Travel - Italy, from Rome to Venice (Part I)

8:06:00 AM


Hiyaa girls! Last month, I went to Italy for two weeks with my boyfriend. As I have told in advance, we made a trip from Rome to Venice with stops in Florence, Milan and Verona. Today I tell you about the first days of our trip and the days in Rome and Florence. It were very busy first days, but definitely worth it. Read on in order to learn all about it.

○●

Hiyaa girls! Vorige maand ben ik twee weken naar Italië getrokken met mijn vriend. Zoals ik al op voorhand had verteld, hebben we een rondreis gemaakt van Rome tot Venetië met tussenstops in Firenze, Milaan en Verona. Vandaag vertel ik jullie over de eerste dagen van onze reis en over de dagen in Rome en Firenze. Het waren heel erg drukke eerste dagen, maar zeker en vast wel waard. Lees snel verder om er alles over te weten te komen. 

ROME


Actually we arrived in the late afternoon in Rome, so in total we were there three days and a quarter , let's say. That night we made our plans and saw the Trevi fountain by night. The first day we naturally went to the Coliseum, a really impressive building to walk round with a rich history. Then we proceeded to the Forum Romanum, site of several ancient Roman temples and houses. And then we went further on, crossing the town to Circus Maximus, and ending at the monument of Vittorio Emanuele II.

○●

Eigenlijk kwamen we in de late namiddag aan in Rome, dus in totaal waren we daar 3 dagen en een kwart zeg maar. Die avond hebben we onze plannen opgemaakt en de Trevi fontein by night gezien. De eerste dag zijn we natuurlijk naar het colosseum gegaan, echt wel een impressive gebouw om in ronde te lopen met een rijke geschiedenis. Daarna zijn we over gegaan naar het Forum Romanum, site met verschillende oude Romeinse tempels en huizen. Zo hebben we verder de stad doorkruist naar Circus Maximus om dan te eindigen bij het monument gebouw van Vittorio Emanuele II.
On Day 2 in Rome we visited the Vatican. Surprisingly, the buzz was quite okay, something that we experienced throughout the trip. so May was certainly a good timing for our trip. Of course we went inside the Vatican itself, we have seen the tombs and we went all the way to the upper dome of the Vatican which gave a beautiful view. After the Vatican, we went to Villa Borghese, a beautiful park in the heart of Rome where we cycled around a bit.

○●

Op dag 2 in Rome bezochten we het Vaticaan. Verrassend genoeg viel de drukte heel goed mee, iets dat we ervoeren doorheen de hele reis. Dus mei was zeker wel een goede timing voor onze reis. Uiteraard zijn we binnen gegaan in het Vaticaan zelf, hebben we de tombes gezien en zijn we ook helemaal tot de bovenste koepel van het vaticaan geklommen wat een prachtig uitzicht gaf. Na Vaticaanstad zijn we naar Villa Borghese gegaan, een prachtig groot park in hartje Rome waar je eventjes rond hebben gefietst. 


Our last day in Rome we closed by visiting the remaining monuments and parks. Thus, we have again  another day visited the Trevi fountain, but at that time they were just cleaning it of all the pennies thrown in it. Apparently they get an amount of € 2,000 per day out of that fountain. The photo above is on top of Castle Del Angelo, an ancient fortress which even was used in the Middle Ages as a settlement. On the third day it was time to travel to Florence by train.

○●

Onze laatste dag in Rome sloten we af door de overgebleven monumenten en parken bezocht. Zo hebben we ook nog eens de Trevi fontein overdag bezocht, maar op dat moment waren ze die net aan het vrijmaken van alle centjes die daarin werden gegooid. Blijkbaar halen ze daar in Rome zo'n bedrag van €2000 per dag op. De foto hierboven is bovenop Castle Del Angelo, een oude burcht die in zelfs in de Middeleeuwen ook nog werd gebruikt als vestiging. Op de derde dag was het 's avonds tijd om door te reis naar Firenze met de trein. 


FLORENCE

So in the evening we arrived in Florence. Upon our arrival we were greeted by all the many leather booths in the small, narrow streets. In Florence we stayed in a cozy B & B near the St Lorenzo church. Our first day in Florence was in the morning a bit rainy so the perfect time to check out the David - the real deal - from Michelangelo in the Galleria del'Accademia and then proceed to Uffizi Gallery. We also visited Pallazo Vecchio, The St Lorenzo church and other beautiful buildings - honestly, really too many to mention.
○●

Dus 's avonds kwamen we aan in Firenze. Bij onze aankomst werden we al begroet door de vele lederkraampjes in de kleine, smalle straatjes. In Firenze verbleven we in een gezellige B&B vlakbij de St Lorenzo kerk. Onze eerste dag in Firenze was in de voormiddag een beetje regenachtig dus het perfecte moment om dé David - da real deal - van Michelangelo te gaan bekijken in de Galleria del'Accademia en daarna door te gaan naar Galleria d'Uffizi. Ook Pallazo Vecchio bezochten we even, de St Lorenze kerk en andere mooie gebouwen - eerlijk waar, echt te veel om op te noemen. 

On day 2, we went by train to Pisa to see the famous Tower of Pisa, we have obviously seen it and also climbed it. This took only half a day, so after Pisa we took our time to check out the Duomo of Florence and of course to climb it too, which gave a beautiful view over the whole of Florence. On the third and last day we went to Palazzo Pitti and the Boboli Gardens. It was a beautiful day with 27° C and really the ideal day to visit the beautiful gardens. This too gave a beautiful view on Florence and the Duomo.
○●

Op dag 2 gingen we met de trein naar Pisa om de befaamde Toren van Pisa te zien, die hebben we uiteraard gezien en eveneens beklommen. Dit nam maar een half dagje in beslag dus na Pisa hebben we onze tijd genomen om de Duomo van Firenze eens goed te bekijken en natuurlijk ook te beklimmen, wat alweer een prachtig uitzicht gaf over geheel Firenze. Op de derde en laatste dag zijn we dan naar Palazzo Pitti en de Boboli tuinen gegaan. Het was een prachtige dag van 27°C en echt wel dé ideale dag om die prachtige tuinen te bezoeken. Ook gaf dit weer een prachtig uit zicht op Firenze en de Duomo. 


This was a - very - short  description of our first six days of our trip. After Florence we traveled to Milan, Verona and Venice. But I tell you in the next post all about that. Telling it all at once, would be be too much. For us were Rome and Florence definitely worth it and actually the highlight of our trip. Obviously these three cities were also wonderful, but Rome still is Rome. Have you ever been to one of these two cities?

○●

Dit was even - heel - kort onze eerste zes dagen van onze reis. Na Firenze zijn we door gereisd naar Milaan, Verona en Venetië. Maar daar vertel ik in het volgende bericht alles over. Alles in één keer vertellen, zou iets te veel van het goede zijn. Voor ons waren Rome en Firenze zéker de moeite waard en ook eigenlijk wel het hoogtepunt van onze reis ineens. Uiteraard waren de volgende drie steden ook wel prachtig, maar Rome blijft Rome natuurlijk. Ben jij ooit al in één van deze twee steden geweest?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram