Hair - Kérastase K Discipline for Curly Hair + GIVEAWAY

8:07:00 AM


Hiyaa girls! Do you have curly or wavy hair? Then this article is definitely for you. Because today I tell you about some new products from Kérastase, specially designed for curly hair. The new line of which I speak is the Kérastase K Displine line for curly hair. In this article I will tell you all about two different products in this collection: Oléo-curl and Cleansing conditioner Curl Ideal. In addition, I can also give away a whole package of this new line, so keep on reading!

○●

Hiyaa girls! Heb jij krullend of golvend haar? Dan is dit artikel zeker iets voor jou. Want vandaag vertel ik over een aantal nieuwe producten van Kérastase, speciaal ontwikkeld voor de krullende haren.  De nieuwe lijn waarover ik praat is de Kérastase K Displine lijn voor krullend haar. In dit artikel vertel ik jullie alles over twee verschillende producten uit deze collectie: Oléo-curl en de Cleansing Conditioner Curl Ideal. Daarnaast mag ik ook nog een heel pakket van deze nieuwe lijn weggeven, so keep on reading! 


Cleansing Conditioner Curl Ideal
The first product of this new line that I discuss is the Cleansing conditioner Curl Ideal.  This is a shape-in-motion cleansing conditioner for unruly curly hair. It is a conditioner that cleanses and treats the hair in all softness while it enhances the natural shape of the curl. This product does more than cleaning your hair, because it is an in-depth treatment for curly hair that is dehydrated by conventional shampoos that remove too much sebum. The balanced formula protects the hydro-lipid layer. This product has a capacity of 400 ml and costs around € 35.

○●

Het eerste product uit deze nieuwe lijn dat ik bespreek, is de Cleansing Conditioner Curl Ideal. Dit is een shape-in-motion cleansing conditioner voor weerbarstige krullend haar. Het is een conditioner die de haren in alle zachtheid reinigt en behandelt terwijl het de natuurlijke vorm van de krullen versterkt. Dit product doet meer dan reinigen, want het is een diepgaande behandeling voor krulhaar, dat uitgedroogd is door traditionele shampoos die te veel talg verwijderen. De evenwichtig formule beschermt de hydrolipidenlaag. Dit product heeft een inhoud van 400 ml en kost zo'n € 35. The balanced formula consists of several components. The conditioner includes Pro-Keratin and Elastin which reinforce the pivot points, improve the elasticity of the hair fiber and smoothes the hair surface. In addition, it also uses Low-poo technology: Cationic and Amphoterische molecules that remove impurities in all softness. There are also more nourishing ingredients such as lipid components that soften the hair fiber and nourish it. And the bonus? This product does not contain silicone or sulfates.

○●

De evenwichtig formule bestaat uit verschillende bestanddelen. De conditioner bevat onder andere Pro-Kératine en Elastine die de draaipunten versterken, de elasticiteit van de haarvezel verbeteren en het haaroppervlak verzacht. Daarnaast maakt het ook gebruik van Low-poo technologie: Cationische en Amphoterische moleculen die onzuiverheden in alle zachtheid verwijderen. Daarnaast zijn er ook nog verzorgende ingrediënten, zoals Lipidische bestanddelen die de haarvezel verzachten en voeden. En de bonus? Dit product bevat geen siliconen of sulfaten. The use of this product is also very simple. After washing your hair with shampoo, apply he product to wet hair and let the soft emulsion penetrate into the scalp. You divide the care over your  hair from root to tip to enwrap each hair fiber. Leave in for 2 to 3 minutes, then lather and rinse the product out of your hair. So not much different than any other conditioner.

○●

Het gebruik van dit product is ook heel eenvoudig. Na het wassen van je haren met shampoo, breng je het product aan op het natte haar en laat je de emulsie zacht doordringen in de hoofdhuid. Je verdeelt de verzorging over het haar van wortel tot punt om elke haarvezel goed te omhullen en te bereiken. Laat 2 tot 3 minuten inwerken, laat het daarna schuimen en spoel het product dan goed uit. Niet zoveel anders dan een andere conditioner dus. 

Oléo-CurlBefore I first product review, I tell you already about the Oléo-curl. The Oleo-Curl is a modeling cream that gives definition and smoothness to unruly, curly hair. With the Oleo-Curl unruly hair would have to change in casual and voluptuous curls. The result of this product should be: smoothness, anti-frizz and a natural touch. After use the curls are feeling soft and supple. Result? A natural touch with an anti-frizz effect. The Oleo-Curl has a capacity of 150ml and cost of € 31.70.

○●

Vooraleer ik het eerste product review,  vertel ik jullie alvast meer over de Oléo-curl. De Oléo-Curl is een crème om te modelleren die definitie en soepelheid geeft aan weerbarstig, gekruld haar. Dergelijk haar zou met deze Oléo-Curl zo moeten veranderen in nonchalante en voluptueuze krullen. Het resultaat van dit product zou moeten zijn: gladheid, Anti-frizz en een natuurlijke touch. Na gebruik voelen de krullen voelen zacht en soepel aan. Resultaat? Een natuurlijke touch met een anti-frizz werking. De Oléo-Curl heeft een inhoud van 150ml en kostprijs van € 31,70. Just like the previous product that I just told you about, this product includes Pro-Keratin and Elastin. These two components reinforce the pivot points, improve the fiber elasticity and soften the hair surface. This allows for a flexible and editable texture that fixes the curls and gives the perfect resilience. This product you bring to washed and towel dry hair. You divide it over the entire length of the hair and shape your ideal curls by turning the hands.

○●

Net zoals het vorige product dat ik hier net besprak, bevat dit product Pro-Keratine en Elastine. Deze twee bestanddelen versterken de draaipunten, verbeteren de vezelelasticiteit en verzachten het haaroppervlak. Dit zorgt voor een flexible en bewerkbare textuur die de krullen fixeert en de perfecte veerkracht geeft. Dit product breng je aan op gewassen en handdoekdroog haar. Je verdeelt het over de volledige lengte van het haar en vorm je de ideale krullen door met de handen te draaien. Naturally, the products have been tested, namely by one of my friends who has curly hair. Firstly, she was enthusiastic about the smell, because she loved it. The products gave her a bit too much result. She has simultaneously used both products, so it's hard to say which product is responsible for any outcome. In her opinion, these products cleanse and moisturize the hair really good, so good that her curls were a bit gone. These products are ideal for people with high and dry curls, something my friend doesn't have and therefore her curls were a little aggravated. Her conclusion was therefore that these products are certainly ideal for people with lots of curls and rather dry hair. 

○●

Uiteraard zijn de producten ook getest geweest, namelijk door één van mijn vriendinnen die krullend haar heeft. Allereerst was ze enthousiast over de geur, want die vond ze heerlijk. De producten gaven bij haar wel iets te veel resultaat. Ze heeft beide producten tegelijk gebruikt, dus het is moeilijk te zeggen welk product verantwoordelijk is voor welk resultaat. Naar haar mening, reinigen en hydrateren deze producten de haren inderdaad goed, zo goed zelfs dat haar krullen zelfs een beetje verdwenen. Deze producten zijn namelijk ideaal voor mensen met volle en droge krullen, iets waar mijn vriendin wel geen last van had en daardoor werden haar krullen een beetje verzwaard. Haar conclusie was dus dat deze producten zeker wel ideaal zijn voor mensen met veel krullen en droog haar die eventjes een boost nodig hebben.


Sorry, this is only for Belgian girls. 

○●

Toevallig in bezit van dergelijk haar? Of wil je het gewoon eens zelf ervaren? Dan heb ik nog meer goed nieuws voor de Belgische meisjes hier! Want ik mag namelijk iemand blij maken met deze nieuwe Discipline lijn. Meedoen is heel simpel. Het enige wat jij moet doen is: 

1. Een foto posten op Instagram waarop je jouw mooie krulhaar showt, een soort ‘Hair In Motion’-foto. 
2. Tag @polishedcats en @kerastase_official zodat we weten dat je meedoet
3. Gebruik de tag #PolishedCatsWinactie to spread the love 
4. DONE

Deelnemen kan tot 12 mei middernacht. Op vrijdag 13 mei, laat ik mijn teergeliefde boyfriend de winnaar kiezen op basis van wat hij het leukst of origineelst vindt. Aangezien hij helemaal niet met beauty of bloggen mee is, kan dit gezien worden als 'een onschuldig kinderhand'. Veel succes! 

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram