Beauty - E.L.F. Hydrating Gel Melt Cleanser

8:07:00 AM


Hiyaa girls! A soft, clean skin, it is something that many women want right. Thanks to my Clarisonic I have come a step closer to the ideal formula for my skin. Recently I also combined this with the gel cleanser of Rituals, a gel that turns into an oil to fully purify the skin. And recently E.L.F. also has such a product in its range, namely the Hydrating Gel Melt Cleanser and of course I was happy to test this for you. Curious?

○●

Hiyaa girls! Een zacht, zuiver huidje, het is iets waar menige vrouwen naar op zoek zijn toch. Dankzij mijn Clarisonic ben ik een stapje dichter bij de ideale formule voor mijn huid gekomen. Sinds kort combineerde ik deze ook met de gel cleanser van Rituals, een gel die verandert in een olie om de huid optimaal te zuiveren. En sinds kort heeft ook E.L.F. dergelijk product, namelijk de Hydrating Gel Melt Cleanser in zijn assortiment en uiteraard test ik deze maar al te graag uit voor jullie. Benieuwd?

The Hydrating Gel Melt Cleanser from E.L.F. is a cleanser with a gentle, hydrating formula that melts on contact with the skin. The cleanser transforming from a gel to creamy oil that helps dissolve makeup and cleanse the skin. So this cleanser uses a combination of oils and creams to get the skin clean. This cleanser come in a jar with a content of 40 grams. The jar has the look of matt glass, which looks very neat. Personally I would rather have a squeeze bottle, because that's more hygienic.

○●

De Hydrating Gel Melt Cleanser van E.L.F. is een reinigingsmiddel met een zachte, hydraterende formule die smelt bij contact met de huid. De cleanser transformeert van een gel naar een romige olie die helpt bij het oplossen van make-up en de huid reinigt. Dus dit reinigingsmiddel gebruikt een combinatie van oliën en crèmes om de huid schoon te krijgen. Dit reinigingsmiddel komt in een pot met een inhoud van 40 gram. De pot ziet er uit als een mat glazen potje, zeer netjes wel. Persoonlijk heb ik liever een knijpfles, want dat is veel hygiënischer.
This Hydrating Gel Melt Cleanser has a formula with Purified Water and infused with nourishing Argan Oil, Rose Extracts, and Rose Seed Oils to help moisturize the skin. It's also rich in antioxidant Vitamin C. And it doesn't stop there: this product is also free from Parabens, Sulfates, and Phthalates. So this product is perfect for people with sensitive skin who need a little bit of nourishing and hydrating.. so perfect for every skin actually.

○●

Deze Hydrating Gel Melt Cleanser heeft een formule met gezuiverd water en voedende Argan Olie, Rose Extracten en Rose Seed oliën om de huid te helpen hydrateren. Het is ook rijk aan de antioxidant vitamine C. En daar blijft het niet bij: Dit product is ook vrij van parabenen, sulfaten en ftalaten. Dus dit product is perfect voor mensen met een gevoelige huid die een beetje voedende en hydraterende aandacht nodig heeft.. dus perfect voor iedere huid eigenlijk.
This product is easy to use by the way. Just get a bit of gel on your hands, dry hands work the best. And then you can gently massage cleanser into the skin. When in contact with warm water the gel turns into a milky lather. After massaging it in, you rinse your face and pat dry. For a deeper pore cleanse, you can massage the product into the skin using a face brush, like I do with my Clarisonic. Normally I cleanse my face under the shower with my Clarisonic and a gel cleanser, but because of the jar I rather not do this with this E.L.F. Melt Gel because I don't want to get any water in the jar.

○●

Dit product is makkelijk te gebruiken. Gewoon een beetje gel op je handen aanbrengen, droge handen werken het beste. En dan kun je zachtjes de gel in de huid masseren. Wanneer de gel in contact komt met warm water verandert het in een melkachtige schuim. Na het masseren, spoel je je gezicht en dep je je gezicht droog. Voor een diepere reiniging, kan je het product inmasseren met behulp van een gezicht borstel, zoals ik dat doe met mijn Clarisonic. Normaal gesproken reinig ik mijn gezicht onder de douche met mijn Clarisonic en een gel cleanser, maar vanwege de pot doe ik dit liever niet omdat ik geen water in mijn potje wil.
Of course, I also gonna test the product on the skin. As I said, applying it, is very simple and quick. I put the gel on my skin and before you know it, it melts into a creamy oil loosing all blip and picks. With my Clarisonic the gel turns into an oil slightly faster and reaches the pores slightly better. After use, I wash my face with warm water et voila. A lovely refined and tender skin as a result. Unlike other cleaning products my skin doesn't feel dry after use, but nourished and hydrated. So I'm definitely happy. This Hydrating Gel Cleanser Melt costs € 12, which is certainly ok for such an excellent product. Are you already familiar with this cleanser of E.L.F.?

○●

Natuurlijk ga ik ook over tot het effectief gebruiken van het product op de huid. Zoals ik al zei, is het aanbrengen heel simpel en snel. Ik breng de gel aan op mijn huid en voor je het weet, smelt het tot een smeuïge olie die elk vuiltje losmaakt en oppakt. Met mijn Clarisonic verandert de gel iets sneller in een olie en bereikt het de poriën net iets beter. Na gebruik, spoel ik mijn gezicht met lauw water et voila. Een mooi gezuiverd en zacht huidje als resultaat. In tegenstelling tot andere reinigingsproducten voelt mij huid niet droog aan na gebruik, maar gevoed en gehydrateerd. Dus ik ben zeker tevreden. Deze Hydrating Gel Melt Cleanser kost €12, wat zeker ok is voor dergelijk goed werkend product. Ben jij al bekend met deze cleanser van E.L.F.?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram