Hair - Kérastase Soleil Bain Après-soleil & Lait Richesse

8:12:00 AM


Hiyaa girls! Following on from my wonderful trip to Italy, I'd tell you about the hair products I've used those days. Since there was plenty of sunshine expected in Italy, I had prepared myself on the many sunrays, and I took this Kérastase Soleil range with me. This range is specially designed for the summer, to protect the hair from the aggression of the holiday life, with lots of sun and plenty of water (pools and sea). Join in on the read! 

○●

Hiyaa girls! In navolging van mijn geweldige reis naar Italië, vertel ik jullie graag over de haarproducten die ik heb gebruikt tijdens deze dagen. Aangezien er veel zon werd verwacht in Italië, had ik mij voorbereid op de vele zonnestralen en nam ik dit Soleil gamma van Kérastase mee. Dit gamma is speciaal ontworpen voor de zomer, om de haren te beschermen tegen de agressie van het vakantieleven, namelijk veel zon en veel water (zwembaden en zee). Lees jij even mee?


BAIN APRES - SOLEILThe range of Kérastase Soleil has several products that protect the hair into different stages: protection, cleaning and care. The Bain Apres Soleil comes out of the cleaning section, and ensures that the harmful substances from the outside are removed from the hair. This shampoo has first of all, a UVA / UVB filter so that it protects against loss of color, secondly Ceramide for intense restoration of the hair fiber, and finally also mineral oil and vegetable wax for a anti-moisture and anti-frizz effect.

○●

Het Soleil gamma van Kérastase heeft verschillende producten die het haar beschermen in verschillende stadia: beschermen, reinigen en verzorgen. De Bain Apres Soleil komt uit de reiniging afdeling en zorgt ervoor dat de schadelijke stoffen van buitenaf worden verwijderd uit het haar. Deze shampoo heeft allereerst een UVA/UVB filter zodat het beschermt tegen kleurverlies, ten tweede Ceramiden voor het intense herstel van de haarvezel en als laatste ook minerale olie en plantaardige wax voor anti-vochtigheid en anti-frizz effect. The Bain Apres Soleil is the first protection for colored and weakened hair. The shampoo compensates for the drying out of the hair by the various exposures (sun, salt, water, chlorine). In addition, it is soft for sensitive hair and removes the residues of sand, salt, chlorine etc. Result? Nicely hydrated, soft and shiny hair which retains its color longer. The tube contains a quantity of 250 ml, of which you apply a small amount at each washing to wet hair, massage it in, and then rinse it out. This product costs around € 19.20 in Belgium.

○●

De Bain Apres Soleil is de eerste bescherming voor gekleurd en verzwakt haar. De shampoo compenseert het uitdrogen van het haar door de verschillende blootstellingen (zon, zout water, chloor). Daarnaast is het zacht voor gevoelig haar en verwijdert het resten van zand, zout, chloor etc. Resultaat? Mooi gehydrateerd, zacht en glanzend haar dat langer de kleur behoudt. De tube bevat een hoeveel van 250 ml, waarvan je bij elke wasbeurt een kleine hoeveelheid aanbrengt op nat haar, in te masseren en dan uit te spoelen. Dit product kost zo'n €19,20 in België.LAIT RICHESSEThe second product in the range is from the care department. The Lait Richesse is a conditioner that has the same qualities and ingredients as the shampoo; UVA / UVA filter, Ceramides and mineral oil and vegetable wax. The Lait Richesse is actually the 'mandatory' step after the shampoo to protect and care for the hair. If there is already damage to the hair, this conditioner will relieve it a bit. This tube has a capacity of 200 ml.

○●

Het tweede product uit het gamma komt uit de verzorg afdeling. De Lait Richesse is een conditioner die dezelfde goede eigenschappen en ingrediënten heeft als de shampoo; een UVA/UVA Filter, Ceramiden en Minerale olie en Plantaardige wax. De Lait Richesse is eigenlijk de 'verplichte' stap na de shampoo om het haar helemaal te beschermen en te verzorgen. Indien er al schade is aan het haar, zal deze conditioner je haar toch ietsje kunnen verlichten. Deze tube heeft een inhoud van zo'n 200 ml. The Lait Richesse can be used daily without weighing the hair. down. It restores damaged hair fibers and makes it silky and shine again. The conditioner is not only light in the formula, but also effective in weight. After using the Bain Apres Soleil you bring this conditioner to damp hair from root to tip. This product is on sale for € 23.50 in Belgium.
○●

De Lait Richesse kan perfect dagelijks worden gebruikt zonder het haar te verzwaren. Het herstelt de beschadigde haarvezels  en zorgt ervoor dat het haar weer glanst en zijdezacht is. De conditioner is niet alleen licht in formule, maar ook effectief in gewicht. Na het gebruiken van de Bain Apres Soleil breng je deze conditioner aan op vochtig haar van wortel tot punt. Dit product is te koop voor € 23,50 in België. RESULTThe result after two weeks of sun in Italy? However, based on the picture you can see it youself, but my hair hasn't suffered under the hard Italian sun. Throughout the two weeks, my hair remained well hydrated and at the end of the trip they looked just fabulous as ever, if not even better hydrated. The only disadvantage? The shampoo screw, because it turned loose a few times turned l in my case so there was a small shampoo explosion. Oops. Overall, I'm definitely pleasantly surprised by these products and I recommend them definitely for the summer holiday goers!
○●

Het resultaat na twee weken zon in Italië? Wel aan de hand van de foto kan je het zelf al zien, maar mijn haar heeft nagenoeg helemaal niet moeten lijden onder de harde Italiaanse zonnestralen. Doorheen de twee weken zijn mijn haren goed gehydrateerd gebleven en op het einde van de reis zagen ze er nog even fabulous uit, als niet nog beter gehydrateerd. Het enige nadeel? De schroefdop van de shampoo want die is wel een paar keer los gedraaid in mijn koffer waar er een kleine shampoo explosion plaats had gehad. Oeps. Algemeen, ben ik zeker aangenaam verrast door deze producten en raad ik ze zeker aan voor de zonvakantiegangers! 


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram