Beauty - Essie Nail Polishes Petal Pushers & Frillin' Me Softly

7:59:00 AM


Hiyaa girls! Today is an historic moment for me. Because I have bought a number of Essie nail polishes for the first time in my life. Essie's a brand known for its quality nail polishes. Today I also review two of my new nail polishes: a full color, Petal Pushers and a top coat Frillin 'Me Softly.

○●

Hiyaa girls! Vandaag is het een historisch moment voor mij. Ik heb namelijk voor de eerste keer in mijn leven een aantal Essie nagellakjes aangekocht. Essie is toch een merk dat bekend staat voor zijn kwalitatieve nagellakjes. Vandaag review ik dan ook twee van mijn nieuwe nagellakjes: een volle kleur, Petal Pushers en een top coat Frillin' Me Softly.


Petal Pushers
The first one I review here is Petal Pushers. Petal Pushers is a gray color with a blue undertone, so actually more gray-blue. The color reminds me of the color of slate. It's not really gray and not really blue, actually the thing that attracted me in this color. It is also the ideal color for the autumn months that arrive now. A little darker, but still cheerful enough to match the fall colors. In addition to this color I also think the brush of the Essie nail polishes are so handy, they are wide enough to paint the entire nail almost at once.

○●

De eerste die ik hier review is Petal Pushers. Petal Pushers is een grijze kleur met een blauwe ondertoon, eigenlijk meer grijs-blauw dus. De kleur doet mij bijvoorbeeld wel denken aan de kleur van leisteen. Het is niet echt grijs en ook niet echt blauw, en daarom trok deze kleur mij eigenlijk zo aan. Het is ook de ideale kleur voor de herfstmaanden die er nu aankomen. Iets donkerder, maar toch nog vrolijk genoeg om bij de herfstkleuren te passen. Naast deze kleur vind ik ook het borsteltje van deze Essie nagellakken enorm handig, ze zijn breed genoeg om de hele nagel bijna geheel in één keer te lakken.
Of course you also get to see how the nail polish showing on the nails. I have applied the polish with only one coat. Normally I do two coats, but since these nail covers perfectly in one coat, I left it at that. As you can see this Petal Pushers applies nicely without streaks or stains. The color looks on the nails as in the bottle, which makes me a very happy girl. The nail polish also stays intact for a while, I can do three days without chipping. 

○●

Uiteraard krijgen jullie van mij ook te zien hoe de nagellak op de nagels toont. Ik heb de nagellak maar met één laagje aangebracht. Normaal gezien doe ik twee laagjes, maar aangezien deze nagellak perfect dekt in één laagje, heb ik het maar zo gelaten. Zoals je kan zien brengt deze Petal Pushers mooi aan zonder strepen of vlekken. De kleur oogt op de nagels net zoals in het flesje, which makes me a very happy girl. De nagellak blijft ook een lange tijd intact, ik kan hier bijvoorbeeld drie dagen mee doen zonder chippen. 
Frillin' Me Softly

Next up is Frillin 'Me Softly. Frillin 'Me Softly is a top coat consisting of a mixture of platinum  silvers and cobalt glitter. The silver pieces are slightly longer, giving a kind of feathery touch. This nail polish is perfect to use as a top coat for example for an accent nail. The silver and blue glitter are a perfect match for the first nail polish I showed you. Again, the brush is extremely useful to get some sparkle on the whole nail with a few moves.

○●

Next up is Frillin' Me Softly. Frillin' Me Softly is een top coat die bestaat uit een mix van platinum zilvers en kobalt glitters. De zilveren stukjes zijn iets langer, waardoor je een soort van 'feathery' touch krijgt. Deze nagellak is perfect te gebruiken als een top coat voor bijvoorbeeld een accent nagel. De zilveren en blauwe glitters vormen een perfect match voor het eerste nagellakje dat ik jullie voorstelde. Ook hier is het borsteltje enorm handig om met een paar bewegingen heel de nagel te laten glitteren. 

Since there are blue glitters processed in this nail polish, I thought it was the perfect match for Petal Pushers. That's why I have the Frillin 'Me Softly also applied as an accent nail on the ring finger. As you can see, this top coat also applies very beautiful. The distribution of the glitter is really perfect, just enough so that the glitter nail is the eye catcher and also enough so you can still see the other color. As a glitter nail polish does, it remains perfectly intact for a long time, up to 5 days.

○●

Aangezien er in deze nagellak ook blauwe glitters zijn verwerkt, vond ik het een perfecte macht voor de Petal Pushers. Daarom heb ik de Frillin' Me Softly ook aangebracht als accentnagel op de ringvinger. Zoals je kan zien brengt deze top coat ook heel mooi aan. De verdeling van de glitters zijn echt perfect, net voldoende glitters zodat de nagel extra opvalt en je ook de andere kleur nog ziet. Zoals een glitter nagellak het betaamt, blijft deze een hele tijd perfect intact, tot wel 5 dagen. 
In conclusion, you can therefore say that I am satisfied with my first Essie nail polishes. Both Petal Pushers as Frillin' Me Softly are two beautiful colors and together the perfect couple. I bought these nail polishes at bol.com for € 5 the piece, a bargain for Essie. What do you think of these nail polishes?

○●

Als conclusie kan je dus wel stellen dat ik tevreden ben met mijn eerste nagellakjes van Essie. Zowel Petal Pushers als Frillin' Me Softly zijn twee prachtige kleurtjes en zijn samen het perfecte koppel. Ik heb deze nagellakjes gekocht bij bol.com voor € 5 het stuk, een koopje voor Essie dus. Wat vind jij van deze nagellakjes?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram