Hair - Limited Edition Steampod Brazil Fantasy

9:30:00 AM


Hiyaa girls! Today I tell you about something new that is not really new .. and by that I'm talking about this Limited Edition Steampod. I've been going to tell it straight away, because I can't just lose my enthusiasm or hide it: the STEAMPOD IS AWESOME. Why I think this Steampod so wonderful and just fantastic? I tell you all about it today in this post. Get ready to be blown away.

○●

Hiyaa girls! Vandaag vertel ik jullie over iets nieuws dat niet echt nieuw is.. en daarmee heb ik het over deze Limited Edition Steampod. Ik ga al direct met de deur in huis vallen, want ik kan mijn enthousiasme gewoon niet kwijt of verstoppen: de STEAMPOD IS AWESOME. Waarom ik deze Steampod zo geweldig en fantastisch vind, vertel ik jullie vandaag dan ook uitgebreid in deze post. Get ready to be blown away. 


The Limited Edition Steampod Brazil Fantasy is the 2016 version of the first Steampod ever made. The Steampod is the first professional smoothing system with steam. For those who do not know what they have to imagine: you can kind of see it as a steam straightener. The Steampod is like the steam iron under the irons. In 2012, L'Oréal Professionnel presented the first Streampod and in 2015 the new, more convenient and more efficient version with a design look came forth and now we are here in the year 2016 with the Limited Edition Fantasy Brazil.

○●

De Limited Edition Steampod Brazil Fantasy is de 2016 versie van de allereerste Steampod ever made. De Steampod is het eerste professionele gladmakende systeem op stoom. Voor diegenen die niet goed weten wat ze zich hierbij moeten voorstellen, je kan het een beetje omschrijven als een 'stoomstijltang'. De Steampod is zoals het stoomstrijkijzer onder de strijkijzers. In 2012 presenteerde L'Oréal Professionnel de allereerste Streampod en in 2015 kwam de nieuwe, handigere en efficiëntere versie met designlook uit en nu zijn we hier, anno 2016 met de Limited Edition Brazil Fantasy. 

For this Limited Edition Steampod L'Oréal Professionnel was inspired by Brazil and Brazilian women who are experts in getting the hair smooth. The Steampod has a unique caring and sustainable results. Firstly, it ensures perfectly smooth and natural hair, the hair is restored and remains in style without any frizzing, with volume control and it continues to move naturally. Secondly, it gives a cosmetic effect, the hair is smooth, incredible soft and has a mirror shine. Finally, the effect is uniquely durable in which the hair remains smooth in between washes. More durable than a classic brushing or straightener. This Steampod has 5 different heat stands, tuning from 140 ° C to 210 ° C.

○●

Voor deze Limited Edition Steampod liet L'Oréal Professionnel zich inspireren door Brazilië en Braziliaanse vrouwen die een expert zijn in het gladmaken van de haren. De Steampod heeft een uniek verzorgend en duurzaam resultaat. Allereerst zorgt het voor perfect en natuurlijk glad haar, het haar wordt hersteld en blijft zonder kroezen in model, volume is onder controle en het haar blijft natuurlijk bewegen. Ten tweede geeft het een cosmetisch effect, het haar wordt soepel, ongelooflijke zacht en heeft een spiegelglans. Als laatste is het effect uniek duurzaam waarbij het haar glad blijft tussen wasbeurten in. Duurzamer dan met een klassiek brushing of stijltang. De Steampod heeft 5 verschillende hitte standen af stemmen van 140°C tot 210°C.

The Steampod comes with a little water reservoir where you put some demineralized water in to get the steam. Although the Steampod in itself creates an extremely smooth effect, L'Oréal Professionnel has a range of three enriched  treatments with steam and heat activated prokeratine technology that makes the smooth effect even better. First you see here the smoothing milk specially designed for fuller and fine hair. You apply this on toweldry hair in the length and points to take care of the hair and protect it extra during your Steampod session. The second product is a concentrated serum that takes care of the fragile points and makes them all smooth. Both products smell delicious. No brittle and frizzy result, but long, smooth, flowy hair and I'm going to also show you the result with me.

○●

The Steampod komt met een klein waterreservoir waar je het gedemineraliseerd water in doet om de stoom te krijgen. Hoewel de Steampod op zich al voor een extreem glad effect zorgt, heeft L'Oréal Professionnel nog een gamma van drie verzorgingen verrijkt met stoom- en warmtegeactiveerde prokeratine technologie dat het gladde effect nog mooier maakt. Als eerste zie je hier de gladmakende melk, speciaal ontworpen voor voller en fijn haar. Dit brengt je aan op handdoekdroge haren in de lengte en punten om het haar te verzorgen en extra te beschermen tijdens je Steampod sessie. Als tweede product heb je een geconcentreerd serum dat de fragiele punten verzorgt en glad maakt. Beide producten ruiken trouwens ook heerlijk. Geen broos en frizzy resultaat dus, maar lange, gladde, flowy haren en ik ga jullie natuurlijk ook een resultaat bij mij laten zien. 

The Limited Edition Steampod has several heat settings, tailored to everyone's hair. Since my hair is quite fragile lately, I choose 170 ° C. Before you use the Steampod, first comb your hair so that the knots don't linger in the teeth of the Steampod. By the time your hair is combed, the Steampod is certainly on temperature, it doesn't take long. The Steampod glides easily through the hair, thanks to the care products specially developed for this purpose. The steam from the water tank enclosing the hair on both sides. The hair goes frizzy, damaged and dry (in my case anyway) in the Steampod and comes out smooth, natural and flowy. Really, I'm amazed! I must do  my hair only once and it is all perfectly smooth and incredibly soft. Best part? Your hair stays soft and smooth till the next wash. After multiple use, your hair gets soft in itself. IT'S A HOLY GRAIL!

○●

De Limited Edition Steampod heeft verschillende hittestanden, afgestemd op ieders haar. Aangezien mijn haar redelijk broos is de laatste tijd, kies ik voor 170°C. Voordat je je de Steampod gebruikt, kam je eerst je haren zodat de knopen niet in de tanden van de Steampod blijven hangen. Tegen dat je haren gekamd zijn, is de Steampod ook al helemaal op temperatuur, lang opwarmen hoeft dus niet. De Steampod glijdt heel makkelijk door het haar, mede dankzij de verzorgende producten die speciaal hiervoor zijn ontwikkeld. De stoom uit het waterreservoir omsluit het haar langs beide kanten. Het haar gaat frizzy, beschadigd en droog (in mijn geval toch) in de Steampod en komt er glad, natuurlijk en flowy uit. Really, I'm amazed! Ik moet amper één keer over mijn haar gaan en het ligt al perfect glad en is ongelooflijk zacht. Het beste? Je haar blijft gewoon zo zacht en glad tot de volgende wasbeurt. Na meerdere keren gebruiken, wordt je haar ook weer helemaal zacht van zichzelf. IT'S A HOLY GRAIL! 


My verdict? I'll never give up this Steampod. My hair hasn't look as good, healthy, soft, smooth like this after a Steampod session in years. It is 100% times more effective and better for your hair than a hair straightener. And I was not the only one who saw it, because different people asked me if I had done something different with my hair. Yes, I sure did. Maybe one small downside? Style hair is of course no voluminous hair, so to get some volume you have to do something extra. But whatever you do with your hair, it stays smooth and soft. You can buy the Limited Edition Fantasy Steampod Brazil in Belgium for € 229, you can buy the corresponding care products for € 18.30 each. Not cheap, but certainly worth it. Your hair will be thankful!

○●

Mijn verdict? Ik geef deze Steampod nooit meer op. Mijn haar heeft er in geen jaren nog zo goed, gezond, zacht, glad uitgezien als na een Steampod sessie. Het is 100% keer effectiever en beter voor je haar dan een stijltang. En ik was niet de enige die het zag, want na gebruik heb verschillende mensen mij gevraagd of ik iets anders met mijn haar had gedaan. Yes, I sure did. Misschien één klein minpunt? Stijl haar betekent natuurlijk geen volumineus haar, dus daarvoor moet je nog iets extra doen. Maar wat je er ook mee doet, het blijft glad en zacht. De Limited Edition Steampod Brazil Fantasy kan je in Belgïe kopen voor € 229, de bijhorende verzorgende producten kan je kopen voor € 18,30 per stuk. Niet goedkoop, maar zeker wel de moeite waard. Your hair will be thankful! 

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram