Halloween: Skeleton Look

7:58:00 AM


Hiyaa girls! I really am a sucker for holidays. The best days are definitely for me the days around Christmas, but other autumn holidays are right up in my alley. Halloween is the first one we get to go lose this autumn. Halloween is mostly celebrated in America, here, in Europe it is more about All Saints, but through the years Halloween also grow here with all those Halloween parties and tours, and of course an Halloween look is a must. 

○●

Hiyaa girls! Ik ben echt een sucker voor feestdagen. De topdagen zijn voor mij zeker de dagen rond Kerstmis, maar ook de andere najaar feestdagen zijn right up in my alley. Halloween is daarbij het eerste waarbij we mogen losgaan in het najaar. Halloween wordt voornamelijk in Amerika enorm veel gevierd, bijna ons gaat het meer over Allerheiligen, maar door de jaren heen groeien ook hier de Halloween feestjes en tochten en uiteraard hoort daar een gepast Halloween look bij. 
For this Halloween, I opted for a classic look, namely the skeleton. These days, there are no real rules about a Halloween look, but I do still prefer a creepy look. Of course I have ensured both an appropriate clothing look and makeup look, because the look must be complete. The clothing does not require much effort, 'cause it is fairly basic, but especially the makeup look requires a little focus. So let's start with that.

○●

Voor deze Halloween heb ik gekozen voor een klassieke look, namelijk het skelet. Er zijn tegenwoordig niet echt regels rond een Halloween look, maar ik geef toch nog steeds de voorkeur aan een griezelige look. Uiteraard heb ik zowel gezorgd voor gepaste kleding en make up, want het plaatje moet kloppen. De kleding vraagt niet veel moeite, die is vrij basic, maar vooral de make up look vraagt een beetje focus. Dus let's begin with that. 


I got me my makeup look based on one of the simpler looks that I could find. Namely the blog Ketija Grazule. Since I'm not a makeup artiste, I have simplified it and I think everybody can therefore make this look.
First, you lay a foundation base (1), since you go for a skull look, you choose a concealer, because these are always lighter. Then you apply a light powder. Second, you get some light contouring on the cheekbones (2). Apply hereinafter black eyeliner on upper and lower lids (3), and you smudge with a brush or smudger. With a brush you also can get some extra black eye shadow on your eye lids. With the black eye pencil you also make the nose black (4). Next up is finishing the eyes with a brown eye shadow (5) and with this color you also apply accents around the nose and eyebrows (6). Then you draw the mouth with a black eye pencil (7), make sure it is sharp. To make your cheekbones additional prominent, you strengthen the contouring with dark brown and black eye shadow (8). With these colors you draw the larynx on your neck (9). Finally apply highlighter under your eyes, forehead, chin and neck (10).

○●

Ik heb mij voor mijn make up look gebaseerd op één van de eenvoudigere looks die ik kon vinden. Namelijk die van de blog Ketija Grazule. Aangezien ik geen make up artiste ben, heb ik het nog wat gesimplificeerd en ik denk dat iedereen deze look dus best wel kan maken. 
Allereerst leg je een basis foundation (1), aangezien je hier voor een doodskop look gaat, kies je hiervoor best een concealer. Deze zijn namelijk altijd lichter. De concealer werk je af met een lichte poeder. Daarna breng je lichte contouring aan op de jukbeenderen (2). Breng hierna zwart oogpotlood aan op bovenste en onderste oogleden (3) en deze smudge je met een brush of smudger. Met een brush kan je nog extra zwarte oogschaduw aanbrengen. Met het zwarte oogpotlood maak je dan ook de neus zwart (4).  De ogen werk je af met een bruine oogschaduw (5) en met deze kleur breng je ook accenten aan rond de neus en wenkbrauwen (6). Dan teken je de mond met een zwart oogpotlood (7), zorg ervoor dat deze goed scherp is. Om je jukbeenderen extra prominent te maken, versterk je de contouring met donkerbruine en zwarte oogschaduw (8). Met deze kleuren maak je ook het strottenhoofd na op je nek (9). Als laatste breng je highlighter aan onder je ogen, voorhoofd, kin en nek (10). 
In addition to the makeup, it is ook important that the outfit also look exactly right. This I actually kept fairly simple. I have opted for a legging and body with a skeleton drawing on it. Simple, comfortable and yet a bit sexy. Both items I bought at H & M, both can be found in stores and at the online shop. The body closes down below and you wear it over the legging of course. So together they form a complete skeleton, but you can also wear it separately of course. Example, you can opt for combining the body with a black tulle skirt.

○●

Naast de make up, is het natuurlijk ook belangrijk dat de outfit helemaal klopt. Dit het ik eigenlijk vrij eenvoudige gehouden. Ik koos namelijk voor een legging en body met een skelet op getekend. Eenvoudig, comfortabel en toch een tikkeltje sexy. Beide items heb ik gekocht bij H&M, zowel te vinden in de winkels als op de webshop online. De body sluit onderaan en doe je dus over de legging aan. Samen vormen ze dus een volledig skelet, maar je kan het ook best apart aandoen natuurlijk. Zo kan je bijvoorbeeld opteren voor de body te combineren met een zwart tule rokje. 

Accessories finish the look natural. Besides a choker and a chunky silver ring I haven't got any specific jewelry, but a dry and dead bouquet of flowers I found actually in place. In terms of shoes I choose simple black wedges so that nothing interrupts my skeletal look. What do you think of my halloween look and how are you going to dress up this year?

○●

Accessoires maken de look af natuurlijk. Buiten een choker en een chunky zilveren ring heb ik geen specifieke juwelen aan, maar een gedroogd en dood boeket bloemen vond ik wel op zijn plaats eigenlijk. Qua schoenen kies ik voor simpele zwarte wedges zodat er niets mijn skelet look onderbreekt. Wat vind jij van mijn halloween look en hoe ga jij dit jaar verkleed?Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram