New - H&M and Stradivarius Sales

8:10:00 AM


Hiyaa girls! In July, the sales started, everyone knows probably. And those who do not know, maybe were living under a rock. Anyway, since it's work work work for me in July and I don't really look forward to shop in the masses on the weekend, I have followed the sales behind my laptop. It did not take long before I had filled my shopping cart. Today I show you my online sales purchases at H & M and Stradivarius.

○●

Hiyaa girls! In juli zijn de solden begonnen, dat weet iedereen allicht al. En wie dit niet weet, leeft misschien wel onder een steen. Anyway, aangezien het work work work is voor mij in juli en ik het niet echt zie zitten om de massa te trotseren in het weekend, heb ik de sales vooral vanachter mijn laptop gevolgd. Het duurde dan ook niet lang vooraleer ik mijn winkelmandje had gevuld. Vandaag laat ik jullie mijn online solden aankopen zien van bij H&M en Stradivarius.

H&MFirst I bought me a pair of leather espadrilles at H & M. I already had seen these shoes online, but I decided to wait for the summer sales. And it paid off, because I bought these cute espadrilles for half the price. They are entirely made out of leather, both inside and outside, with the difference that the sole is made of the same material as the outside and tip. It has a beautiful camel color, perfect to combine with my wardrobe.

○●

Allereerst heb ik mij een paar lederen espadrilles gekocht bij H&M. Ik had deze al eerder gezien online, maar ik besloot nog even te wachten op de solden. And it paid off, want deze leuke espadrilles heb ik kunnen kopen voor de helft van de prijs. Ze zijn helemaal van lederen, zowel van binnen als van buiten, met het verschil dat de zool bestaat uit hetzelfde materiaal als de buitenkant en tip. Het heeft een mooie camel kleur, ideaal om te combineren met mijn kleerkast. 
In addition, I bought two simple black tops online at H & M, for very small prices. One top has two fine straps with a racer back. The other top is a black fitting shirt with one shoulder. Again a classic that I can wear with just about anything. So two beautiful additions to my wardrobe.

○●

Daarnaast heb ik nog twee simpele zwarte topjes gekocht online bij H&M, voor hele kleine prijsjes. Het ene topje heeft twee fijne bandjes met een racerback aan de achterkant. Het andere topje is een zwart aansluitende shirt met één schouder. Ook weer een klassieker die ik zowat overal bij kan dragen. Twee mooie aanwinsten voor mijn kleerkast dus. As a final clothing item I bought this gray body at H & M . It looks like a t-shirt, but it is a body with long sleeves. Because the body has a closure with buttons at the bottom, this is pretty fitting around the body. It is laced in at the top, which makes this item a bit more special. Again an easy item that is easy to combine.

○●

Als laatste kledingitem bij H&M kocht ik mij deze grijze body. Het lijkt op een t-shirt, maar het is een body met lange mouwen. Doordat het een body is met sluitingsknoopjes onderaan, zit deze mooi aansluitende rond het lichaam. Vanboven is er een rijgsluiting wat dit item toch weer een tikkeltje specialer maakt. Ook weer een makkelijk item dat eenvoudig te combineren is.In addition, I bought me some nice earrings in two colors. It is a set of four earrings, two silver and two rose gold. I bought this mainly for the rose gold jewels, as I have four extra holes in my ears and I did not have any rose gold earrings for. them I bought this also for the half of the price.

○●

Daarnaast kocht ik mij ook nog leuke oorbelletjes in twee kleuren. Het is een set van vier oorbelletjes, waarvan twee zilverkleurig en twee rose goudkleurig. Ik kocht deze vooral voor de rose gouden juweeltjes, aangezien ik nog vier extra gaatjes heb in mijn oren en ik hier nog geen enkel rose gouden oorbelletjes voor had. Ook deze kocht ik voor de helft van de prijs. 

STRADIVARIUSAt Stradivarius I bought then three items, one of which I won't show you yet. Because this item surely deserves its own article. Firstly I bought a pair of jeans, specifically a trashed mom jeans. A mom-jeans is a kind of high waist boyfriend jeans. Personally, I really do like this style, though it is not always easy to style. The jeans are good quality pants with holes in both legs, which actually doesn't sound like quality when I think about it. 

○●

Bij Stradivarius kocht ik dan ook een drietal items, één daarvan toon ik nu nog niet. Dit omdat dat item toch wel een eigen nieuwsbericht verdient. Ik kocht mij allereerst een jeansbroek, meer bepaald een trashed mom jeans. Een mom-jeans is een soort van high waist boyfriend jeans. Persoonlijk ben ik wel helemaal te vinden voor deze stijl, al is deze niet altijd even makkelijk te stijlen. De jeans is een goede kwaliteitsvolle broek met gaten in beide broekspijpen, wat niet echt kwalitatief klinkt als ik er zo over denk.
The last item is a black miniskirt. The skirt has a wide band at the top with ruffles, creating extra volume in the skirt. So it's a nice voluminous mini skirt with two pockets on the sides, thus also very functional too. It is quite comfortable thanks to the cut and the chosen fabric.

○●

Het laatste item is deze zwarte minirok. De rok heeft een brede band aan de bovenkant met ruffles, wat zorgt voor extra volume in de rok. Het is dus een leuke volumineuze minirok mét twee zakken aan de zijkanten, dus nog eens functioneel ook. Het zit daarnaast ook heel comfortabel door de snit en de gekozen stof. 


So these are my sale purchases, well yeah anyway my provisional purchases. As I do not really plan to make more purchases, but never say never. What do you think about sales items? What's your favorite item? Let me hear about it!

○●

Zo dit zijn mijn solden aankopen, wel ja toch mijn voorlopige aankopen. Al plan ik niet echt nog meer aankopen te doen, maar never say never. Wat vind jij van mijn solden aankopen? Wat is jouw favorieten item? Laat maar horen!

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram