Hair - Matrix Oil Wonders Volume Rose

8:10:00 AM


Hiyaa girls! Today I tell you something that women with fine hair are going to be happy about. I'm talking about a new collection of Matrix: Oil Wonders Volume Rose. This Oil Wonders Volume Rose products bring volume to fine hair thanks to a new technology that consists of rosehip oil, that cares about the hair without weighing it down, and is silicone-free, making the hair cleansed in all softness. Today I tell you about two products in this collection: Shampoo and plumping mousse.

○●

Hiyaa girls! Vandaag vertel ik iets waar vrouwen met redelijk fijn haar blij van gaan worden. Ik heb het over een nieuwe collectie van Matrix: Oil Wonders Volume Rose. Deze Oil Wonders Volume Rose producten brengen volume in fijn haar dankzij een nieuwe technologie die bestaat uit rozenbottelolie, dat het haar verzorgt zonder te verzwaren, en siliconenvrij is, waardoor het haar wordt gereinigd in alle zachtheid. Vandaag vertel ik over twee producten uit deze collectie: de shampoo en plumping mousse. 


VOLUME ROSE SHAMPOOThe shampoo is a lightweight, silicone-free shampoo that cleanses the hair in all sweetness and removes residue products making the hair soft and shiny. Key ingredient here is the rosehip oil which has three essential benefits. Firstly, it gives volume by increasing the diameter of the hair, secondly, it has a nourishing effect, making the hair lightweight and reinforced. Finally, it also has a purifying effect and removes the heavy lipids. Result: volume!

○●

De shampoo is een vederlichte, siliconenvrije shampoo die het haar in alle zachtheid reinigt en restjes producten verwijdert zodat het haar zacht en glanzend wordt. Key ingredient hier is de rozenbottelolie dat drie essentiële voordelen heeft. Ten eerste geeft het volume door de haardiameter te laten toenemen, ten tweede heeft het een voedend effect, waardoor het haar vederlicht en versterkt wordt. Als laatste heeft het ook een zuiverend effect en verwijdert het de zware lipiden. Resultaat: volume!You apply the shampoo like any other shampoo. This shampoo makes more than any other shampoo sure it cleanses the hair, so it is important that you wash your hair thoroughly and rinse thoroughly, so all residues and impurities are gone. The substance of shampoo is in itself quite bright and airy, and it has a delicious fragrance. This bus has a capacity of 300 ml, which you pay approximately € 13.40 for. After the shampoo there is also a Oils Wonders Volume Rose conditioner and you can apply that to the hair after use, but I didn't use it myself.
○●

De shampoo breng je natuurlijk aan zoals elke andere shampoo. Deze shampoo zorgt meer dan elke andere shampoo voor het reinigen van het haar, daarom is het belangrijk dat je je haar grondig wast en ook grondig uitspoelt, zodat alle residu's en onzuiverheden verdwenen zijn. De substantie van shampoo is op zich al redelijk licht en luchtig, én het heeft een heerlijke geur. Deze bus heeft een inhoud van 300 ml, waarvoor je zo'n € 13,40 betaalt. Na de shampoo is er natuurlijk ook een Oils Wonders Volume Rose conditioner die je aanbrengt op het haar na gebruik, deze heb ik zelf echter niet gebruikt. 


VOLUME ROSE PLUMPING MOUSSEThe second product is the Rose Volume Plumping Mousse. This is a volume foam that nourishes and supports the hair lightly. The foam provides soft fixation which in turn allows for flexible volume, a little oomph but in a light-hearted way. The result is a soft texture without cardboard effect. Again, the main ingredient is Rosehip oil that provides groomed hair without weighing it down and nourishes it through and through.

○●

Het tweede product is de Volume Rose Plumping Mousse. Dit is een volumeschuim dat het haar voedt en lichtjes ondersteunt. De mousse zorgt voor lichte fixatie dat dan weer zorgt voor soepel volume, een beetje oomph maar op een luchtige manier. Het resultaat is een zachte textuur zonder kartoneffect. Ook hier weer is het voornaamste bestanddeel de rozenbottelolie dat zorgt voor verzorgd haar zonder het te verzwaren en voeding van het haar door en door. You apply the Rose Volume Plumping Mousse as you apply any other volume mousse. For added flexibility and volume you spend an amount the size of a golf ball to towel-dried hair, from root to tip. Before use, you obviously shake the bus so that the ingredients mix well. After application, you dry your and you bring it into shape as usual. The bus has a capacity of 250 ml and costs € 18.50.

○●

De Volume Rose Plumping Mousse breng je aan zoals je elke andere volume mousse aanbrengt. Voor extra soepelheid en volume breng je een hoeveelheid ter grootte van een golfbal aan op handdoekdroog haar, van wortel tot punt. Voor het gebruik, moet je natuurlijk goed schudden met de bus zodat de ingrediënten goed mixen. Na het aanbrengen, föhn je het haar en breng je het in model zoals gewoonlijk. De bus heeft een inhoud van 250 ml en kost €18,50.
And the result? Well that's your normal hair with that little bit more oomph. The effect is not extreme or shocking, but it does provide an extra boost which still endures a whole day. As you can see, my hair still got a slight boost after using the shampoo and volume mousse. Which one here is the most responsible for it, I can not say for sure, but I'm happy. What do you think of these products? Were you already familiar with this range?

○●

En het resultaat? Wel dat is je normale haar met dat beetje meer oomph in. Het effect is niet extreem of wereldschokkend, maar het zorgt wel voor een extra boost die toch een hele dag stand houdt. Zoals je kan zien heeft mijn haar toch een licht boost gekregen na het gebruik van de shampoo en volume mousse. Welke van de twee hier het meest voor verantwoordelijk voor is, kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ik ben content. Wat vind jij van deze producten? Was jij hier al mee bekend?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram