Outfit - Black, Khaki & White Lace

8:12:00 AM


Hiyaa sweeties! Another week, another outfit. The last days - you can say weeks - the weather in Belgium is pretty sad and wet. So you can already imagine how happy I was when I finally saw a few rays of sunshine Sunday. Because thanks to those sun rays, I could finally show my latest acquisition: a white lace skirt. Ideal for summer.. of course if this is still planning on coming this year. Are you going to check this look out with me?

○●

Hiyaa sweeties! Another week, another outfit. De laatste dagen - zeg maar weken - is het weer in België redelijk triest en nat. Dus jullie kunnen zich al voorstellen hoe blij ik was toen ik zondag eindelijk een paar zonnestralen zag. Want dankzij die zonnestralen, kon ik ook eindelijk mijn laatste aanwinst laten zien: een wit, kanten rokje. Ideaal voor de zomer.. moest deze nog komen natuurlijk. Kijk je even mee?


I have put this white lace skirt extra in the spotlight by combining it with other dark colors. It is then again a perfect match to my new crop top that I bought in Italy, so two new items in one outfit. I'm spoiling you guys. As the temperatures remained approximately around 20 ° C, I still opted for a blazer. For me, this skirt has the ideal length and materials for the current temperatures. I'm also wearing my Birkenstocks here - they're still cool right? - because I found them surprisingly fit for this look.

○●

Dit witte rokje heb ik extra in de kijker gezet door te combineren met andere donkere kleuren. Het is daarbij nog eens een perfect match met mijn nieuwe crop top die ik in Italië heb gekocht, dus twee nieuwe items in één outfit. I'm spoiling you guys. Aangezien de temperaturen ongeveer rond de 20°C bleven, heb ik toch geopteerd voor een blazer. Voor mij heeft deze rok overigens de ideale lengte en materialen voor de huidige temperaturen. Daarnaast heb ik ook even mijn Birkenstocks  - they're still cool right? - weer uit de kast gehaald, want ik vond ze verrassend leuk gaan met deze look 
This look I finished with some nice extras like my vintage hat - received / claimed from my Mommy - and of course a few jewels. Since the outfit itself requires quite a lot of attention, I chose a few small items in silver and black in terms of jewelery. What do you think of this look? It is anyway a totally different look than last time, but most of you probably already know this happens a lot here.

○●

Deze look heb ik afgewerkt met nog wat leuke extra's zoals mijn vintage hoed - gekregen/geclaimd van de mama - en natuurlijk een paar juweeltjes. Aangezien de outfit zelf al redelijk veel aandacht vraagt, heb ik qua juwelen gekozen voor een paar kleine items in het zilver en zwart. Wat vinden jullie van deze look? Het is sowieso weer een totaal andere look dan vorige keer, maar dat zijn de meeste onder jullie allicht al gewoon. 


Wearing:
Lace Skirt - Dresslink  / Blazer - H&M / Crop top - Stradivarius / Shoes - Birkenstock / 
Hat - Vintage / Earrings - Clouds of Fashion / Watch - Festina / Ring - H&M 

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram