Beauty - The Body Shop Seaweed Pore-Cleansing Facial Exfoliator

8:04:00 AM


Hiyaa girls! Today there is some seaweed on the menu, seaweed face indeed. A while ago - say a long time ago - I bought this Seaweed Pore-Cleansing Facial Exfoliator by The Body Shop. I was indeed looking for a nice facial scrub that is gentle enough for my delicate skin, but a good scrub. I took this Seaweed Exfoliator home and now after using it for a month, I'll tell you my experience with this Facial Exfoliator.

○●

Hiyaa girls! Vandaag staat er wat zeewier op het menu, zeewier voor het gezicht weliswaar. Een tijdje geleden - zeg maar een hele tijd geleden - kocht ik deze Seaweed Pore-cleansing Facial Exfoliator bij The Body Shop. Ik was namelijk op zoek naar een fijne gezichtsscrub die zacht genoeg is voor mijn tere huid, maar toch voldoende scrub. Ik nam deze Seaweed Exfoliator naar huis en nu na een maandje te hebben gebruikt, vertel ik jullie mijn ervaring met deze Facial Exfoliator. 
This Seaweed Pore-Cleansing Facial Exfoliator is a facial scrub that deeply cleanses the skin using seaweed extracts and also ensures that the oil from your skin gets balanced - well, in the case of oily skin of course. The tube has a volume of about 75 ml. That does not sound like a lot, but I'm using it for a few months now, and it still keeps going. To exfoliate your face completely, you actually don't need a lot of this product.

○●

Deze Seaweed Pore-cleansing Facial Exfoliator is een gezichtsscrub die door gebruik van zeewier extracten de huid diep reinigt en eveneens zorgt dat de olie van je huid - in geval van een vette huid dan vooral - een balans vindt. De tube heeft een inhoud van zo'n 75 ml. Dat klinkt niet enorm veel, maar ik doe hier nu al een aantal maanden mee en hij loopt nog steeds niet op zijn einde. Om je gezicht helemaal te scrubben, heb je namelijk niet echt enorm veel product nodig. 
Besides the fact that this scrub ensures that the pores are cleansed, the scrub particles also ensure that the skin is softened. The bladderwrack seaweed in this scrub grows wild in clean waters off the south west coast of Ireland, so very natural. The scrub particles themselves are also quite fine, in this way, it is not too coarse to use it on the face. Personally, this scrub is just coarse enough for me to cleanse my skin, without damaging my face - what is a must of course with a facial scrub.

○●

Naast het feit dat deze scrub ervoor zorgt dat de poriën worden gereinigd, zorgen de scrubdeeltjes er ook voor dat de huid verzacht wordt. Het blaaswier zeewier die hier gebruikt wordt in deze scrub, groeit overigens in het wild in schone wateren voor de zuid-westkust van Ierland. De scrubdeeltjes zelf zijn ook redelijk fijn, op deze manier is het niet te grof om het op het gezicht te gebruiken. Persoonlijke is de scrub voor mij net grof genoeg om voldoende te reinigen, zonder mijn gezicht te beschadigen - wat wel een must is bij een gezichtsscrub natuurlijk.
Like I said, you do not need a huge amount of this scrub to do your face. The amount of the swatch, for example, is more than adequate. You apply this scrub to a wet face and massage it in with a circular motion. Because you massage it in on the wet skin, the gel-like translucent scrub gets a milky white color, which is also much more fluid than a gel. After you've done your entire face, rinse with lukewarm water. I use this scrub only in the shower, about 1 or 2 times a week. After using my face feels deliciously smooth and fresh. I also have a lot fewer impurities after a while, so that's definitely a nice plus.

○●

Zoals ik al zei, heb je niet enorm veel nodig van deze scrub om je gezicht te doen. De hoeveelheid van de swatch is bijvoorbeeld meer dan voldoende. Deze scrub breng je aan op een nat gezicht en masseer je daarbij in met cirkelvormige bewegingen. Doordat je het inmasseert op de natte huid, krijgt de de gelachtige doorschijnende scrub een witte melkachtige kleur die eveneens veel vloeibaarder is dan een gel. Nadat je je hele gezicht hebt gedaan, spoel je na met lauw water. Ik gebruik deze scrub enkel onder de douche, ongeveer 1 a 2 keer per week. Na gebruik voelt mijn gezicht heerlijk glad en fresh aan. Ook heb ik heel wat minder onzuiverheden na een tijdje deze te gebruiken, dus dat is ook zeker een mooie plus. In summary, I am satisfied with this scrub. It is not a magical product, but it is certainly a pleasant facial scrub to keep you skin pure and clean. The scrub particles are just perfect for my skin. You can buy this Seaweed Pore-Cleansing Facial Exfoliator at The Body Shop for about € 13. What I personally find a good price for this product, especially since it's very economical. Are you familiar with this scrub? Which facial scrub are you currently using?

○●

Samengevat, ben ik wel tevreden van deze scrub. Het is geen magical product, maar het is zeker wel een aangename gezichtsscrub om je huid zuiver en schoon mee te houden. De scrubdeeltjes zijn voor mijn huid helemaal zoals het moet. Deze Seaweed Pore-Cleansing Facial Exfoliator koop je bij The Body Shop voor zo'n € 13. Wat ik persoonlijk een mooie prijs vind voor dit product, zeker aangezien je hier wel even mee doet. Ben jij bekend met deze scrub? Welke gezichtsscrub gebruik jij momenteel?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram