New in - &Other Stories Shoes

8:05:00 AM


As I said before: A girl can never have enough shoes. Not only a phrase that applies to me, but also to my mommy. Jup, I got the shoe loving genes from her. Last year she bought a pair of beautiful shoes at & Other Stories, which tantalized me since the purchase. So you can imagine my joy when my mom asked me if I wanted them now. Eeeeuhm yes, of course, and this deserves a blog post!

Zoals ik al eerder zei:  A girl can never have enough shoes. Niet enkel een zin die op mij van toepassing is, maar ook op mijn mama'tje. Jup, I got the shoe loving genes from her. Zij had vorig jaar een paar prachtige schoenen gekocht van &Other Stories, die mij sinds de aankoop hebben doen watertanden. Dus je kan mijn blijdschap wel voorstellen toen mijn mama mij vroeg of ik ze niet wou hebben. Eeeeuhm ja, natuurlijk en dit verdient  ook een blogpost! 

The heels are actually classic black heels with a fun, festive touch. They are also completely out of leather, something you can always count on at &Other Stories. The tip of the heels are just black, the sides are really where the magic happens. The sides are bronze and have a shiny effect. The back has a stretcher making this shoe stay right where it should be. The heel itself is a reasonable wide and chunky heel, which gives some extra stability and comfort. 


De hakken zijn eigenlijk klassieke zwarte hakken met een leuke, feestelijke touch. Ze zijn ook helemaal van leder, iets waarop je altijd kan rekenen bij &Other Stories. De tip van de hakken zijn gewoon zwart, maar in de zijkanten gebeurt de magie pas echt. De zijkanten zijn brons en hebben een shiny effect. De achterkant heeft een rekker waardoor deze de schoen goed aan de voet zou moeten houden. De hak zelf is een redelijk brede chunky heel, dat voor extra stabiliteit en comfort zorgtThe reason why my mother has given them to me is because she finds them a little too high and not too comfortable. Personally I think they are tremendously comfortable, but I'm also used to walk on high heels, so comfy chunky heels are quite a relief. Another small minus is that the stretcher at the back is already a bit stretched because my mother has a larger size, so here I still have to find something so they don't fall off every time. Anyone ideas?


De reden waarom mijn moeder ze heeft doorgegeven aan mij is omdat ze ze een beetje te hoog vindt en ook niet comfortabel. Persoonlijk vind ik ze wel enorm comfortabel, maar ik loop dan ook geregeld op hoge naaldhakken, dus dan is zo comfy chunky heel echt wel een verademing. Een ander klein minpuntje is dat de rekker achteraan al een beetje uitgerokken is aangezien mijn moeder een groter maat heeft, dus hier moet ik nog iets op vinden zodat ze niet elke keer uitvallen. Iemand ideetjes?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram