Beauty - E.L.F. Runway Ready Lip Palette

8:05:00 AM


Hiyaa girls! I told you already that I recently received a few products from  e.l.f. to review them, including this lip palette. This lip palette is a limited edition palette with different lip colors inspired by the runway, hence the name. Say hello to the Runway Ready Lip Palette from e.l.f.

○●

Hiyaa girls! Ik vertelde al dat ik onlangs een paar producten van e.l.f. kreeg toegestuurd om te testen, waaronder deze lip palette. Deze lip palette is een limited edition palette met verschillende lip kleurtjes die geïnspireerd zijn op de runway, vandaar ook de naam. Zeg hallo tegen de Runway Ready Lip Palette van e.l.f.


This limited edition lip palette has about six different shades. The colors go from nude to rosy tones, red tones and finish with some dark winter shades. Thanks to these different colors this palette is suitable for every season. The lip colors are packaged in a compact box that you can easily carry around in your handbag for a little touch up. Besides the colors, there is also a small lip brush in the box to apply the colors. For the light colors the brush does a good job but for the other colors I prefer to apply it with a finger. Additionally keeping it clean after every use is necessary before using it for the other colors, otherwise you mix the colors in the palette.

○●

Deze limited edition lip palette heeft zo'n 6 verschillende tinten. De kleuren lopen van nude, naar rozige tinten, rode tinten om daarna te eindigen met iets donkere wintertinten. Dankzij deze verschillende kleurtjes is dit palette bruikbaar voor elk seizoen. De lip tinten zitten verpakt in een compact doosje dat je makkelijk kan meenemen in je handtas voor een kleine touch up. Naast de kleurtjes zit er ook nog een klein lip penseeltje in het doosje om de kleurtjes mee aan te brengen. Voor de lichte kleuren doet het penseeltje goed zijn werk, maar voor de andere kleurtjes verkies ik toch om het aan te brengen met een vinger. Daarnaast moet je het penseeltje ook elke keer goed afkuisen eer het te gebruiken voor de andere kleurtjes, anders ga je mixen in het pallete. 

So this palette contains six lipsticks, each with a unique color. The formula for these colors is the same. They all have a creamy texture and the rich formula of grape seeds, shea butter and coconut oil moisturizes and nourishes your lips. Due to this formula the shades smell also very sweet and the taste is very sweet, mainly caused by the grape seed extract. Although the texture is pretty creamy, there is promised a beautiful pigmentation. This is true in certain lip colors, as you can see from the swatch, some colors are slightly more pigmented than others.

○●

Dit palette bevat dus 6 lippenstiften met elk een unieke kleur. De formule voor al deze kleurtjes is wel hetzelfde. Ze hebben allen een crèmige textuur en de rijke formule van druivenpitten, shea boter en kokosolie hydrateert en voedt je lippen. Door deze formule ruiken de tinten ook heel zoet en de smaak is ook zeer zoet, voornamelijk veroorzaakt door de druivenpitten extract. Hoewel het een vrij crèmige textuur heeft wordt er een mooie pigmentatie beloofd. Dit is inderdaad zo bij bepaalde lip kleurtjes, zoals je al kan zien op de swatch, zijn sommige kleurtjes iets beter gepigmenteerd dan andere. The real test of course, is the application to the lips themselves. In the top picture you can see my lips in its natural state, without coloring, then you can see each color of the lip palette on the lips. Very first you have the nude color, which I personally find very beautiful, but generally covers the least. The next two pink colors are a success to me in terms of color and pigmentation. The red colors I find also very beautiful, the bright red is not so bright on the lips themselves. Again, pigmentation let me slightly down. The dark red color I find again more than successful and the pigmentation is really super. The last color I think is amazing, but unfortunately it gets between the lip lines. Since my lips are too dry now, it is extra visible. In terms of sustainability, the colors keep going on for average 4 to 5 hours, not extremely long, but given the creamy formula quite ok. A full face is shown below.

○●

De echte test is natuurlijk het aanbrengen op de lippen zelf. Op de bovenste foto kan je mijn lippen in natuurlijke staat zien, zonder kleurtje, dan kan je per foto het kleurtje zien van de lip palette. Allereerste heb je de nude kleur, die ik persoonlijk heel mooi vind, maar algemeen minder goed dekt. De twee volgende roze kleurtjes vind ik zelf ook enorm geslaagd qua kleur en pigmentatie. Ook de rode kleurtjes vind ik heel erg mooi, de felrode is helaas niet zo fel op de lippen zelf. Ook hier laat de pigmentatie mijn een beetje in de steek. De donkerrode kleur vind ik dan weer meer dan geslaagd en de pigmentatie is echt super. De laatste kleur vind ik ook een ontzettend geslaagd kleurtje, maar helaas krijgt het wel redelijk tussen de liplijnen. Aangezien mijn lippen ook droog zijn nu, valt het extra op. Qua houdbaarheid, houden de kleurtjes het gemiddeld 4 tot 5 uur uit, niet extreem lang, maar gezien de smeuïge formule best ok. Een full face zie je hieronder. Generally speaking, I think this lip palette is a really nice addition. The six different lip colors I find really beautiful, I think they are look good on me so I will have a lot of fun with this palette. The pigment of one color is a little better than the other color, but I can live with it. The scent is pleasantly sweet and lipsticks themselves are not too sticky, but smooth and gentle. You can purchase this palette for only € 10, which I think is a bargain. What do you think of the different colors? Do you have a favorite?

○●

Algemeen gezien, vind ik dit lip palette echt wel een mooie aanwinst. De zes verschillende lip kleurtjes vind ik echt geslaagd, ik vind ze mij alle zes even goed staan dus ik ga veel plezier aan dit palette hebben. De pigment van de ene kleur is al een beetje beter dan de andere kleur, maar daar kan ik wel mee leven. De geur is aangenaam zoet en de lipsticks zelf zijn niet te plakkerig, maar smeuïg en verzorgend. Je kan dit palette aanschaffen voor slechts € 10, wat ik wel een koopje vind. Wat vind jij van de verschillende kleurtjes? Heb jij een favoriet?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram