Travel - Italy, from Rome to Venice (Part II)

8:32:00 AM


Hiyaa girls! Last month, I went to Italy for two weeks with my boyfriend. As I have told in advance, we made a trip from Rome to Venice with stops in Florence, Milan and Verona. I told you earlier about our trip in Rome and Florence, today I'll tell you all about the different destinations, namely Milan, Verona and Venice.

○●

Hiyaa girls! Vorige maand ben ik twee weken naar Italië getrokken met mijn vriend. Zoals ik al op voorhand had verteld, hebben we een rondreis gemaakt van Rome tot Venetië met tussenstops in Firenze, Milaan en Verona. Ik vertelde jullie al eerder over onze reis in Rome en Firenze, vandaag vertel ik jullie alles over de andere bestemmingen, namelijk Milaan, Verona en Venetië. 

MILAN
So from Florence we arrived by train at night in Milan. Since we had a hotel located near the Cathedral of Milan, we also discovered the underground network. We stayed, unlike Rome and Florence, two days in Milan. On the first day we did the typical tourist places, such as the Milan cathedral. Here we went inside and we climbed it. Although the exterior is beautiful, the inside of the cathedral was pretty gray and sober. The top of the cathedral was then again superb with a nice view.

○●

Dus vanuit Firenze zijn we met de trein tegen de avond aangekomen in Milaan. Aangezien we een hotel hadden vlakbij de kathedraal van Milaan, hebben we toen ook het metronetwerk ontdekt. We verbleven in tegenstelling tot Rome en Firenze, twee dagen in Milaan. Op de eerste dag deden we de typische toeristische plaatsjes, zoals natuurlijk de kathedraal van Milaan. Deze zijn we ook binnen gegaan en hebben we beklommen. Hoewel de buitenkant echt prachtig is, was de binnenkant van de kathedraal vrij grijs en sober. De bovenkant van de kathedraal was dan ook weer prachtig met een mooi uitzicht.
On the first day we went to the well known gallery with its expensive brand shops. So we went through the various ancient Roman gates to the park located at the Castello Sforzesco, an ancient fortress where are several museums now. We also visited a few museums, the biggest reason for this was the Pieta which Michelangelo sculpted before his death - and so could not finish it. That night we also explored the nightlife of Milan, with delicious Mojitos. The next day we went to the Leonardo Da Vinci museum, where a reproduction of The Last Supper can be found and we have used our free time to shop around a bit.

○●

Op de eerste dag zijn we ook lang de bekende galerij gegaan met zijn dure merkwinkels. Zo gingen we via de verschillende oude Romeinse poorten naar het park gelegen aan Castello Sforzesco, een oude burcht waar nu verschillende musea zijn. Daar hebben we ook een paar musea bezocht, de grootste reden omdat de Pieta die Michelangelo beeldhouwde - en niet kon afmaken - daar te bezichtigen was. Die avond hebben ook het nachtleven van Milaan verkend, met lekkere Mojito's. De volgende dag zijn we nog naar het Leonardo Da Vinci museum gegaan waar een reproductie van Het Laatste Avondmaal te vinden is en hebben we gebruik gemaakt van onze vrije uren om een beetje te shoppen.VERONA

Our last stop was Verona. An ancient and picturesque town that is best known for the story of Romeo and Juliet. In Verona we also stayed at a lovely B & B for two days. We actually done just about all visits in Verona on the first day. First, the arena, one of the few intact arenas like the Coliseum. This arena is in fact still used for concerts because of the acoustics, during our first evening there was a concert. Of course we also visited Verona Cathedral, Teatro Romano, CastelVecchio...

○●

Onze voorlaatste stop was Verona. Een oude en pittoreske stad die vooral door het verhaal van Romeo en Julia bekend is geworden. In Verona verbleven we eveneens in een leuke B&B voor twee dagen. Op de eerste dag hebben we eigenlijk zowat alle bezichtigingen van Verona gedaan. Als eerste de arena, één van de weinig intact gebleven arena's zoals het Colloseum. Deze arena wordt namelijk nog steeds gebruikt voor concerten vanwege de akoestiek, tijdens onze eerste avond was er ook een concert. Ook de kathedraal van Verona, Teatro Romano, CastelVecchio... hebben we even bezocht. 

In the evening we enjoyed the delicious Italian cuisine and especially the delicious 'aperitivo' given as an extra with the wines. Our second day was a day of nature. Our first stop was Giardino Giusti, beautifully gardens in the heart of Verona. Because it is hidden in the small alleys of Verona, it is not at all touristy so we were able to enjoy a calm, sunny day with beautiful views of Verona. Then we went to the old outside walls of Verona where we surprisingly found a relaxed, open lawn.

○●

's Avonds hebben we genoten van de heerlijke Italiaanse keuken en meer bepaald de heerlijke 'aperitivo' bij de wijntjes. Van onze tweede dag hebben we een natuurdagje gemaakt. Onze eerste stop was Giardino Giusti, prachtig onderhouden tuinen in het hartje van Verona. Doordat het verstopt ligt in de kleine steegjes van Verona, is het ook totaal niet toeristisch waardoor we van een rustige, zonnige dag hebben kunnen genieten, met prachtig uitzicht op Verona. Daarna zijn we naar de oude buitenmuren van Verona gegaan waar we verrassend genoeg nog een relax, open grasveld vonden. 

VENICE

Our last stop was Venice, where we stayed a total of three days. Since we had to catch our flight the third day, it was ultimately two and a half days. The hostel we stayed in was actually an old monastery, not very romantic. The huge number of tourism in Venice was doing void anyway to the romantic atmosphere. On the first day we climbed the Campanile di San Marco for a great view, then we went through the many bridges to the other side of the Grand Canal then come through the Realto bridge back to San Marco.

○●

Onze laatste stop was Venetië, daar verbleven we in totaal drie dagen. Aangezien we op de derde dag onze vlucht moesten halen, was het uiteindelijk iets minder. De hostel waar we verbleven was eigenlijk een oud klooster, niet heel erg romantisch. Het enorme aantal toerisme in Venetïe deed eigenlijk sowieso al teniet aan de romantische sfeer. Op de eerste dag beklommen we de Campanile  di San Marco voor een prachtig uitzicht, daarna gingen we via de vele bruggetjes naar de overkant van he Grand Canal om dan via de Realto brug terug bij San Marco aan te komen. 

On day two we did an island tour with the public boats. Here we bought a ticket for 24 hours with the bus boat from Venice. Our first stop was Murano, famous for its glass blowers. The second stop was Burano, a picturesque town with all kinds of colorful houses with shops specializing in lace scarves. Torcello, the third stop was a small hamlet where one large channel running through with beautiful scenery along the waterfronts. We also have done a few islands, but they were less noticeable. On the third day we went to the Doge's Palace at St. Mark's Square and wthen e left for the airport.

○●

Op dag twee deden we een eilandtoer met de busboot. Hierbij kochten we een kaartje om 24u met de busboot door Venetië te kunnen varen. Onze eerste stop was Murano, bekend voor zijn glasblazers. De tweede stop was Burano, een pittoresk stadje met allerlei kleurrijke huisjes met winkeltjes gespecialiseerd in kanten sjaaltjes en dergelijke. Derde stop was Torcello een klein gehucht waar één groot kanaal doorloopt met prachtig natuur langs de waterkanten. Daarnaast hebben we nog een paar eilanden gedaan, maar die waren minder noemenswaardig. Op de derde dag hebben we Doge paleis op het San Marco plein bezocht en zijn we vertrokken naar het vliegveld.


So that was our trip to Italy, we have enjoyed it a lot and so we were a little bummed that it was so fast. Have you been to one of these cities?

○●

Zo dat was in zijn geheel onze reis naar Italië, we hebben er ongelooflijk van genoten en we waren dus wel een beetje bummed dat het zo snel voorbij was. Ben jij al in één van deze steden geweest? 

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram