Personal - New home & new job

7:40:00 AMHiyaa girls! It's time for a personal post. The last few months a lot has changed for me, both personally and professionally, so it does require a bit of an update. As the title suggests, this is about: a new home, a new job and with that many other changes will send my life in a whole new direction. Read on and you know the whole story.

○●

Hiyaa girls! Het is weer tijd voor een persoonlijke post. De laatste paar maanden is er heel wat veranderd voor mij, zowel op persoonlijk vlak als professioneel vlak, dus dat vraagt wel een beetje om een update. Zoals de titel al zegt, gaat het hier over: een nieuw thuis, een nieuwe job en daarmee ook heel wat andere veranderingen die mijn leven een hele nieuwe richting insturen. Lees verder en je kent het hele verhaal. 


Last year around the same time, I had just decided to go and live with my boyfriend. Since we both came from another region, we went for a compromise. So I left my beloved city, Antwerp, behind. Now we are nearly a year away, and I have decided to move again. This time, I'll do it the right way, because I will go to Antwerp. This I will do, however, by myself because I'm no longer together with my boyfriend, for a month now. Cohabitation was obvious not our thing Of course, we live still here together for the time being, but at the beginning of October, I should have moved completely to my dream city Antwerp. I lose some, I win some. But actually I win a lot because I miss that city and my social life a lot. Really. A lot.

○●

Vorig jaar rond dezelfde periode had ik net besloten om te gaan samen wonen met mijn vriend. Aangezien we allebei uit een andere regio kwamen, gingen we voor een compromis. Ik liet daarbij mijn teergeliefde Antwerpen achter mij. Nu zijn we bijna een jaar verder, en heb ik besloten om weer te verhuizen. Deze keer goed, want ik trek naar Antwerpen. Dit zal ik echter alleen doen, want ik ben ondertussen al even niet meer samen met mijn vriend. Samenwonen was toch duidelijk ons ding niet echt. Uiteraard wonen we wel nog even samen for the time being, maar tegen begin oktober zou ik volledig moeten verhuisd zijn naar mijn droomstad: Antwerpen. I lose some, I win some. Maar eigenlijk win ik vooral, want ik mis deze stad en mijn sociaal leven daar toch wel ontzettend hard.


The second change relates to my job. I currently work as an online marketer in an online marketing agency. This year, I didn't really feel 100% for a while. Without too much elaboration, there were several reasons that drove myself to look for a new job. After a while, I finally took the plunge and the search became more active. In August I met that job which was perfect for me and I didn't had to think too long, and fortunately the company didn't either. So in October I start working as a specialist e-marketer for Gamma in Antwerp. An exciting new stage in my life where I really look forward to.

○●

De tweede verandering heeft betrekking tot mijn job. Momenteel werk ik als online marketeer in een online marketing bureau. Sinds dit jaar, voel ik mij daar al een tijdje niet helemaal 100%. Zonder hier al te veel over uit te wijden, waren er verschillende redenen die mij ertoe dreven om op zoek te gaan naar een nieuwe job. Na een tijdje, heb ik de knoop definitief doorgehakt en werd de zoektocht actiever. In augustus kwam ik dan dié job tegen die het allemaal had en lang moest ik niet nadenken en gelukkig het bedrijf ook niet. Dus vanaf oktober begin ik als specialist e-marketeer te werken bij Gamma in Antwerpen. Weer een spannende nieuwe stap in mijn leven, waar ik écht naar uitkijk. So these are really the two big changes in my life. It really is almost unbelievable how these changes come together nicely.  Because me moving happens almost at the same time as starting my new job. Everything fits so perfectly together, this really gives an extra good feeling and I really can not wait to get started. As I'll be moving soon, I also got very busy. Because there is still much to be done before I can move into my new place in Antwerp. But before I know it will be probably be October.

○●

Dus dit zijn eigenlijk de twee grote veranderingen in mijn leven. Het is echt ook bijna ongelooflijk hoe beide veranderingen mooi samenkomen. Want mijn verhuis valt bijna volledig samen met het starten van mijn nieuwe job. Dat alles zo mooi samen valt, geeft echt een extra goed gevoel en ik kan echt niet wachten om eraan te beginnen. Doordat ik binnenkort verhuis, heb ik het ook heel erg druk. Want er moet nog heel wat gebeuren vooraleer ik kan verhuizen naar mijn nieuwe stekje in Antwerpen. Maar voordat ik het weet zal het allicht weer oktober zijn. 


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram