Beauty - E.L.F. Illuminating Palette

8:35:00 AM


Hiyaa girls! I told you already that I recently received a few products from  e.l.f. to review them. Recently I've talked about two products and today I tell you all about the last product, namelijk the Illuminating Palette. A palette that illuminates your face and puts different parts of your facein the spotlights. So shortly said, I tell you all about the Illuminating Palette from e.l.f. right now.

○●

Hiyaa girls! Ik vertelde al dat ik onlangs een paar producten van e.l.f. kreeg toegestuurd om te testen. Ik heb eerder al twee producten besproken en vandaag bespreek ik het laatste product, namelijk deze Illuminating Palette. Een palette met als doel het gezicht te 'verlichten' en bepaalde delen van het gezicht te benadrukken. Kortom nu vertel ik jullie alles over de Illuminating Palette van e.l.f.

The Illuminating palette is a palette that really lets your face shine. The palette and the four different colors have been specially developed to give definition to your cheekbones and eyes. The colors illuminates the skin, the different colors are usable for all skin types, but not for different skin colors. Although there are four different shades, the colors are quite light so mainly to use for people with a light skin color too. The palette has a total capacity of 16 grams, which makes every coloring has about 4 grams

○●

Het Illuminating palette is een palette die je gezicht laat schijnen eigenlijk. Het palette en de vier verschillende kleuren zijn speciaal ontwikkeld om definitie te geven aan je jukbeenderen en blik. De kleuren verlicht de huid, de verschillende kleurtjes zijn te gebruiken voor alle huidtypes, maar niet voor verschillende huidskleuren. Hoewel er vier verschillende kleuren aanwezig zijn, zijn de tinten wel enorm licht waardoor het vooral te gebruiken is voor mensen met een lichte huidskleur. Het palette heeft in totaal een inhoud van 16 gram, wat maakt dat elk kleurtje beschikt over zo'n 4 gram
This palette has 4 different shades; these shades of colors are designed to use separately but also to mix and match for a custom blended radiance that captures, diffuses, and softens the way light reflects on the skin. Areas on the face that are great to highlight with these soft-focus powders are around the eyes and on the cheekbones. Except for these pretty colors, the powders of this palette have a formula infused with Vitamin E and Argan Oil to help nourish and hydrated the skin

○●

Dit palette heeft 4 verschillende kleuren; deze tinten zijn ontworpen om afzonderlijk te gebruiken, maar ook om te mixen om een aangepaste gemengd uitstraling te verkrijgen die de manier waarop het licht dat op de huid reflecteert vangt, verspreidt, en verzacht. Plaatsen op het gezicht die makkelijk te benadrukken zijn deze soft-focus poeders, is rond de ogen en op de jukbeenderen. Behalve deze mooie kleuren, hebben deze poeders een formule verrijkt met vitamine E en Argan olie om de huid te voeden en te hydrateren.
To test this palette I used all the colors, whether or not mixed, on my face, namely above and below my brow, the cheekbones, jaw line, on the nose and on the cupid's bow. I lightly applied the powders as I do like natural looks where the makeup is subtle applied. On picture, the result shows less clear - mainly because I didn't have much light to play with - but there is a difference after application. My face looks less 'flat' and the lines of my face get more attention and are clearer. In terms of results I am definitely happy, the only downside I could mention is that the powders are quite grainy and powdery as you can see in the pictures.

○●

Om dit palette te testen heb ik alle kleuren gebruikt, al dan niet gemixt, op mijn gezicht, meer bepaald boven en onder mijn wenkbrauw, op de jukbeenderen, aan de kaaklijn, op de neus en op de cupido boog. Ik heb de poeders licht aangebracht aangezien ik wel hou van natural looks waar de make up subtiel aanwezig is. Op de foto toont het resultaat minder duidelijk - voornamelijk omdat ik niet veel licht had om mee te spelen - maar er is wel degelijk verschil na het aanbrengen. Mijn gezicht krijgt een minder 'vlakke' vorm en de lijnen van mijn gezicht krijgen iets meer aandacht en worden ook duidelijker. Qua resultaat ben ik zeker tevreden, het enige minpuntje dat ik zou kunnen opnoemen, is dat de poeders nogal redelijk korrelig en te poederig zijn zoals je kan zien in de foto's. 
My conclusion from this illuminating Palette is that this palette is ideal for highlighting certain facial lines and shapes. As this palette mainly has light shades, this palette is especially ideal for people with mild to very light skin. These different colors definitely work for my skin, either separately or mixed. The only downside is the granularity of the powders. You can buy the palette for € 8, which certainly is a bargain for these four beautiful colors. Were you already familiar with this palette?

○●

Mijn conclusie van dit illuminating palette is dat dit palette ideaal is voor het benadrukken van bepaalde gezichtslijnen en -vormen. Aangezien dit palette vooral lichte tinten heeft, is dit palette vooral ideaal voor mensen met een lichte tot zeer lichte huid. De verschillende kleuren werken voor mijn huid zeker goed, zowel apart als gemengd. Het enig minpunt vind ik de korreligheid van de poeders. Dit palette kan je al kopen voor € 8, wat zeker wel een koopje is voor deze vier mooie kleurtjes. Ben jij al bekend met dit palette?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram