New in - Fashion Buys from Italy

8:04:00 AM


Hiyaa girls! The last two weeks of May I went on a trip to Italy, which most of you will have read on my blog or seen on Instagram. Of course I will tell you more about the highlights of my passing through Italy, but today I tell you about another highlight: the shopping of my new stuff. I've bought beauty products and clothing, but today I will talking about the last one.

○●

Hiyaa girls! Dat ik de laatste twee weken van mei een reisje heb gemaakt naar Italië, dat zullen de meesten onder jullie wel hebben gelezen op mijn blog of hebben gezien om Instagram. Uiteraard vertel ik jullie nog over de hoogtepunten van mijn doortocht door Italië, maar vandaag vertel ik over een ander hoogtepunt: het shoppen van mijn nieuwe spulletjes. Ik heb zowel beauty producten als kledij gekocht, vandaag vertel ik jullie over dat laatste.
My first purchase actually goes back to Florence, the city of the leather. As someone who only buys leather when it comes to shoes or handbags, of course I couldn't miss this opportunity. First of all, I got this brown backpack from my boyfriend. Love at first sight and that 's what my boyfriend clearly saw too when he bought this for me.

○●

Mijn eerste aankoop gaat eigenlijk terug naar Firenze, de stad van het leder. Als iemand die alleen maar leder koopt wanneer het aankomt op schoenen of handtassen, kon ik deze gelegenheid natuurlijk niet voorbij laten gaan. Eerst en vooral heb ik dit bruine rugzakje gekregen van mijn vriend. Liefde op eerste zicht en dat zag hij dus duidelijk ook toen hij deze voor mij kocht. In Florence, they had beautiful sandals with fine leather straps, one thousand models they had there in the shops. I myself had been looking for brown sandals with a strap around the big toe and strings that you could wrap up around the legs, these sandals met entirely up to that description. Since they all are leather, I was not long in doubt.

○●

In Firenze hadden ze ook prachtige sandalen met fijne lederen bandjes, duizend modellen hadden ze daar wel in die winkeltjes. Ikzelf was al een tijdje op zoek naar bruine sandalen met een bandje rond de dikke teen en touwtjes die je rond de benen omhoog kon wikkelen, deze sandalen voldeden helemaal aan die beschrijving. Aangezien ze helemaal van leder ook zijn, moest ik niet lang twijfelen. 


Of course, I also have shopped some clothes in Italy, which I have done in Milan and Verona. In Verona I went into a shop called 'Stradivarius', a store that we do not have here in Belgium with low price such as Mango and Zara. I bought myself three crop tops, one with cut out in the side and two with cut outs on the shoulders. There I also bought finally some culottes.

○●

Uiteraard heb ik ook wat kledij geshopt in Italië, dit heb ik gedaan in Milaan en Verona. In Verona ging ik een winkel binnen genaamd 'Stradivarius', een winkel die we hier in België niet hebben met prijsje zoals een Mango en Zara. Daar kocht ik mij drie crop topjes, ééntje met cut out in de zij en twee met cut outs op de schouders. Daar kocht ik mij ook eindelijk een culottes. 

In Verona I bought at a small shop also this black playsuit with stretch band at the top of the shoulders, thus you can wear it in different ways. Due to the broad shorts, it looks a bit like a dress, but it is indeed a playsuit. In Milan I went to Tally Weijl and I bought this outdoor jacket without sleeves with military print.

○●

In Verona kocht ik in één klein winkeltje ook deze zwarte playsuit met stretch band bovenaan de schouders, hierdoor kan je het op verschillende manieren dragen. Door de brede onderkant lijkt het een beetje op een jurkje, maar is het wel degelijk een playsuit. In Milaan ging ik even snel Tally Weijl binnen en daar kocht ik deze outdoor jas zonder mouwen in leger print. Last, but not least I got this wonderful choker necklace from my boyfriend in Murano. The island of Murano in Venice is known for its glass blowing and the people who have been in Venice, probably know that you can find it in any store. In Murano we found a shop with special designs, handmade by the owner himself. The length of the necklace can be adjusted, so I have a very unique chain.

○●

Last, but not least kreeg ik deze prachtige choker ketting van mijn vriend in Murano. Het Murano eiland in Venetië is bekend voor zijn glasblazers en de mensen die al in Venetië zijn geweest, weten allicht wel dat je het daar in elk winkeltje kan vinden. In Murano vonden we een winkeltje met speciale designs, handgemaakt door de eigenaar zelf. De lengte van de ketting kan worden bijgesteld, dus ik heb een heel unieke ketting.  


These were the fashion buys in Italy, soon I'll tell you more about the beauty products that I bought there and about that I can already say that it is all Kiko. What do you think of my new stuff?

○●


Dit waren de fashion buys van in Italië, binnenkort vertel ik jullie meer over de beautyproducten die ik daar heb gekocht en daarover kan ik al zeggen dat dat één en al Kiko is. Wat vind jij van mijn nieuwe spulletjes?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram