Hair - Kérastase K Matérialiste

8:06:00 AM


Hiyaa girls! After washing my hair, I am generally satisfied with the volume in my hair, unfortunately this subsides quickly after a few hours. Jup, my hair has a mind of her own. I've tested a lot of products, some with success, others with less success. Now, Kérastase would also have the solution with their new product in their "Coiffage Couture" line, namely Matérialiste spray gel.


Hiyaa girls! Na het wassen van mijn haar ben ik meestal tevreden over het volume in mijn haar, helaas zakt het al snel na een paar uur in. Jup, mijn haar heeft een eigen willetje. Ik heb al heel wat producten getest, sommigen met succes, anderen met minder succes. Nu zou Kérastase ook de oplossing hebben met hun nieuw product in hun "Coiffage Couture" lijn, namelijk Matérialiste spray gelCrème de la Crème is a global thickening gel spray that gives more matter to thin hair and therefore more volume, it checks the hair and gives some bounce to the hair when it is naturally dried. The spray gel is ideal for women with fine to medium hair that wants some more matter, like a thick pony tail or braid. Although I have quite some hair, it isn't really thick, so I sure want me some extra matter. The cream comes in a spray of 125 ml. Such spray makes it very easy to use because it is quick and easy to distribute.

Matérialiste is een globale verdikkende gel spray die dunne haren meer materie geven en hierdoor meer volume, het haar controleert en het haar bounce geeft wanneer het natuurlijk gedroogd wordt.  De spray gel is ideaal voor vrouwen met fijn tot medium haar die meer materie wensen om te stylen, zoals een dikke paardenstaart of vlecht. Hoewel ik redelijk veel haar heb, is het niet echt enorm dik, dus een beetje meer materie wil ik best wel. De crème komt in een spray van 125 ml. Zo'n spray maakt het gebruik ook heel makkelijk doordat het snel en eenvoudig te verdelen is.Overall, this Matérialiste makes the hair airy, it gives more texture and makes it easier to bring the hair into model. And all this with the preservation of the natural look of the hair. All these things are caused by the different constituents. First, you have Intracylane, this creates an inter-cellular to increase the diameter of each hair fiber. In addition, you also have ceramides, this strengthens the hair fiber and makes the fiber more flexible. Finally, there is Xylose, this is used for thermo-protector action and maintains the quality of the hair. Together, this increases the diameter of each hair fiber so the hair gets more matter and a groomed look.


Samengevat maakt deze Matérialiste het haar luchtig, geeft het meer textuur en maakt het gemakkelijker in model te brengen. En dit alles met het behouden van de natuurlijke look van het haar.  Al deze dingen worden veroorzaakt door de verschillende bestanddelen. Ten eerste heb je Intracylane, dit creërt een inter-cellulair om de diameter van elke haarvezel te vergroten. Daarnaast heb je ook nog Céramiden, dit versterkt de haarvezel en maakt de vezel meer flexibel. Als laatste is er ook nog Xylose, deze zorgt voor thermo-protector actie en behoudt de kwaliteit van het haar. Samen vergroot dit de diameter van elke haarvezel waardoor het haar duidelijk meer materie krijgt en er verzorgd uit ziet.
You bring the spray onto damp hair after washing. You spray it on your hands and divide it from the roots to the ends. Then dry your hair with a hair dryer or dry it naturally. The spray gel feels pretty thick, but it's also easy to distribute over the hair. After drying the hair, you don't feel the spray anymore, it also doesn't weigh down the hair. After using my hair feels much thicker and this therefore results in more volume. There is more texture in the hair so it also is easier to style. The hair feels thicker, yet not stiff or dry.


Je brengt de spray aan op vochtig haar na het wassen. Je sprayt het in de handen en verdeelt het van de wortel tot de punten. Daarna droog je je haren met een föhn of laat je het natuurlijk drogen aan de lucht. De spray gel voelt redelijk dik aan, maar het is eveneens makkelijk te verdelen over het haar. Na het drogen van het haar, voel je niet van de spray, het verzwaart de haren ook niet. Mijn haar voelt na gebruik veel dikker aan en dit resulteert dan ook in meer volume. Er zit meer textuur in het haar waardoor het eveneens makkelijker te stylen valt. Het haar voelt dikker aan, maar tegelijkertijd niet stug of droog. 
In summary, these Matérialiste makes me and my hair really happy. It is easy to use, it provides additional matter in the hair, it smells nice and it's nurturing too. You can buy this spray gel for about € 28 in specialized barbershops. Are you already familiar with this Matérialiste or other sprays gels that provide more matter in the hair?


Samengevat, van deze Matérialiste word ik en mijn haren echt wel blij. Het is makkelijk in gebruik, het zorgt voor extra materie in het haar, het ruikt heerlijk en het is nog eens verzorgend ook. Deze spray gel koop je voor zo'n € 28 in gespecialiseerde kapperszaken. Ben jij al bekend met deze Matérialiste of andere spray gels die voor meer materie in het haar zorgen? 

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram