Hair - Kérastase K Carré Lissant

8:47:00 AM


Hiyaa girls! In order to have healthy hair,  these days you must use a lot of products. Most people do a lot with their hair during the day, styling, curling, drying .. you name it. Sometimes it is nice that you don't have to do much with your hair, just let it be and L'Oréal now has a solution for this, with this Kérastase K Carré Lissant. Today I'll tell you all about it.

○●

Hiyaa girls! Om gezonde haren te hebben, moet je tegenwoordig heel wat producten gebruiken. De meeste mensen doen ook heel wat met hun haar overdag, stijlen, krullen, drogen.. noem maar op. Als afwisseling is het natuurlijk wel eens leuk dat je weinig met haar moet bezig zijn en daar heeft L'Oréal nu ook een oplossing voor met deze Kérastase K Carré Lissant. Vandaag vertel ik jullie er alles over. 
Kérastase K Carré Lissant is a hair perfector sheet formulated with advanced static-control technology to take hair from frizz to smooth. And if you don't get what I mean with 'perfector sheet', I really mean a sheet. This little box is filled with 10 by 10 cm sheets. There are 50 sheets in one box, which means you can use this product up to 50 times. The box makes it also very easy to take with you in your purse, so you can touch up your hair whereever and whenever you want.

○●

Kérastase K Carré Lissant is een haar 'perfector' papiertje geformuleerd met geavanceerde static-control technologie om hat haar van kroezen naar glad te brengen. En als je niet begrijpt wat ik bedoel met 'Perfector papiertje', bedoel ik ook echt een blaadje. Dit doosje is gevuld met 10 bij 10 cm vellen. Er zijn 50 vellen in een doos, wat betekent dat je dit product tot 50 keer kan gebruiken. De box maakt het ook heel gemakkelijk om mee te nemen in je tas, zodat je je haar kan bijwerken waar en wanneer je maar wilt.
One little sheets has a lot of benefits. First of all it eliminates frizz in your hair, secondly it controls static hair and also tames flyaways. As fourth advantage it blocks humidity and last but not least it combats dullness. So this one little sheets really touches up your hair and gets it back under control. This product is also very easy to use. You just need one sheet. You smooth the sheet over mid-lengths and ends to freshen and eliminate static, frizz and flyaways in the hair. You do this as long as necessary and that's it. 

○●

Zo'n één klein vel heeft veel voordelen. Allereerst elimineert het het kroezen in je haar, ten tweede het controleert en temt het ook statisch haar. Als vierde blokkeert dit product vochtigheid en last but not least bestrijdt het de dofheid van het haar. Dus dit ene kleine blaadje echt kan je haar echt even booste, en weer onder controle krijgen. Dit product is ook zeer makkelijk te gebruiken. Je  hebt één vel nodig. Je strijkt dit velletje over de mid-lengtes en punten van het haar om het op te frissen en het  statisch en kroezige haar te elimineren. Dit doe je zo lang als nodig is en dat is het.
The real test is of course to apply it on the hair. Side note: since I have my Steampod, I have less problems with frizz or flyaways, so withthe Steampod this product is definitely not a necessity. I used one sheet for my hair, on the parts that weren't quite in line with the rest of my hair. The sheet feels a bit sticky and that is the one of reasons why it helps to fight the frizz, I think. Unfortunately, that sticky part also partially transfers to the hair, and I am not a big fan of this. As for the effect, this product does quite do what it promises. No static hair frizz or other flyaways anymore.

○●

De echte test is natuurlijk om het zelf aan te brengen op het haar. Side note: sinds ik mijn Steampod heb, heb ik veel minder last van kroezelige of statisch haar, dus door de Steampod is dit product zeker geen noodzaak. Ik heb één velletje aangebracht op mijn haren die niet helemaal in de pas liepen. Het velletje voelt een beetje plakkerig aan en dat is datgene dat het haar helpt om frizz tegen te gaan, denk ik. Helaas wordt dat plakkerige ook wel deels overgebracht op het haar, hier ben ik wel niet zo'n grote fan van. Wat betreft het effect, doet dit product wel helemaal wat het belooft. Geen statische haren, frizz of andere uitstekende haartjes meer. 


In conclusion, you can definitely say that this product does what it promises. It is the ideal product to refresh the hairs and get them back under control if you suffer from flyaways or frizz. The only drawback that this product has, is that it feels pretty sticky and this also partly brings over onto the hair. You can buy this product in Belgium at specialized barber shops for about € 25.45. What do you think of this product? Were you already familiar with?

○●

Als conclusie kan je zeker wel stellen dat dit product doet wat het belooft. Het is het ideale product om de haren eens op te frissen en weer onder controle te krijgen wanneer je last hebt van statisch haar of frizz. Het enige nadeel dat dit product heeft, is dat het redelijk plakkerig aanvoelt en dit ook deels over brengt op het haar na gebruik. Dit product kan je in België kopen in gespecialiseerde kapperszaken voor zo'n € 25,45. Wat denk jij van dit product? Was jij er al bekend mee?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram