Beauty - Biocura Pink Lipstick

8:11:00 AM


Hiyaa girls! Although I really like lipstick and I do like to change the color of my lips sometimes, it's been a while since I've bought a new lipstick. Now I was recently doing some shopping in the store , when I saw this I Biocura lipsticks. Today I tell you about this Biocura pink lipstick.

○●

Hiyaa girls! Hoewel ik echt van lipstick hou en ook graag wel eens afwissel van kleurtje, is het alweer een tijdje geleden dat ik nog eens een nieuwe lipstick heb aangeschaft. Nu was ik onlangs in de winkel boodschappen aan het doen en ik kwam ik deze Biocura lipsticks in de rayon tegen. Vandaag vertel ik jullie over deze roze Biocura lipstick.

Maybe you know it, but Biocura is the beauty brand of Aldi. And although I don't always buy my beauty products cheap, over the years I have learned that expensive is not always better. Their facial cream also has been well received, so this also gave me the deciding factor to use this lipstick for once. The lipsticks are available in different colors, but I went for this cute pink, poppy colors, number 78. The lipstick is as big as a general lipstick and is packaged in a pretty, matt black case.

○●

Jullie weten het misschien wel, maar Biocura is het beautymerk van Aldi. En hoewel ik mijn beautyproducten niet altijd super budget koop, heb ik door de jaren heen wel al geleerd dat duur niet altijd beter is. Dat hun gezichtscrème ook al goed onthaald werd, gaf voor mij ook de doorslag om deze lipstick eens te gebruiken. De lipsticks zijn beschikbaar in verschillende kleurtjes, maar ik ging voor deze leuke roze, poppy kleur, nummer 78. De lipstick is even groot als elke andere lipstick en is verpakt in een mooi zwart, matte tube.
This lipstick consists mainly of natural oils and wax, therefore it moisturizes the lips well and as a result is also suitable for sensitive lips. It is also dermatologically tested. These ingredients will also ensure that the lipstick will feel quite soft and creamy. It promised an intense color, but with the oils and waxes I fear that it will be reasonably smooth and glossy. On to the test!

○●

Deze lipstick bestaat voornamelijk uit natuurlijke oliën en was, waardoor deze de lippen goed hydrateert en als gevolg ook geschikt is voor gevoelige lippen. Het is eveneens dermatologisch getest. Deze bestanddelen zullen er dus ook voor zorgen dat de lipstick redelijk zacht en smeuïg zal aanvoelen. Er wordt een intensieve kleur beloofd, maar door de oliën en was vrees ik dat die wel redelijk zacht en glossy zou kunnen uitvallen. Op naar de test!
So here it is. as usual, I have made both a swatch on my arm as on the lips. The swatch on the arm shows a nice, fairly intense pink color. With the first swatch I soon realized that the lipstick was pretty smooth, so that the coverage won't be 100%, more like a lip gloss actually. As you can see in the swatch this lipstick gives my lips - which are already quite pigmented by themselves - a light pinkish tan, but not very intense or bright. The lipstick feels incredibly soft and just slides smoothly over the lips. It nourishes and moisturizes the lips well, making it ideal for dry lips.

○●

So here it is. naar goede gewoonte heb ik hier zowel een swatch op mijn arm als op de lippen. De swatch op de arm laat het een mooi, redelijk intens roze kleurtje achter. Door de eerste swatch merkte ik al snel op dat de lipstick redelijk smeuïg was, waardoor de dekking niet 100% is, meer zoals een lipgloss eigenlijk. Zoals je kan zien op de swatch geeft deze lipstick mijn lippen - die van zichzelf al redelijk gepigmenteerd zijn - een licht rozig kleurtje, maar zeker niet heel intens of fel. De lipstick voelt wel ontzettend zacht aan en glijdt enorm soepel over de lippen. Het voedt en hydrateert de lippen goed, waardoor het ideaal is voor droge lippen.


Overall, I am satisfied with this lipstick, even though the color is not very intense and clear. It gives a subtle pinkish coloring on the lips, nourishes and moisturizes the lips very well, so it is good for sensitive or dry lips. It is actually an ideal lipstick to wear casual, so you still have a a bit of a color on the lips, but also takes care of your lips. For € 2.49, I think it's certainly not bad. Are you familiar with the lipsticks of Biocura?

○●

Algemeen ben ik ondanks dat de kleur niet erg intens en duidelijk is, toch best wel tevreden met deze lipstick. Het geeft een subtiel rozig kleurtje aan de lippen, het voedt en hydrateert de lippen heel goed waardoor het goed is voor gevoelige of droge lippen. Het is eigenlijk een ideale lipstick om casual te dragen, zodat je toch een kleurtje op de lippen hebt, maar tegelijkertijd ook je lippen verzorgt. Voor € 2,49 vind ik het zeker niet slecht. Ben jij bekend met de lipsticks van Biocura?

Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram