Beauty - KIKO Nail Lacquer Lilac & Violet Microglitter

8:02:00 AM


Hiyaa girls! I told you earlier that I had bought some stuff at KIKO when I was in Milan during our trip to Italy. Among these things were these two nail polishes. Both nail polishes have a purple hue, but one has a pastel shade and is ideal for summer and the other is dark purple with a fine glitter. Are you gonna check out my new colors with me?

○●

Hiyaa girls! Ik vertelde jullie eerder al dat ik een aantal spulletjes had gekocht bij KIKO wanneer ik in Milaan was tijdens onze reis naar Italië. Onder deze spulletjes zaten deze twee nagellakjes. Beide nagellakjes hebben een paarse tint, maar de ene heeft een pastel tint en is ideaal voor de zomer en het andere lakje is donkerpaars met een mooie glitter in. Kijken jullie mee naar mijn nieuwe kleurtjes?


LILAC (N° 330)
The first nail polish that I show you is number 330, with the name 'Lilac'. This nail polish has a gel texture. This texture provides a nice shine and has the ideal fluidity for perfect application. The special wax ensures that the pigments adhere more easily to the nail and form a strong and elastic layer. Finally, there is also Citral, an active ingredient of natural origin with firming and hardening properties. The color lilac is a full, lavender color.

○●

Het eerste nagellakje dat ik jullie voorstel is nummer 330, met de naam 'Lilac'. Deze nagellak heeft een geltextuur. Deze textuur zorgt voor een mooie lakglans en de ideale vloeibaarheid voor het perfect aan te brengen. De speciale was zorgt er dan weer voor dat de pigmenten makkelijker aan de nagel hechten en een elastisch en sterk laagje vormen. Als laatste is er ook nog Citral, een actief bestanddeel van natuurlijke oorsprong met verstevigende en verhardende eigenschappen. De kleur Lilac is een volle, lavendelkleur. 
The brush of this Nail Lacquer is a brush with long bristles that fans out wide when applying the nail polish on the nails. The nail polish itself is quite smooth, but not to the extent that it is not easy to apply. The first layer applies a little streaky, but the second layer will correct this immediately. A second layer gives full coverage, or you apply one thicker layer, and thus it also covers all. The application is really easy. About the color I am also very excited because it's the perfect pastel purple color, something I had been looking for a long time. The nail polish is also strong as promised, because it stays perfect for three days until I see the first chips.


○●

Het borsteltje van de Nail Lacquer is een lange borsteltje met haren die mooi wijd uitwaaieren bij het aanbrengen van de nagellak op de nagels. De nagellak zelf is heel smeuïg, maar niet in die mate dat het niet makkelijk aanbrengt. De eerste laag brengt een beetje streperig aan, maar de tweede laag corrigeert dit direct. Een tweede laag denkt ook volledig, of je brengt één dikkere laag aan en daarmee dekt het ook helemaal. Het aanbrengen is dus echt makkelijk. Over de kleur ben ik overigens ook enorm enthousiast, want het is de ideale pastel paarse kleur, iets waar ik al lang naar zocht. De nagellak is ook sterk zoals beloofd, want ik doe er met gemak 3 dagen mee totdat ik de eerste chips zie. 


VIOLET MICROGLITTER (N° 255)
The second lakje has number 255 and is called 'Violet Micro Glitter', for the simple reason that this is a nail polish with tiny mini glitter - micro glitter - in it. Also this nail polish is firming and hardening. It has the same gel texture as the previous nail polish that provides shine and fluidity, making it easy to apply. Again, you have the special wax and Citral found as ingredients in the other nail polish too. These Nail Lacquers are moreover composed without the addition of aggressive ingredients such as toluene, camphor, DBP, formaldehyde resin and formaldehyde, both with this color as the other color.

○●

Het tweede lakje heeft de nummer 255 en heet 'Violet Microglitter', voor de simpele reden dat dit een nagellak is met hele kleine mini glitters - microglitters -  in. Ook deze nagellak is verstevigende en verhardend. Het heeft dezelfde geltextuur als de vorige lakje dat zorgt voor glans en vloeibaarheid waardoor het makkelijk aanbrengt. Ook hier kan je de speciale was en Citral terugvinden als bestanddelen. Deze Nail Lacquers zijn overigens samengesteld zonder toevoeging van agressieve ingrediënten als tolueen, kamfer, DBP, formaldehydehars en formaldehyde, zowel deze kleur als de andere kleur.
This nail polish has the same handy brush as the other color. The brush is long and fans out wide during the application of the nail polish on the nails. Unlike the other color, this color doesn't apply streaky, and even more: this nail polish perfectly covers in one coat. The color is also quite what I had expected. The main color is mainly dark purple, but the different colors of glitter make for a beautiful (light) effect. Both from far and up close, it shows as a very special nail polish. this color also remains a long period perfectly on the nails, a minimum of three days.


○●

Dit nagellakje heeft dezelfde handige borstel als het andere kleurtje. Het borsteltje is lang en waaiert wijd uit bij het aanbrengen van de nagellak op de nagels. In tegenstelling met het andere kleurtje, brengt deze helemaal niet streperig aan en meer zelfs: dit nagellakje brengt al met één laagje perfect aan en dekt de nagels helemaal. Heel zuinig dus. De kleur is overigens ook helemaal wat ik ervan had verwacht. De hoofdkleur is voornamelijk donkerpaars, maar de verschillende kleurtjes van glitters zorgen voor een prachtig (licht)effect. Zowel van vers als van dichtbij toont dit nagellakje heel speciaal. Ook deze kleur blijft een lange tijd perfect op de nagels, minimaal drie dagen. Overall I am very satisfied of this nail polishes. Both colors I find really great and can be applied nicely without too much of a mess. The light purple coloring is perfect with its pastel color for this spring and summer. The other polish is slightly darker, but very special with all the glitter. Both colors apply easily and remain intact for some days. You can buy these nail polishes at Kiko for about € 3.90. I bought them during an action so I could buy both polishes for that amount. Anyway € 3.90 is a great price for such quality nail polishes.


○●

Over het algemeen ben ik super tevreden van deze nagellakjes. Beide kleuren vind ik echt geweldig en kunnen mooi aangebracht worden zonder te veel geknoei. Het licht paarse kleurtje is door zijn pastel kleur perfect voor deze lente en zomer. Het ander lakje is iets donkerder, maar door de glitters wel heel speciaal. Beide kleurtjes brengen makkelijk aan en blijven ook lang intact. Deze nagellakjes koop je bij Kiko voor zo'n € 3,90. Ik heb ze tijdens een actie gekocht waardoor ik beide lakjes voor dat bedrag kon kopen. Maar hoe dan ook is € 3,90 een mooie prijs voor dergelijke kwalitatieve nagellakjes. 

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram