschillende outfits. Deze kan je dan ook perfect dragen zonder een al te groot statement te maken, wat je bijvoorbeeld wel hebt bij het vorige vlinderdasje. Deze vlinderdas kost eveneens € 69. 


BOW TIES FOR WOMEN

Now we move on to the bow ties for women. The bow ties for women are also made out of wood, but make a real bow, because of the two extra ribbons that are attached. The first one I show you is this pink bow called Dea Rose. Both the timber and the substance have a pink color, so you get a very sweet and cute bow tie. The color is very light pink making it easy to combine with other light colors. This bow tie therefore is perfect for summer or spring. Unlike the bow ties for men, these have a stretcher for around the neck. This bow tie costs € 79.

○●

Nu gaan we over op de vlinderdassen voor vrouwen. De vlinderdasjes voor vrouwen zijn ook van hout gemaakt, maar vormen een echt strikje doordat er twee extra linten zijn bevestigd. De eerste die ik jullie voorstel is deze roze vlinderdas genaamd Dea Rose. Zowel het hout als de stof zijn roze van kleur, waardoor je een heel erg lief en schattig vlinderdasje krijgt. De kleur is heel erg licht rozig waardoor het ook makkelijk combineert met andere lichte kleuren. Dit vlinderdasje is daarom ook perfect voor in de zomer of lente. In tegenstelling tot de strikken voor mannen, hebben deze een rekker voor rond de hals. Dit vlinderdasje kost € 79.

While the previous bow was more something for a lady, the second bow is more like something for a rebel. This bow tie for women has a fun polka dot pattern. The dots are burned into the wood giving them a beautiful black color. This makes for a perfect combination with the black ribbon that forms the bow. The wood of the bow tie is a little darker than all the other bow ties I have shown here. This bow tie is perfect during the autumn or winter. These bow costs about € 79 and has been named Fora.

○●

Terwijl de vorige vlinderdas meer iets was voor een lady, is de tweede vlinderdas toch meer iets voor een rebel. Deze vlinderdas voor vrouwen heeft een leuk bolletjes patroon. De bolletjes zijn in het hout gebrand waardoor ze een mooie zwarte kleur krijgen. Dit zorgt dan weer voor een perfecte combinatie met het zwarte lint dat de strik vormt. Het hout van deze vlinderdas is ook ietsje donkerder dan alle andere strikken die ik hier heb getoond. Deze vlinderdas is dus weer perfect voor tijdens de herfst of winter. Ook deze vlinderdas kost zo'n € 79 en heeft de naam Fora meegekregen. 


Personally, I think this idea of BeWooden and wooden bows is totally awesome. I'm more a fan of bow ties than ties, so I'm sure enthousiast about that. These kind of wooden bows are also an eye-catcher at parties, because you will notice it anyway. For women, I think this is a great idea. It can give your outfit a whole different vibe, like I demonstrated in one of my previous outfits. What do you think of this concept?

For those who are totally in love with these bowties of BeWooden, you can shop them with 10% discount with the code "PolishedCats". Check out the BeWooden webshop. 

○●

Persoonlijk vind ik dit idee van BeWooden en de houten strikjes helemaal geweldig. Ik ben sowieso meer een fan van strikjes dan van dassen bij mannen, dus enthousiast ben ik hier zeker over. Dergelijke houten strikjes zijn ook een eyecatcher op feestjes, want opvallen zal je sowieso. Ook voor vrouwen vind ik dit een leuk idee. Het kan je outfit een hele andere vibe geven, zoals ik jullie al heb getoond in één van mijn vorige outfits. Wat vind jij van dit concept? 

Voor diegenen die helemaal verliefd zijn op de strikjes van BeWooden kunnen nu shoppen met 10% korting met de kortingscode "PolishedCats". Bezoek zeker eens de BeWooden webshop.Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram